PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna
ul. Bystrzańska 94B, 43-309 Bielsko-Biała
KRS: 0000656269, NIP: 5472145493, REGON: 243161232
kapitał zakładowy: 176.500,00 zł wpłacony w całości SR Bielsko-Biała Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bielsko-Biała, dnia 28 września 2020 r.

Do:
Akcjonariusze Spółki
Szpital Świętego Łukasza S.A.

WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki pod firmą Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, pod adresem ul. Bystrzańska 94B, 43-309 Bielsko-Biała, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 15:00.

Podoba się? Podziel się ze znajomymi.

Facebook

YouTube