Poniżej można znaleźć szereg praktycznych informacji, przydatnych dla wszystkich osób przybywających do Szpitala św. Łukasza. Zamieszczamy informacje o tym jak się przygotować do zabiegu, zasady związane z wizytami NFZ oraz w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Podczas konsultacji, lekarz prowadzący wykonuje badanie, zapoznaje się z badaniami dodatkowymi lub zleca ich wykonanie. Omawia szczegóły planowanego postępowania. Porady specjalistyczne udzielane na zasadach komercyjnych są odpłatne.
Przed planowanym zabiegiem operacyjnym zalecane jest wykonanie szczepień ochronnych przeciw WZW (żółtaczce zakaźnej) co najmniej na 6 tygodni przed planowaną operacją.
Po kwalifikacji do zabiegu operacyjnego, należy wykonać zlecone podczas konsultacji badania laboratoryjne, wypełnić ankietę anestezjologiczną, oraz zapoznać się z informacjami zawartymi w dokumentach z listy obok.
W przypadku świadczeń komercyjnych, ostateczne ustalenie terminu i godziny zabiegu należy potwierdzić telefonicznie lub osobiście na tydzień przed planowaną operacją.
Przed każdym zabiegiem konieczne jest przeprowadzenie konsultacji anestezjologicznej, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty w rejestracji. Na konsultacje anestezjologiczną konieczne jest zgłoszenie się z wypełnioną ankietą anestezjologiczną (link do pobrania obok)
W przypadku braku potwierdzenia pacjenta na 6 dni przed planowaną operacją, termin zabiegu zostanie anulowany.

Świadczenia refundowane przez NFZ

W przypadku świadczeń refundowanych przez NFZ, należy zapisać się na listę oczekujących, prowadzoną przez Dział Planowania i Statystyki Medycznej na terenie Szpitala.

Konieczne jest dostarczenie oryginału skierowania do oddziału w terminie 14 dni roboczych od chwili zapisu.

Jak przygotować się w dniu zabiegu?
więcej informacji...

Prosimy zabrać ze sobą:

 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • dokument ze zdjęciem i nr PESEL
 • wypełnioną ankietę anestezjologiczną wraz z wynikami badań laboratoryjnych, oraz pozostałe dokumenty „I” i „Z”
 • przybory do higieny osobistej i obuwie zmienne.

Prosimy pamiętać:

 • leki, które Pani/Pan/dziecko przyjmuje codziennie prosimy wziąć o zwykłej porze popijając tylko jednym łykiem czystej wody, o ile lekarz nie zalecił inaczej. W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z anestezjologiem,
 • nie wolno żuć gumy ani pić napojów gazowanych.

Przed zabiegiem i znieczuleniem konieczne jest przestrzeganie następujących zaleceń:

 • należy przez minimum 6 godzin przed zabiegiem nie jeść i nie pić przez minimum 4 godziny, aby uniknąć niebezpieczeństwa zachłyśnięcia się treścią pokarmową
 • należy wstrzymać się od palenia tytoniu, tak wcześnie jak to tylko możliwe
 • należy koniecznie zabezpieczyć sobie, transport do domu po zabiegu (zabieg w trybie chirurgii jednego dnia)
 • nie można prowadzić pojazdów, obsługiwać skomplikowanych urządzeń, podejmować ważnych życiowo decyzji, w dniu zabiegu – po znieczuleniu
 • w razie wystąpienia jakichkolwiek, niepokojących objawów należy natychmiast zatelefonować pod wskazany w wypisie numer: 660 687 940

W przypadku planowanego wypisu ze Szpitala w dniu zabiegu prosimy Państwa o zapewnienie towarzystwa osoby dorosłej w drodze do domu i przez 24 godziny od zakończenia operacji w domu.

Szpital pełni całodobowy dyżur lekarski i pielęgniarski.

ŚWIADCZENIA WYKONYWANE PRZEZ SZPITAL W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej (ul. Bystrzańska 94b) aktualnie realizuje umowę zawartą ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach w poniższych rodzajach udzielania świadczeń:

leczenie szpitalne

„chirurgia jednego dnia” w zakresie:

 • ortopedii i traumatologii
 • otolaryngologii dzieci
 • otolaryngologii
 • chirurgii naczyniowej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

w zakresie:

 • poradnia chirurgii ogólnej
 • poradnia okulistyczna
 • poradnia ortopedii i traumatologii
 • poradnia otolaryngologiczna
 • poradnia neurologiczna

W ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Szpital św. Łukasza, realizuje PAKIET ONKOLOGICZNY w zakresie chirurgii ogólnej.
Aby otworzyć indywidualną szybką ścieżkę onkologiczną pacjent przedstawia „Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego” sporządzoną przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę z poradni specjalistycznej, posiadającej Umowę z NFZ.
Leczenie w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej jest prowadzone zgodnie z zaleceniami lekarza i wymogami terminowymi NFZ.

Informacje dodatkowe
więcej informacji...

Uprzejmie informujemy, że zapisów na świadczenia zdrowotne, można dokonać: w godzinach 7:00 – 19:00:

 • telefonicznie pod nr tel.  33 819 95 10
 • osobiście,
 • przez osoby trzecie.

 

Podstawą do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ jest skierowanie. W przypadku skierowań do poradni specjalistycznych i szpitala, dokument wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista. W przypadku skierowań na rezonans magnetyczny – lekarz specjalista. Aby uniknąć kłopotów z realizacją świadczenia zdrowotnego, prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność wydawanego skierowania lekarskiego. Skierowanie powinno zawierać: pieczęć nagłówkową podmiotu kierującego (wraz z kodami resortowymi) i pieczęć lekarza kierującego wraz z podpisem, datę wystawienia, numer umowy jednostki kierującej z Narodowym Funduszem Zdrowia, dane pacjenta (imię, nazwisko, adres, telefon, PESEL), pełne rozpoznanie (nazwa+ pięcioznakowy kod ICD-10).

W przypadku zapisów, na listę oczekujących na świadczenie w ramach Umowy z NFZ po raz pierwszy, pacjent zobowiązany jest dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.”

UBEZPIECZENIA PRYWATNE

Współpraca z polskimi oraz zagranicznymi prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Prywatne Ubezpieczenie Zdrowotne to alternatywna forma leczenia w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli posiadasz kartę ubezpieczenia zdrowotnego jednej z poniżej wymienionych firm możesz zrealizować wizyty lekarskie, badania, a także zabiegi operacyjne w Szpitalu św. Łukasza. Dla Twojej wygody uruchomiliśmy specjalne stanowisko dedykowane do obsługi Pacjentów abonamentowych.

REJESTRACJA PORADNIE i SZPITAL ŚW ŁUKASZA
+48 33 819 95 70

PŁATNOŚĆ RATALNA

Szpital św. Łukasza nawiązał również współpracę z bankami, aby umożliwić Państwu spłatę kosztów leczenia poprzez uzyskanie kredytu. Informacje na temat kredytu ratalnego oraz możliwości jego otrzymania uzyskają Państwo pod numerami:

 • KONTAKT INFOLINIA

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA
Zwrot kosztów leczenia w Polsce, dla osób mieszkających w UK refundowane przez NHS.

MedRefund:

„Jeżeli chociaż raz miałeś okazję zetknąć się z brytyjską służbą zdrowia to zapewne wiesz, jak trudno czasami jest uzyskać odpowiednią pomoc medyczną. Gdy lekarz GP przypisuje Ci kolejną dawkę paracetamolu, to wtedy zaczynasz rozważać prywatną wizytę lekarską w rodzinnym kraju. Dzięki firmie MedRefund możesz uzyskać od NHS zwrot kosztów za leczenie w Polsce.

Ponadto MedRefund może umówić Cię na wizytę u specjalistów w najlepszych klinikach w dogodnym terminie.
MedRefund załatwi za Ciebie wszelkie formalności związane z konsultacją oraz ze zwrotem kosztów leczenia po to, byś mógł skupić się wyłącznie na własnym zdrowiu. Umów się na wizytę u najlepszych polskich specjalistów.”

Szczegółowe informacje
Dowiedz się więcej o zwrotach...

Dla Polaków mieszkających w UK

Osoby mieszkające na stałe w Wielkiej Brytanii mają pełne prawo do wyboru dostawcy usług medycznych w obrębie Unii Europejskiej a także mogą leagalnie uzyskać od NHS refundację kosztów związanych z otrzymanym leczeniem. Jest to jednozanczne z tym, że każdy osoba żyjąca w Wielkiej Brytanii może skorzystać z leczenia poza granicami UK i jednocześnie starać się o zwrot kosztów poniesionych za to lecznie.

Medrefund od kilku lat skutecznie pomaga mieszkańcom Wielkiej Brytanii w dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności związanych z uzyskaniem refundacji za usług medyczne otrzymane w Polsce, na Łotwie, na Litwie, w Czechach oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

Jeśli oczekujesz na operację lub jakąkolwiek inną usługę dostępną w ramach NHS, możesz skorzystać z prawa do leczenia za granicą a Medrefund może pomóc Ci w uzyskaniu zwrotu kosztów poniesionych w związku z leczniem. Reorganizacja w NHS oraz ograniczony budżet spowodowały, że wielu pacjentom odmówiono leczenia w sytuacjach uznanych za nieinwazyjne. Niektórzy pacjenci mają problem z umówieniem konsultacji specjalistycznych, a innym odmawiają leczenia lub oczekują oni w długich kolejkach w celu otrzymania koniecznej pomocy w ramach NHS.

Czas oczekiwania na konsultację specjalistyczną lub otrzymanie niezbędnego leczenie to bardzo często miesiące oczekiwania. Są to z pewnością miesiące przepełnione uciążliwym bólem, strachem oraz bezradnością. Biorąc pod uwagę liczbę klinik w Polsce, z którymi współpracuje firma Medrefund, czas oczekiwania skrócony zostaje do minimum, dodatkowo uwzględniając preferencje pacjenta co do terminu i lokalizacji.

Fachowa i profesjonalna opieka lekarzy specjalistów oraz wykwalifikowanego personelu również skłania do rozpoczęcia leczeniem w Polsce. Polscy lekarze są jednymi z najbardziej cenionych na świecie co pozwala pacjentowi na oczekiwanie pozytywnych efektów leczenia oraz daje szansę na szybki powrót do zdrowia..

Skompletowanie niezbędnej dokumetnacji oraz dopełnienie wszelkich koniecznych do uzysknia refundacji za leczenie formalności może okazać się zbyt skomplikowane lub po prostu zbyt czasochłonne. W związku z powyższym bardzo dobrą decyzja jest skorzystanie z usług oraz pomocy oferowanych przez Medrefund. W ciągu ostatnich kilku lat współpraca między klinikami w Europie a firmą MedRefund LTD przekształciła się w owocne i wiarygodne relacje – pacjenci, którzy współpracowali z MedRefund, przynajmniej częściowo odzyskali pieniądze za usługi otrzymane za granicą, jeśli leczenie było dostępne w ramach NHS

Medrefund LTD jest szybko rozwijającą się firmą, która zaspokaja potrzeby swoich klientów. Będziemy nadal się rozwijać i rozszerzać zakres oferowanych usług. Najlepszą wizytówką naszej firmy jest ciężka praca i zaangażowanie- oto klucz do sukcesu. Od 2013 roku zaufało nam setki osób, a grono zadowolonych klientów stale rośnie. Pomogliśmy im odzyskać koszty leczenia za granicą.

Medrefund LTD oferuje nową i unikalną usługę w branży turystyki medycznej. Jesteśmy w stanie w szybkim czsie znaleźć odpowiedniego lekarza dla Ciebie oraz poinformować Cię o możliwości uzyskania zwrotu kosztów za usługi medyczne, otrzymane za granicą.

 

Medrefund LTDZwrot kosztów leczenia.

Nie marnuj czasu i nie czekaj w kolejce NHS – działaj!

Zadzwoń do polskiego konsultanta: +44 789 673 6301

FOR UK RESIDENTS

Patient living in the United Kingdom has the right to choose a medical service provider in the EEA (European Economic Area) and can lawfully recover the costs from the NHS. This means that any person living in the UK can seek healthcare abroad and be reimbursed.

For several years, medRefund LTD have helped the residents of the United Kingdom to complete all formalities to retrieve money spent on medical services received in Poland, Latvia, Lithuania and Czech Republic and other countries of the European Union (EU).

If you are waiting for an operation or any other service that is available under the NHS you can exercise your right to have your treatment abroad and we can help you to reimburse the money you have paid from NHS. The reorganisation of the NHS and the tight budget resulted in many patients being refused treatment for conditions considered as non emergency. Some patients are not receiving specialist consultations while others are refused treatment or are made to wait unreasonable long waiting times. You are entitled to NHS paid private treatment abroad. And you can legally “jump” the NHS queue.

In accordance with the legislation of the United Kingdom, every person legally residing in this country has the right to choose a medical services provider not only in the UK but in any other EU country as well. When receiving treatment outside the United Kingdom, its residents have the right to retrieve the money spent on healthcare.

The residents of the UK and may get treatment in EU as well, and retrieve funds from their country of residence – in the same amount that the National Health Service (NHS) would pay to healthcare personnel for a specific service in the United Kingdom. In Latvia, the prices of medical services are lower than in the United Kingdom even in private healthcare facilities.

Understanding that it may be complicated to complete all the necessary formalities with no outside help, we inform our patients about the possibility to use the assistance of medRefund LTD. Over a period of years, cooperation between the clinics across Europe and the medRefund LTD has evolved into a fruitful and reliable relationship – patients who have cooperated with medRefund have at least partially regained the money paid for services received abroad if treatment would be available under NHS.

Medrefund LTD is a rapidly growing company, which meet the needs of our clients and will continue to grow and expand the range of services offered. Our best business card is our hard work and commitment and that’s what we have thus achieved. Since 2013 hundreds of satisfied customers have trusted us and we have helped them to recover the costs of medical treatment abroad. Medrefund LTD provides a new and unique service in the medical tourism business. We are able to react quickly and find the right doctor for you and inform you of your right to seek reimbursement of medical services that you accrue abroad and get them refunded. As we say you have a right for private medical treatment abroad paid by NHS.

 

NHS funded private treatment abroad.
Medrefund LTD – medical cost recovery.
Call: +44 799 909 0728

Facebook

YouTube