PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Poniżej można znaleźć szereg praktycznych informacji, przydatnych dla wszystkich osób przybywających do Szpitala św. Łukasza. Zamieszczamy informacje o tym jak się przygotować do zabiegu, zasady związane z wizytami NFZ oraz w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Podczas konsultacji, lekarz prowadzący wykonuje badanie, zapoznaje się z badaniami dodatkowymi lub zleca ich wykonanie. Omawia szczegóły planowanego postępowania. Porady specjalistyczne udzielane na zasadach komercyjnych są odpłatne.
Przed planowanym zabiegiem operacyjnym zalecane jest wykonanie szczepień ochronnych przeciw WZW (żółtaczce zakaźnej) co najmniej na 6 tygodni przed planowaną operacją.
Po kwalifikacji do zabiegu operacyjnego, należy wykonać zlecone podczas konsultacji badania laboratoryjne, wypełnić ankietę anestezjologiczną, oraz zapoznać się z informacjami zawartymi w dokumentach z listy obok.
W przypadku świadczeń komercyjnych, ostateczne ustalenie terminu i godziny zabiegu należy potwierdzić telefonicznie lub osobiście na tydzień przed planowaną operacją.
Przed każdym zabiegiem konieczne jest przeprowadzenie konsultacji anestezjologicznej, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty w rejestracji. Na konsultacje anestezjologiczną konieczne jest zgłoszenie się z wypełnioną ankietą anestezjologiczną (link do pobrania obok)
W przypadku braku potwierdzenia pacjenta na 6 dni przed planowaną operacją, termin zabiegu zostanie anulowany.

Świadczenia refundowane przez NFZ

W przypadku świadczeń refundowanych przez NFZ, należy zapisać się na listę oczekujących, prowadzoną przez Dział Planowania i Statystyki Medycznej na terenie Szpitala.

Konieczne jest dostarczenie oryginału skierowania do oddziału w terminie 14 dni roboczych od chwili zapisu.

Jak przygotować się w dniu zabiegu?
więcej informacji...

Prosimy zabrać ze sobą:

 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • dokument ze zdjęciem i nr PESEL
 • wypełnioną ankietę anestezjologiczną wraz z wynikami badań laboratoryjnych, oraz pozostałe dokumenty „I” i „Z”
 • przybory do higieny osobistej i obuwie zmienne.

Prosimy pamiętać:

 • leki, które Pani/Pan/dziecko przyjmuje codziennie prosimy wziąć o zwykłej porze popijając tylko jednym łykiem czystej wody, o ile lekarz nie zalecił inaczej. W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z anestezjologiem,
 • nie wolno żuć gumy ani pić napojów gazowanych.

Przed zabiegiem i znieczuleniem konieczne jest przestrzeganie następujących zaleceń:

 • należy przez minimum 6 godzin przed zabiegiem nie jeść i nie pić przez minimum 4 godziny, aby uniknąć niebezpieczeństwa zachłyśnięcia się treścią pokarmową
 • należy wstrzymać się od palenia tytoniu, tak wcześnie jak to tylko możliwe
 • należy koniecznie zabezpieczyć sobie, transport do domu po zabiegu (zabieg w trybie chirurgii jednego dnia)
 • nie można prowadzić pojazdów, obsługiwać skomplikowanych urządzeń, podejmować ważnych życiowo decyzji, w dniu zabiegu – po znieczuleniu
 • w razie wystąpienia jakichkolwiek, niepokojących objawów należy natychmiast zatelefonować pod wskazany w wypisie numer: 660 687 940

W przypadku planowanego wypisu ze Szpitala w dniu zabiegu prosimy Państwa o zapewnienie towarzystwa osoby dorosłej w drodze do domu i przez 24 godziny od zakończenia operacji w domu.

Szpital pełni całodobowy dyżur lekarski i pielęgniarski.

ŚWIADCZENIA WYKONYWANE PRZEZ SZPITAL W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej (ul. Bystrzańska 94b) aktualnie realizuje umowę zawartą ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach w poniższych rodzajach udzielania świadczeń:

leczenie szpitalne

„chirurgia jednego dnia” w zakresie:

 • ortopedii i traumatologii
 • otolaryngologii dzieci
 • otolaryngologii
 • chirurgii naczyniowej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

w zakresie:

 • poradnia chirurgii ogólnej
 • poradnia okulistyczna
 • poradnia ortopedii i traumatologii
 • poradnia otolaryngologiczna
 • poradnia neurologiczna

Szpital jest przyjazny osobom niepełnosprawnym:

 • wejście do Ośrodka jest przygotowane z poziomu terenu,
 • drzwi przy wejściu głównym otwierają się automatycznie, pacjenci mogą swobodnie wjechać do środka placówki
 • windy: wszystkie windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • toalety: na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Informacje dodatkowe
więcej informacji...

Uprzejmie informujemy, że zapisów na świadczenia zdrowotne, można dokonać: w godzinach 7:00 – 19:00:

 • telefonicznie pod nr tel.  33 819 95 10
 • osobiście,
 • przez osoby trzecie.

 

Podstawą do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ jest skierowanie. W przypadku skierowań do poradni specjalistycznych i szpitala, dokument wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista. W przypadku skierowań na rezonans magnetyczny – lekarz specjalista. Aby uniknąć kłopotów z realizacją świadczenia zdrowotnego, prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność wydawanego skierowania lekarskiego. Skierowanie powinno zawierać: pieczęć nagłówkową podmiotu kierującego (wraz z kodami resortowymi) i pieczęć lekarza kierującego wraz z podpisem, datę wystawienia, numer umowy jednostki kierującej z Narodowym Funduszem Zdrowia, dane pacjenta (imię, nazwisko, adres, telefon, PESEL), pełne rozpoznanie (nazwa+ pięcioznakowy kod ICD-10).

W przypadku zapisów, na listę oczekujących na świadczenie w ramach Umowy z NFZ po raz pierwszy, pacjent zobowiązany jest dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.”

UBEZPIECZENIA PRYWATNE

Współpraca z polskimi oraz zagranicznymi prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Prywatne Ubezpieczenie Zdrowotne to alternatywna forma leczenia w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli posiadasz kartę ubezpieczenia zdrowotnego jednej z poniżej wymienionych firm możesz zrealizować wizyty lekarskie, badania, a także zabiegi operacyjne w Szpitalu św. Łukasza. Dla Twojej wygody uruchomiliśmy specjalne stanowisko dedykowane do obsługi Pacjentów abonamentowych.

REJESTRACJA PORADNIE i SZPITAL ŚW ŁUKASZA
+48 33 819 95 70

PŁATNOŚĆ RATALNA

Szpital św. Łukasza nawiązał również współpracę z bankami, aby umożliwić Państwu spłatę kosztów leczenia poprzez uzyskanie kredytu. Informacje na temat kredytu ratalnego oraz możliwości jego otrzymania uzyskają Państwo pod numerami:

 • KONTAKT INFOLINIA

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA
Zwrot kosztów leczenia w Polsce, dla osób mieszkających w UK refundowane przez NHS.

MedRefund:

„Jeżeli chociaż raz miałeś okazję zetknąć się z brytyjską służbą zdrowia to zapewne wiesz, jak trudno czasami jest uzyskać odpowiednią pomoc medyczną. Gdy lekarz GP przypisuje Ci kolejną dawkę paracetamolu, to wtedy zaczynasz rozważać prywatną wizytę lekarską w rodzinnym kraju. Dzięki firmie MedRefund możesz uzyskać od NHS zwrot kosztów za leczenie w Polsce.

Ponadto MedRefund może umówić Cię na wizytę u specjalistów w najlepszych klinikach w dogodnym terminie.
MedRefund załatwi za Ciebie wszelkie formalności związane z konsultacją oraz ze zwrotem kosztów leczenia po to, byś mógł skupić się wyłącznie na własnym zdrowiu. Umów się na wizytę u najlepszych polskich specjalistów.”

Szczegółowe informacje
Dowiedz się więcej o zwrotach...

Dla Polaków mieszkających w UK

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możesz skorzystać z opieki zdrowotnej w krajach EU, EOG lub w Szwajcarii. Twój system opieki zdrowotnej w kraju twojego zamieszkania może zrefundować twoje wydatki. Finansowana przez państwo opieka zdrowotna za granicą może być opcją dla Ciebie!

Zgodnie z prawodawstwem UE, wszyscy mają prawo do wyboru kraju, który będzie świadczył im opiekę zdrowotną nie tylko w państwie pochodzenia, ale i w innym kraju UE czy EOG. Gdy otrzymujesz leczenie poza krajem swojego pochodzenia, masz możliwość zwrotu kosztów. Pacjenci mieszkający zagranicą mogą uzyskać zwrot kosztów na kilka sposobów, w zależności od otrzymanej usługi i kraju zamieszkania. Medrefund poleci najlepszą w tej sytuacji drogę odzyskiwania poniesionych kosztów.

Przez wiele lat Medrefund współpracował z różnymi szpitalami i klinikami w Europie, by pomóc mieszkańcom Wielkiej Brytanii wnioskować o zwrot pieniędzy za leczenie za granicą. Medrefund pomaga mieszkańcom Zjednoczonego Królestwa i innych krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego dopełniać formalności niezbędnych do tego, by odzyskać pieniądze za otrzymane usługi medyczne.

Zrozumiałym jest, że cały ten proces może wydawać się skomplikowany i trudny do zrealizowania bez dodatkowej pomocy ze względu na wszystkie wymagane formalności, kliniki informują pacjentów o możliwościach korzystania ze wsparcia Medrefund. Przez wiele lat współpracy z klinikami w Europie Medrefund zbudowało owocną i solidną relację, która przynosi wiele korzyści pacjentom, którzy planują leczenie medyczne za granicą lub już je otrzymali, Medrefund pomaga również w refundacji leczenia w sytuacji gdy leczenie było nieplanowane.

Od 2013 Medrefund pomogło tysiącom ludzi w zgłaszaniu roszczeń dotyczących ich leczenia za Granicą.

By dowiedzieć się więcej o planowanych lub otrzymanych usługach świadczonych przez nas, prosimy o kontakt z Medrefund:
Strona: https://medrefund.eu
Telefon/WhatsApp/Viber: +44 (0) 772 943 8051
Facebook: Medrefund.EU
email: info@medrefund.co.uk

FOR UK RESIDENTS

If you are a resident of the EU or EEA, you can choose to access healthcare abroad in other countries in the EU, EEA or Switzerland. Your healthcare system could refund your expenses. State-funded healthcare abroad could be an option for you!

In accordance with the legislation of the EU, everyone has the right to choose their healthcare provider, not just in their home country, but in any other EU or EEA country. When you receive treatment outside the country of your residence, you have the opportunity to recover money spent. Patients living abroad can be reimbursed through a number of routes depending on the service received and country of residence. Medrefund will advise you on the best cost recovery process in your situation.

For several years Medrefund has cooperated with various hospitals and clinics in Europe to help the UK residents claim refund for their treatment abroad. Medrefund helps the residents of the United Kingdom and other EU and EEA countries to complete the necessary formalities to recover money for medical services provided by us.

Understanding that it may be complicated to complete all the necessary formalities with no outside help, we inform our patients about the possibility to use the assistance of Medrefund. Over a period of years, cooperation between the clinics in Europe and Medrefund has evolved into a fruitful and reliable relationship that is benefiting patients who are planning or had received planned and unplanned medical treatment abroad.

Since 2013 Medrefund has helped thousands of people to make claims for their treatment abroad.

To find out about your planned or received services provided by us, please contact Medrefund: Website: https://medrefund.eu
Telephone/WhatsApp/Viber: +44 (0) 772 943 8051
Facebook: Medrefund.EU
email: info@medrefund.co.uk

Facebook

YouTube