PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Szpital św. Łukasza to bardzo dynamicznie rozwijająca się firma. Jeśli chciałbyś dołączyć do zespołu i pracować w naszym Szpitalu, sprawdź poniżej aktualne ogłoszenia o pracę.

Być może to właśnie Ciebie aktualnie szukamy.

Lekarzy chcących dołączyć do zespołu medycznego Szpitala św. Łukasza zapraszamy do działu KARIERA w na stronie Dla lekarza.

Aktualnie szukamy:

 • PIELĘGNIARKA

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała
  Region: śląskie

  Celem stanowiska jest organizowanie pracy administracyjnej oraz medycznej w gabinetach lekarskich oraz oddziale szpitalnym. Obsługa procesów związanych w leczeniem i diagnostyką Pacjenta w Poradni i oddziale szpitalnym w szczególności realizacja zadań terapeutycznych, diagnostycznych i administracyjnych  na zlecenie Lekarza. Zapewnienie całościowej opieki nad powierzonym pacjentem

  Wymagania na stanowisku:

  • wykształcenie pielęgniarskie wraz z PWZ
  • umiejętność budowania relacji z pacjentem
  • umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji
  • znajomość programów informatycznych do obsługi świadczeń medycznych
  • biegła obsługa komputera
  • asysta dla lekarza w trakcie procesu diagnostycznego i terapeutycznego
  • umiejętność pracy w stresie
  • umiejętność pracy w grupie
  • dbanie o właściwy wizerunek firmy

  Oferujemy zatrudnienie (umowa zlecenie, kontrakt b2b, umowa o pracę) w stabilnej i rozwijającej się firmie, wynagrodzenie stosowne do zakresu obowiązków, pakiet prywatnego ubezpieczenia medycznego, pakiet socjalny.

  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Szpital św. Łukasza S.A. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne."

 • ASYSTENT MEDYCZNY

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała

  Region: śląskie

   

  Celem stanowiska jest organizowanie pracy administracyjnej oraz medycznej w gabinetach lekarskich. Obsługa procesów związanych z dokumentacją medyczną związaną z leczeniem i diagnostyką Pacjenta na zlecenie Lekarza. Zapewnienie całościowej opieki nad powierzonym pacjentem. Wsparcie w zadaniach realizowanych przez Biuro Obsługi Pacjenta.

   

  Wymagania na stanowisku:

  • Wykształcenie wyższe, mile widziane wykształcenie kierunkowe w zakresie nauk przyrodniczych
  • Gotowość do asystowania lekarzowi w czynnościach administracyjnych w trakcie procesu diagnostycznego i terapeutycznego
  • Mile widziana znajomość programów informatycznych do obsługi świadczeń medycznych
  • Biegłość w obsłudze komputera (szybkie pisanie na klawiaturze)
  • Umiejętność pracy w stresie
  • Umiejętność pracy w grupie, emaptia
  • Umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji, dbałość o dokumentację medyczną
  • Dbanie o właściwy wizerunek firmy

  Oferujemy zatrudnienie w ramach etatu w stabilnej i rozwijającej się firmie, wynagrodzenie stosowne do zakresu obowiązków. Prywatne ubezpieczenie medyczne.

   

  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

   

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Szpital Św. Łukasza S.A. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.„

 • PROTETYK SŁUCHU

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała
  Region: śląskie

  Celem stanowiska jest organizowanie pracy administracyjnej oraz medycznej w gabinecie protezowania słuchu i oddechu. Obsługa procesów związanych w diagnostyką Pacjenta we współpracy z Poradnią Laryngologiczną. Realizacja zadań diagnostycznych (określenie ubytku słuchu, dobór aparatu, dobór wkładek usznych) i administracyjnych (wnioski NFZ, sprzedaż aparatu)  na zlecenie Lekarza. Zapewnienie całościowej opieki nad powierzonym pacjentem.

  Wymagania na stanowisku:

  • Posiadanie wykształcenia kierunkowego w postaci:
   • kursu z zakresu protetyki słuchu organizowanego przez szkołę wyższą kształcącą w zakresie akustyki lub Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu;
   • lub dyplomu mistrza w zawodzie protetyki słuchu;
   • lub ukończonych studiów wyższych na kierunku lub w specjalności protetyka słuchu (tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera);
   • lub ukończonej szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej wraz z uzyskaniem tytułu zawodowego - protetyk słuchu.
  • umiejętność budowania relacji z pacjentem
  • umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji
  • znajomość programów informatycznych do obsługi świadczeń medycznych oraz administracyjnych, obsługa kasy fiskalnej
  • biegła obsługa komputera
  • asysta dla lekarza w trakcie procesu diagnostycznego i terapeutycznego
  • sprawozdawanie i archiwizowanie świadczeń medycznych
  • dbanie o właściwy wizerunek firmy

  Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w gabinecie protetyki słuchu.

  Oferujemy zatrudnienie w stabilnej i rozwijającej się firmie, konkurencyjne wynagrodzenie stosowne do zakresu obowiązków. Także prywatne ubezpieczenie medyczne, możliwość awansu i rozwoju.

  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Kontakt: kariera@lukasza.pl

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV poprzez formularz poniżej.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV:

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Klinika św. Łukasza sp. z o.o.  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne."

 • KONSULTANT BIURA OBSŁUGI PACJENTA (REJESTRACJA)

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała
  Region: śląskie

  Celem stanowiska jest  zarządzanie planowaniem i realizacją świadczeń medycznych dla pacjentów, udzielanie informacji o możliwych usługach wykonywanych w Przedsiębiorstwie, koordynacja funkcjonowania gabinetów ambulatoryjnych i pracowni diagnostycznych, oraz rejestracja Pacjentów na wizyty lekarskie i badania diagnostyczne.

  Wymagania na stanowisku:

  • umiejętność budowania trwałych relacji z klientem/pacjentem
  • umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji
  • znajomość programów informatycznych do planowania świadczeń medycznych oraz obsługi księgowej
  • umiejętność obsługi kasy i drukarki fiskalnej
  • umiejętność pracy w stresie
  • umiejętność pracy w grupie
  • zapewnienie sprawnego przepływu informacji i dokumentów
  • zapewnienie płynnej obsługi połączeń telefonicznych i korespondencji mailowej
  • sprawozdawanie i archiwizowanie świadczeń medycznych
  • dbanie o właściwy wizerunek firmy oraz wygląd Rejestracji

   

  Doświadczenie na stanowisku pracownika Biura Obsługi Pacjenta w jednostce medycznej (publicznej lub niepublicznej) będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy zatrudnienie w stabilnej i rozwijającej się firmie, konkurencyjne wynagrodzenie stosowne do zakresu obowiązków, prywatne ubezpieczenie medyczne, możliwość awansu i rozwoju.

  Kontakt: kariera@lukasza.pl  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji oraz CV poprzez formularz poniżej.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Szpital Św. Łukasza S.A. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne."

Informacja

Informujemy, że w toku postępowań rekrutacyjnych administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital św. Łukasza S.A. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iodo@lukasza.pl lub telefonicznie: 33 819 95 69

Informujemy, iż ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przetwarzanie innych danych niż te , o których mowa w powyższej ustawie, jest możliwe na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Odbiorcami danych są osoby przeprowadzające postępowanie rekrutacyjne. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażenia zgody, osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy i spełniające kryteria określone w wymaganiach, prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Szpital Św. Łukasza S.A. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.”

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z kontaktem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku–Białej przy ul. Bystrzańskiej 94B, numerem KRS 0000656269.

  Facebook

  YouTube