DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Szpital św. Łukasza to bardzo dynamicznie rozwijająca się firma. Jeśli chciałbyś dołączyć do zespołu i pracować w naszym Szpitalu, sprawdź poniżej aktualne ogłoszenia o pracę.

Być może to właśnie Ciebie aktualnie szukamy.

Lekarzy chcących dołączyć do zespołu medycznego Szpitala św. Łukasza zapraszamy do działu KARIERA w na stronie Dla lekarza.

Aktualnie szukamy:

 • PIELĘGNIARKA W PORADNI ORTOPEDYCZNEJ

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała
  Region: śląskie

  Celem stanowiska jest organizowanie pracy administracyjnej oraz medycznej w gabinetach lekarskich. Obsługa procesów związanych w leczeniem i diagnostyką Pacjenta w Poradni w szczególności realizacja zadań terapeutycznych, diagnostycznych i administracyjnych  na zlecenie Lekarza. Zapewnienie całościowej opieki nad powierzonym pacjentem.

  Wymagania na stanowisku:

  • Wykształcenie pielęgniarskie i doświadczenie w pracy z pacjentem
  • Umiejętność asystowania lekarzowi w trakcie procesu diagnostycznego i terapeutycznego
  • Mile widziana znajomość programów informatycznych do obsługi świadczeń medycznych
  • Biegłość w obsłudze komputera (pisanie na klawiaturze)
  • Umiejętność pracy w stresie
  • Umiejętność pracy w grupie, emaptia
  • Umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji, dbałość o dokumentację medyczną
  • Dbanie o właściwy wizerunek firmy

  Oferujemy zatrudnienie w ramach etatu lub kontraktu w stabilnej i rozwijającej się firmie, wynagrodzenie stosowne do zakresu obowiązków. Prywatne ubezpieczenie medyczne.

  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Szpital Św. Łukasza S.A. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.

 • PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała
  Region: śląskie

  Celem stanowiska jest obsługa procesów pielęgniarskich związanych ze znieczuleniem pacjenta oraz opieką poznieczuleniową. W szczególności realizacja zadań terapeutycznych, diagnostycznych i administracyjnych na zlecenie Lekarza. Zapewnienie całościowej opieki nad powierzonym pacjentem.

  Wymagania na stanowisku:

  • Wykształcenie pielęgniarskie
  • Ukończony kurs kwalifikacyjny piel. anestezjologicznej
  • Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na bloku operacyjnym przy znieczuleniach pacjentów
  • Umiejętność pracy w stresie
  • Umiejętność pracy w grupie, emaptia
  • Umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji, dbałość o dokumentację medyczną
  • Dbanie o właściwy wizerunek firmy

  Oferujemy zatrudnienie w ramach etatu lub kontraktu w stabilnej i rozwijającej się firmie, wynagrodzenie stosowne do zakresu obowiązków. Prywatne ubezpieczenie medyczne.

  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Szpital Św. Łukasza S.A. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.

 • KOORDYNATOR BADAŃ KLINICZNYCH (asystent medyczny)

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała
  Region: śląskie

  Opis stanowiska:

  Celem stanowiska jest koordynacja planowania, organizowania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń medycznych dla pacjentów w procesie badań klinicznych. Współpraca z lekarzami, przedstawicielami sponsorów badania, monitorami badań klinicznych i innymi instytucjami zaangażowanymi w procesie badań klinicznych. Także udział w procesie administracyjnej obsługi Pacjenta i obiegu dokumentów.  Wsparcie w realizacji procesów administracyjnych Przedsiębiorstwa w zakresie obsługi sekretariatu Zarządu.

   

  Wymagania na stanowisku:

  • Wykształcenie biologiczne, bioinżynieryjne lub pokrewne oraz zainteresowania w obszarze nowych technologii farmakologicznych i biomedycznych
  • Ukończony kurs GCP zakończony certyfikatem
  • Znajomość informatycznych programów biurowych (pakiet Office)
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Deklarowana dyspozycyjność, włącznie z wyjazdami zagranicznymi
  • Umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji, gotowość do współpracy z lekarzami podczas administrowania danymi klinicznymi
  • Dbanie o właściwy wizerunek firmy
  • Doświadczenie w procesie koordynacji badań klinicznych mile widziane

  Oferujemy zatrudnienie w stabilnej i rozwijającej się firmie, konkurencyjne wynagrodzenie stosowne do zakresu obowiązków, a także prywatne ubezpieczenie medyczne.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji oraz CV poprzez formularz poniżej.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Szpital Św. Łukasza S.A. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.

 • FIZJOTERAPEUTA

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała
  Region: śląskie

  Fizjoterapia/Rehabilitacja medyczna

  Celem stanowiska jest obsługa pacjentów w zakresie nowoczesnych technik fizjoterapii i rehabilitacji. Obsługa pacjentów Szpitala po zakończonym procesie terapeutycznym zgodnie z aktualnymi standardami postępowania określonych w protokołach rehabilitacyjnych. Współpraca z ortopedami w ustalaniu optymalnej ścieżki terapeutycznej w określonych przypadkach klinicznych. Także wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu administracji Zakładu Rehabilitacji przy Szpitalu św. Łukasza.

   Wymagania na stanowisku:

  • licencjat fizjoterapii (wymaganie minimalne), preferowane ukończenie studiów magisterskich
  • ukończone podstawowe kursy w zakresie znajomości technik wykorzystywanych w postępowaniu ortopedycznym
  • mile widziane inne kwalifikacje specjalistyczne w zakresie rehabilitacji ginekologicznej, neurologicznej, i inne…
  • gotowość do współpracy z personelem medycznym Szpitala św. Łukasza (lekarze i pielęgniarki)
  • elastyczność w wykonywaniu dodatkowych obowiązków administracyjnych (odbieranie telefonów, umawianie pacjentów, rozliczanie pacjentów,..)
  • wykonywanie zabiegów fizykalnych
  • prowadzenie dokumentacji medycznej
  • umiejętność pracy w grupie
  • dbałość o wizerunek Firmy

  Oferujemy zatrudnienie w stabilnej i rozwijającej się firmie, współpracę z lekarzami specjalistami oraz możliwość uczestniczenia w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

  Forma zatrudnienia (um. praca, kontrakt) oraz szczegółowe zasady rozliczeń do uzgodnienia.

  Kontakt: kariera@lukasza.pl  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Prosimy o dołączenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Szpital Św. Łukasza S.A. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.”

 • KONSULTANT BIURA OBSŁUGI PACJENTA - rejestracja

  Miejsce pracy: Bielsko-Biała
  Region: śląskie

  Celem stanowiska jest  zarządzanie planowaniem i realizacją świadczeń medycznych dla pacjentów, udzielanie informacji o możliwych usługach, koordynacja funkcjonowania gabinetów ambulatoryjnych, rejestracja Pacjentów na wizyty lekarskie i badania diagnostyczne drogą telefoniczną oraz osobiście.

   Wymagania na stanowisku:

  • umiejętność budowania trwałych relacji z klientem/pacjentem
  • umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji
  • znajomość programów informatycznych do planowania świadczeń medycznych oraz obsługi księgowej
  • umiejętność obsługi kasy i drukarki fiskalnej
  • umiejętność pracy w stresie
  • umiejętność pracy w grupie
  • zapewnienie sprawnego przepływu informacji i dokumentów
  • zapewnienie płynnej obsługi połączeń telefonicznych i korespondencji mailowej
  • sprawozdawanie i archiwizowanie świadczeń medycznych
  • dbanie o właściwy wizerunek firmy oraz wygląd Rejestracji

  Doświadczenie na stanowisku REJESTRATORKI MEDYCZNEJ w jednostce publicznej lub niepublicznej będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy zatrudnienie w stabilnej i rozwijającej się firmie, konkurencyjne wynagrodzenie stosowne do zakresu obowiązków, prywatne ubezpieczenie medyczne, możliwość awansu i rozwoju.

  Kontakt: kariera@lukasza.pl  Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji oraz CV poprzez formularz poniżej.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Szpital Św. Łukasza S.A. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.

Informacja

Informujemy, że w toku postępowań rekrutacyjnych administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital św. Łukasza S.A. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iodo@lukasza.pl lub telefonicznie: 33 819 95 69

Informujemy, iż ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przetwarzanie innych danych niż te , o których mowa w powyższej ustawie, jest możliwe na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Odbiorcami danych są osoby przeprowadzające postępowanie rekrutacyjne. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażenia zgody, osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy i spełniające kryteria określone w wymaganiach, prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Szpital Św. Łukasza S.A. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.”

Facebook

YouTube