Poradnia Pulmonologiczna (chorób płuc) świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego u dorosłych i młodzieży.

Konsultacje przeprowadzają lekarze specjaliści chorób płuc. Pacjent w trakcie diagnostyki ma możliwość wykonania badania RTG,  spirometrii oraz polisomnografii.

Zakres usług Poradni Specjalistycznej

 • Prostokąt 29 kopia 7
  Choroby zapalne dolnych dróg oddechowych (zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc)
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Astma oskrzelowa
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Rozstrzenia oskrzeli
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Obturacyjny bezdech podczas snu

Spirometria – przewodnik pacjenta

Podstawowym wskazaniem do spirometrii jest potrzeba oceny czynności układu oddechowego.

Badania spirometryczne najczęściej wykonuje się u osób z:
• objawami chorobowymi ze strony układu oddechowego,
• czynnikami ryzyka np. palenie tytoniu czy narażenie na inne czynniki toksyczne,
• włączonym leczeniem potencjalnie uszkadzającym układ oddechowy,
• koniecznością oceny ryzyka operacyjnego,
• koniecznością badania w medycynie pracy.

Głównym wskazaniem do badania jest podejrzenie przewlekłej choroby układu oddechowego. Podejrzenie rozpoznania opiera się na podstawie objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz wyników badań dodatkowych.
Spirometrię wykonuje się w celu diagnostycznym (aby potwierdzić rozpoznanie), a także prognostycznym (ocena stopnia zaawansowania zmian). U chorych z rozpoznaną chorobą, spirometria może służyć monitorowaniu przebiegu i ocenie efektywności leczenia.

 

Warto zwrócić uwagę, że obecnie nie poleca się wykonywania spirometrii jako badania przesiewowego w poszukiwaniu chorych na POChP.  (przewlekła obturacyjna choroba płuc) Konieczność przeprowadzenia spirometrii powinien potwierdzić lekarz pulmonolog.

 

W przypadku podejrzenia POChP i astmy należy wykonać badanie spirometryczne z próbą rozkurczową. Wykonanie próby rozkurczowej polega na wykonaniu badania spirometrycznego wyjściowego, a następnie kolejnego badania po podaniu adekwatnej dawki leku rozkurczającego oskrzela. Pacjent przynosi na badanie własny inhalator z lekiem rozkurczowym.

Badanie spirometryczne to bezpieczna i nieinwazyjna procedura diagnostyczna. Bardzo rzadko (ok. 5/10 000) może spowodować istotne skutki niepożądane. Do najczęstszych objawów niepożądanych należą:

 • omdlenia,
 • zasłabnięcia,
 • zaburzenia rytmu serca.

Większość tych objawów ustępuje samoistnie i nie wymagają dalszego leczenia.

Warto pamiętać, że badanie ze względu na swój wysiłkowy charakter może być wyczerpujące dla pacjenta. W czasie natężonego wydechu zwiększa się ciśnienie w klatce piersiowej, co wpływa między innymi na powrót żylny i ciśnienie tętnicze.

Badanie zawsze należy przerwać, jeśli podczas manewrów wystąpi ból.

Ryzyko skutków niepożądanych u danego pacjenta zawsze należy zestawić z potencjalnymi korzyściami z wykonania badania spirometrii.

Przeciwwskazania do spirometrii wg najnowszych rekomendacji ATS/ERS 2019, do omówienia z lekarzem prowadzącym:

Przeciwwskazania związane ze zwiększeniem obciążenia serca lub wpływem na ciśnienie tętnicze:

 • zawał serca w ciągu ostatniego tygodnia
 • hipotensja lub ciężkie nadciśnienie tętnicze
 • istotne klinicznie/objawowe zaburzenia rytmu serca
 • zdekompensowana niewydolność serca
 • niekontrolowane nadciśnienie płucne
 • ostre serce płucne
 • zatorowość płucna niestabilna klinicznie
 • omdlenia związane z natężonym wydechem/kaszlem w wywiadzie

Przeciwwskazania związane ze zwiększeniem ciśnienia śródczaszkowego i śródgałkowego:

 • tętniak naczyń mózgowych
 • zabieg neurochirurgiczny w ciągu ostatnich 4 tygodni
 • niedawne wstrząśnienie mózgu z utrzymującymi się objawami
 • zabieg okulistyczny w ciągu ostatniego tygodnia

Przeciwwskazania związane ze zwiększeniem ciśnienia w zatokach przynosowych i uchu środkowym:

 • zabieg operacyjny lub zakażenie zatok przynosowych lub ucha środkowego w ciągu ostatniego tygodnia

Przeciwwskazania związane ze zwiększeniem ciśnienia w klatce piersiowej lub jamie brzusznej:

 • odma opłucnowa
 • zabieg torakochirurgiczny w ciągu ostatnich 4 tygodni
 • zabieg chirurgiczny jamy brzusznej w ciągu ostatnich 4 tygodni
 • zaawansowana ciąża

Przeciwwskazania związane z ryzykiem transmisji zakażenia:

 • aktywna choroba zakaźna lub jej podejrzenie (w tym gruźlica, COVID)
 • objawy przedmiotowe sprzyjające transmisji zakażenia (krwioplucie, odkrztuszanie dużej ilości wydzieliny, zmiany w jamie ustnej lub krwawienie z jamy ustnej)

Czy można wykonać spirometrię w ciąży?

Prawidłowo przebiegająca ciąża nie stanowi przeciwwskazania do wykonywania badań czynnościowych układu oddechowego. Niewydolność szyjki macicy zagrażająca porodem przedwczesnym, oraz stan przedrzucawkowy powinny skłaniać raczej do odstąpienia od badania. W liście przeciwwskazań wymieniona jest tylko zaawansowana ciąża.

Próba rozkurczowa – przeciwwskazania

Wykonanie badania z próbą rozkurczową polega na wziewnym podaniu leku rozkurczającego oskrzela. Decydując się na badanie należy  uwzględnić sytuacje, w których podanie leków z grupy krótko działających ß2-mimetyków lub antycholinergików może być potencjalnie niebezpieczne dla pacjenta. Pacjenci przyjmujący na stałe leki rozszerzające oskrzela powinni je odstawić przed wykonaniem spirometrii z próbą rozkurczową na ok. 6-24 godzin przed badaniem. W tym celu należy się skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym.

Na badanie należy się zgłosić z własnym inhalatorem z zażywanym lekiem.

Grafik poradni

PonWtŚrCzwPtSb
Kocyłowska - Habdas Maria -08:30 - 11:30 - - - -
Plak Agata -17:30 - 19:00 -17:00 - 19:00 - -
Węgrzyn Bartosz - -08:00 - 12:00 - - -
⌂ wróć do góry...

Zespół medyczny

Pulmonologia

lek. med.

Kocyłowska – Habdas Maria
specjalista chorób płuc
Pulmonologia

lek. med.

Plak Agata
Specjalista chorób płuc, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
Pulmonologia

lek. med.

Węgrzyn Bartosz
specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych
⌂ wróć do góry...

Cennik usług

PoradniaBadanieCena
PulmonologiaKONSULTACJA bez badania - wypełnienie zaświadczeń, etc60 zł
PulmonologiaPULMONOLOGIA – KONSULTACJA150 zł
PulmonologiaSPIROMETRIA - ocena czynnościowa układu oddechowego100 zł
PulmonologiaSPIROMETRIA z próbą rozkurczową180 zł

Facebook

YouTube