PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

BARK I KOŃCZYNA GÓRNA
Ortopedia i Traumatologia

Najczęstszą przyczyną bólu stawu ramiennego jest naciągnięcie lub naderwanie którejś ze struktur tworzących staw: elementów torebki stawowej albo stabilizujących go więzadeł, ścięgien lub mięśni. Powodem urazu może być podnoszenie ciężkich przedmiotów, szarpnięcie za ramię, przemieszczenie ramienia poza normalny zakres ruchomości. Ostry uraz kończyny może być przyczyną złamania główki kości ramiennej albo wyrostka barkowego łopatki (na którym znajduje się panewka). Do urazu dochodzi wskutek uderzenia barkiem o twardy przedmiot (ściana, podłoże) albo w wyniku upadku.

SEKCJA BARKU I KOŃCZYNY GÓRNEJ

Dolegliwości związane ze stawem ramiennym są bardzo powszechne. Ich najczęstszą przyczyną są przeciążenia, powtarzalne mikroprzeciążenia i urazy otaczających go tkanek miękkich, powstające w trakcie codziennych czynności czy aktywności sportowej.

Przykładowe procedury wykonywane w obrębie barku:

 • Prostokąt 29 kopia 7
  Artroskopia diagnostyczna stawu ramiennego
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Artroskopia lecznicza stawu ramiennego
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Artroskopia rekonstrukcyjna mięśnia podłopadkowego
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Artroskopowe leczenie niestabilności metodą latarjet
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Artroskopowa stabilizacja stawu ramiennego
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Rekonstrukcja stożka rotatorów
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Artroskopowe zespolenie złamania panewki łopatki
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Protezoplastyka (anatomiczna, odwrócona)

ZESPÓŁ MEDYCZNY

Doświadczony zespół lekarzy ortopedów, specjalizujących się w schorzeniach barku i kończyny górnej, z dr n. med. Romanem Brzóską na czele.

Najczęstszą przyczyną bólu stawu ramiennego jest naciągnięcie lub naderwanie którejś ze struktur tworzących staw: elementów torebki stawowej albo stabilizujących go więzadeł, ścięgien lub mięśni. Powodem urazu może być podnoszenie ciężkich przedmiotów, szarpnięcie za ramię, przemieszczenie ramienia poza normalny zakres ruchomości. Ostry uraz kończyny może być przyczyną złamania główki kości ramiennej albo wyrostka barkowego łopatki (na którym znajduje się panewka). Do urazu dochodzi wskutek uderzenia barkiem o twardy przedmiot (ściana, podłoże) albo w wyniku upadku.

WARTO WIEDZIEĆ

Bark łączy kończynę górną z tułowiem i wykazuje największy zakres ruchów ze wszystkich stawów organizmu. Składa się ze stawu barkowo-obojczykowego, ramienno-łopatkowego, łopatkowo-żebrowego, mostkowo-obojczykowego oraz przestrzeni podbarkowej. Każda z wymienionych struktur może powodować ból całego barku oraz znacznie ograniczać ruchomość kończyny górnej.
Podłożem bólu barku mogą być nasilające się z wiekiem zmiany zwyrodnieniowe, choć choroba zwyrodnieniowa barku występuje rzadziej niż w innych stawach. Jeśli nastąpi uszkodzenie barku, pojawia się ból, stan zapalny oraz uczucie niestabilności stawu, które uniemożliwiają normalne poruszanie kończyną..

Facebook

YouTube