PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

OPERACJA BARKU

Wszystko co musicie i chcecie wiedzieć na temat:

Operacji barku, artroskopii barku, małoinwazyjnych metod operacji ortopedycznych, leczenie niestabilności barku oraz innych tematów związanych z stawem ramiennym.

budowa barku

PODSTAWOWA BUDOWA STAWU RAMIENNEGO


Staw ramienny jest stawem kulistym, składającym się z 3 kości:

 • obojczyka (clavicle),
 • łopatki (scapula)
 • oraz kości ramiennej (humerus).

Głowa kości ramiennej mieści się w zaokrąglonej panewce (glenoida) w łopatce. Połączenie ścięgien i mięśni, znane jako mankiet rotatorów, pomaga utrzymać kość ramienia w centralnym położeniu w panewce. Górny koniec mięśnia dwugłowego ramienia posiada dwa ścięgna, które przyczepiają się do kości ramienia. Długa głowa przyczepia się do górnej części panewki stawu barkowego (glenoidy). Krótka głowa przyczepia się do guzka na łopatce, zwanego wyrostkiem barkowym.

Bark łączy kończynę górną z tułowiem i wykazuje największy zakres ruchów ze wszystkich stawów organizmu. Składa się ze stawu barkowo-obojczykowego, ramienno-łopatkowego, łopatkowo-żebrowego, mostkowo-obojczykowego oraz przestrzeni podbarkowej.

Każda z wymienionych struktur może powodować ból całego barku oraz znacznie ograniczać ruchomość kończyny górnej. Podłożem bólu barku mogą być nasilające się z wiekiem zmiany zwyrodnieniowe, choć choroba zwyrodnieniowa barku występuje rzadziej niż w innych stawach. Jeśli nastąpi uszkodzenie barku, pojawia się ból, stan zapalny oraz uczucie niestabilności stawu, które uniemożliwiają normalne poruszanie kończyną.

Leczenie kontuzji i urazów barku


Kontuzja barku zdarza się dość często i dotyczy nie tylko zawodowych sportowców. Szczególnie uciążliwy jest uraz barku, czyli fragmentu ciała, który uczestniczy niemal we wszystkich ruchach górnej części tułowia. Okazuje się, że najczęstszą przyczyną takiej dolegliwości jest przeciążenie stawu, które może skutkować stanem zapalnym i dokuczliwym bólem.

Stawy kuliste charakteryzują się szerokim zakresem ruchów, co niesie ze sobą zwiększone ryzyko urazów. Narażeni na takie kontuzje są przede wszystkim sportowcy uprawiający takie dyscypliny jak siatkówka, tenis czy piłka ręczna. Kontuzja ta często również dotyka kulturystów, wykluczając ich na pewien okres z treningów.

ból barku - operacja

Przykładowe procedury wykonywane w obrębie stawu barkowego:

Artroskopia diagnostyczna stawu ramiennego

Artroskopowa stabilizacja stawu ramiennego

Artroskopia lecznicza stawu ramiennego

Rekonstrukcja stożka rotatorów

Artroskopia rekonstrukcyjna mięśnia podłopadkowego

Artroskopowe zespolenie złamania panewki łopatki

Artroskopowe leczenie niestabilności metodą latarjet

Protezoplastyka (anatomiczna, odwrócona)

DOŚWIADCZENI SPECJALIŚCI

dr n. med. Brzóska Roman

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu


Specjalizuje się w chirurgii artroskopowej barku, w tym w leczeniu urazów sportowych.

Prezydent sekcji barkowej Europejskiego Stowarzyszenia Ortopedii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii (ESA-ESSKA) 2016-2018

W roku 2009 dr Roman Brzóska jako pierwszy w Polsce wykonał kostną rekonstrukcję brzegu panewki stawu ramienno-łopatkowego (przeszczep wyrostka kruczego) techniką artroskopową.

Organizator i współorganizator specjalistycznych kursów dla chirurgów w dziedzinie leczenia uszkodzeń stawu barkowego, artroskopii stawu ramiennego. Kierownik naukowy Bielskich Sympozjów Naukowych w zakresie chirurgii barku.

dr n. med. Błasiak Adrian

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu


Specjalizuję się w leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu, związanych ze sportem oraz chorób zwyrodnieniowych narządu ruchu, a w szczególności tych, dotyczących barku i stawu kolanowego, ale także stawu łokciowego, skokowego czy nadgarstka.

Wykonuje operacje rekonstrukcyjne stożka rotatorów stawu ramiennego, rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego oraz więzadeł stawu skokowego. Od wielu lat prowadzi aktywną działalność naukową obejmującą wystąpienia naukowe w kraju i zagranicy oraz publikacje w czasopismach naukowych. Uczestniczy w wielu badaniach klinicznych dotyczących regeneracji uszkodzonej chrząstki stawowej, aby zwiększyć szansę pacjentów na powrót pełnej sprawności.

Szczególnym zainteresowaniem darzy staw ramienny i problem jego niestabilności. Tematem pracy doktorskiej było operacyjne leczenie niestabilności tego stawu ramiennego z zastosowaniem dwóch technik. Jedną z nich jest mało rozpowszechniona technika remplissage, natomiast drugą jest opracowana w Szpitalu Św. Łukasza w Bielsku-Białej nowatorska technika BLS, która jako jedyna może chronić delikatną chrząstkę stawową. Poza tym zajmuje się leczeniem operacyjnym często występujących schorzeń barku, jakimi są uszkodzenia lub zwapnienia stożka rotatorów, zmiany zwyrodnieniowe czy uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego.

Współpracując z najwyższej klasy specjalistami w dziedzinie ortopedii, stosuje nowoczesne, dostępne metody, aby przywrócić sprawność pacjenta. W swojej pracy kieruje się zawsze starożytną maksymą Salus aegroti suprema lex tzn. iż wartością najwyższą jest zdrowie pacjenta oraz indywidualne podejście do każdego z nich.

Operacja artroskopii barku - krok po kroku


 • Kwalifikacja do zabiegu,
 • Określenie rodzaju uszkodzenia stawu i wybór optymalnej metody przeprowadzenia operacji,
 • Przekazanie dokumentów informacyjnych o zabiegu i możliwych powikłaniach,
 • Ustalenie działań pre-rehabilitacyjnych, zakres ćwiczeń i ruchomości kończyny,
 • Pełna informacja dla Pacjenta o przebiegu operacji.
 • Przed konsultacją lekarską wykonujemy badania laboratoryjne krwi określające parametry morfologiczne, czas krzepnięcia i inne badania podstawowe wg karty zleceń
 • W czasie konsultacji lekarz anestezjolog ocenia warunki do przeprowadzenia znieczulenia, określa optymalny profil znieczulenia (pacjenci do operacji artoskopowej barku najczęściej kwalifikowani są do znieczulenia ogólnego wraz z blokadą splotu ramiennego).
 • Podczas przyjęcia do szpitala personel zbiera wstępny wywiad, wykonywane jest wstępne badanie, kompletowana i uzupełniana jest dokumentacja lekarska
 • Pacjent udaje się na salę chorych (sale 2 osobowe)
 • Pozostałe czynności pielęgniarskie i przygotowanie do zabiegu
 • Rozmowa z lekarzem operatorem
 • Rozmowa z lekarzem anestezjologiem i przygotowanie do znieczulenia oraz podanie znieczulenia
 • Wdrożenie postępowania przeciwbólowego zgodnie ze standardami „SZPITAL BEZ BÓLU”
 • Ułożenia pacjenta na stole operacyjnym,
 • Podłączenie płynów infuzyjnych i aparatury do pomiaru parametrów życiowych,
 • Podłączenie aparatury do artroskopii, podłączenie płynów,
 • Realizacja właściwych procedur medycznych na tkankach kostnych i mięśniach,
 • Unieruchomienie kończyny po zabiegu w ortezie.
 • Monitorowanie parametrów życiowych
 • Postępowanie przeciwbólowe
 • Monitorowanie parametrów życiowych
 • Postępowanie przeciwbólowe
 • Rozmowa z lekarzem operatorem po zabiegu i ustalenie postępowania rehabilitacyjnego oraz terminu wypisu
 • Monitorowanie parametrów życiowych
 • Postępowanie przeciwbólowe
 • Postępowanie rehabilitacyjne
 • Przekazanie dokumentów wypisowych
 • Ustalenie dalszych kroków leczenia (wizyta kontrolna po zabiegu)

Całkowity koszt artroskopii barku

9 - 18 tys.

Końcowy koszt zabiegu uzależniony jest od zakresu zabiegu (do ustalenia podczas wizyty kwalifikacyjnej do operacji)


Badania laboratoryjne
Konsultacja anestezjologiczna
Zabieg operacyjny
Hospitalizacja
Całodobowa opieka lekarska
Całodobowa opieka pielęgniarska
Zalecenia postępowania przy wypisie

Operacja barku - cena

Jaki jest całkowity koszt zabiegu artroskopii barku?


W Szpitalu św. Łukasza cena zabiegu, którą przedstawiamy Pacjentowi zawiera wszystkie konieczne składowe bezpiecznego i profesjonalnego przeprowadzenia operacji.
Cena ta zawiera:

 • Podstawowy panel badań laboratoryjnych do znieczulenia
 • Konsultacja anestezjologiczna i kwalifikacja do rodzaju znieczulenia
  • U pacjentów obciążonych chorobami wspóistniejącymi konieczne mogą być dodatkowe konsultacje specjalistyczne (np. kardiolog, endokrynolog, hematolog, pulmonolog,…) oraz dodatkowe badania laboratoryjne bądź obrazowe. (dodatkowo płatne) - ustalane
 • Przyjęcie do szpitala
 • Zabieg operacyjny w nowoczesnym ośrodku chirurgii małoinwazyjnej
 • Hospitalizacja na Sali 2 osobowej z pełnym węzłem sanitarnym, klimatyzacją, TV i dostępem do WiFi – ilość dni hospitalizacji jest ustalona indywidualnie z lekarzem prowadzącym
 • Całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska, postępowanie przeciwbólowe zgodnie ze standardem „SZPITAL BEZ BÓLU”
 • Wypis ze szpitala z zaleceniami co do dalszego postępowania

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZPITAL ŚW. ŁUKASZA

WYSPECJALIZOWANE
SEKCJE

DOŚWIADCZONY
ZESPOŁ 15 LEKARZY
ORTOPEDOW

NOWOCZESNY
ODDZIAŁ SZPITALNY

KOMPLEKSOWE
ZAPLECZE DIAGNOSTYCZNE

REHABILITACJA
I FIZJOTERAPIA

BAZA WIEDZY

NAJCZĘSTSZE KONTUZJE


Dolegliwości związane ze stawem ramiennym są bardzo powszechne. Ich najczęstszą przyczyną są przeciążenia, powtarzalne mikroprzeciążenia i urazy otaczających go tkanek miękkich, powstające w trakcie codziennych czynności czy aktywności sportowej.

ZWICHNIĘCIA

W wyniku kontuzji i urazów barku może dochodzić do zwichnięć. Jest to bardzo często związane z uprawianiem niektórych sportów. Zwichnięcia występują najczęściej u kulturystów, narciarzy, hokeistów, jeźdźców konnych czy piłkarzy ręcznych. Do kontuzji dochodzi w wyniku upadku, bądź przy silnym uderzeniu. Jeśli doszło do uszkodzenia struktur stawu, pojawia się ból, który uniemożliwia normalne poruszanie ręką. Dodatkowo może pojawić się obrzęk i zniekształcenie stawu, którym zwykle towarzyszy zasinienie spowodowane wewnętrznym krwotokiem.

ZAPALENIE ŚCIĘGIEN MIEŚNI

Często przyczyną bólu w obrębie stawu ramiennego jest zapalenie ścięgien mięśni. Stożek rotatorów – jest to struktura anatomiczna złożona ze ścięgien i mięśni, odpowiedzialna za stabilizację głowy kości ramiennej w stawie. Zazwyczaj zapalenie dotyczy ścięgien mięśni:

– nadgrzebieniowego,
– podgrzebieniowego,
– podłopatkowego.

Jednak stan zapalny może powstać także w innych ścięgnach. W takiej sytuacji powstający ból jest punktowy i pojawia się przy określonych ruchach.

PRZECIĄŻENIA

Wiele osób doświadczyło w swoim życiu przeciążenia stawu ramiennego. Bardzo często do takiej kontuzji dochodzi w wyniku naciągnięcia lub naderwania więzadeł, elementów ścięgien czy mięśni. Najczęściej ma to miejsce podczas uprawiania sportu lub forsownej pracy fizycznej. W takich sytuacjach ramię może przemieszczać się poza dopuszczalny zakres ruchomości, dając w efekcie ból i uczucie dyskomfortu.

NIESTABILNOŚĆ BARKU

Najczęściej pojawia się w efekcie źle leczonego zwichnięcia barku. Przyczyną mogą być nieprawidłowo zregenerowane elementy utrzymujące pracę barku, niewłaściwe unieruchomienie lub repozycja barku, ale również źle prowadzona rehabilitacja po urazie. Niestabilność spowodować może także sam pacjent, który nie stosuje się do zaleceń lekarza i fizjoterapeuty i zbyt wcześnie podejmie aktywność fizyczną po kontuzji.

Facebook

YouTube