W Oddziale Ortopedii przeprowadzane są mało inwazyjne zabiegi w obrębie stawu kolanowego, barku czy stawu skokowego (artroskopia). W dziedzinie zabiegów rekonstrukcyjnych chirurdzy ortopedzi posługują się nowoczesnymi technikami operacyjnymi, w tym również metodami inżynierii tkankowej w rekonstrukcjach ubytków chrzęstno-kostnych. W oddziale wykonywane są również zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego, skokowego i barku.

Zakres usług Oddziału Szpitalnego

 • Prostokąt 29 kopia 7
  Operacje barku
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Operacji chirurgii urazowej
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Operacje ortopedyczne kończyny górnej
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Operacje ortopedyczne kończyny dolnej
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Operacje kręgosłupa
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Endoprotezoplastyka

Informacje ogólne – Ortopedia

 • Operacje barku

  • Artroskopia lecznicza (Akromiopastyka i resekcja ACJ)
  • Artroskopia lecznicza z wykonaniem tenodezy ścięgna mięśnia dwugłowego
  • Artroskopowe leczenie niestabilności techniką Latarjet
  • Artroskopowe leczenie zwichnięcia ACJ
  • Artroskopowe uwolnienie nerwu nadłopatkowego
  • Artroskopowe zespolenie złamania guzka lub panewki
  • Rekonstrukcja barku – operacja leczenia niestabilności [BLS]
  • Rekonstrukcja barku – operacja stożka rotatorów (duży)
  • Rekonstrukcja barku – operacja stożka rotatorów (mały)
  • Rekonstrukcja barku – operacja stożka rotatorów (średni)
  • Operacja rekonstrukcyjna chrząstki stawu barkowego z membraną HIALOFAST
  • Endoprotezoplastyka całkowita barku – anatomiczna (bez kosztu endoprotezy)
  • Endoprotezoplastyka całkowita barku – odwrócona (bez kosztu endoprotezy)
  • Leczenie barku na otwarto (usunięcie implantu, fragmentu kostnego)
  • Leczenie stawu rzekomego obojczyka zespoleniem płytką LCP
  • Leczenie złamania obojczyka płytą AO
  • Leczenie zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego
  • Leczenie zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego z przeszczepem ścięgna
  • Reinsercja przyczepu m.piersiowego
  • Rekonstrukcja przyczepu bicepsa
  • Rekonstrukcja więzozrostu barkowo-obojczykowego więzadłem syntetycznym (LARS)
  • Resekcja stawu barkowo-obojczykowego z plastyką górnej torebki stawowej na otwarto
  • Transpozycja mięśnia najszerszego grzbietu
  • Zespolenie obojczyka płytką LCP
  • Operacje rewizyjne barku
 • Operacje chirurgii urazowej

  • Leczenie złamania k. piętowej – repozycja i stabilizacja drutami
  • Leczenie złamania k. środstopia
  • Leczenie złamania nasady dalszej k. piszczelowej – pilon
  • Leczenie złamania nasady dalszej k. udowej zespoleniem LISS
  • Leczenie złamania podudzia zespoleniem tytanowym i gwoździem śródszpikowym
  • Leczenie złamania przezkrętarzowego – Gamma, DHS
  • Leczenie złamania trzonu k.udowej – gwóździem śródszpikowym
  • Leczenie złamania wyrostka łokciowego – popręg
  • Leczenie złamań k. skokowej z zespoleniem śrubami kaniulowanymi
  • Leczenie złamań zespoleniem plytkowym
  • Operacje rewizyjne w ortopedii urazowej
  • Operacyjne leczenie złamania k.ramiennej – złamanie cz. bliższej – gwóździem śródszpikowym
  • Operacyjne leczenie złamania k.ramiennej – złamanie cz. bliższej – zespolenie philos
  • Operacyjne leczenie złamania k.ramiennej – złamanie nasady dalszej – gwóździem śródszpikowym
  • Operacyjne leczenie złamania k.ramiennej – złamanie trzonu – gwóździem śródszpikowym
  • Operacyjne leczenie złamania obojczyka
  • Operacyjne leczenie złamania przedramienia
  • Zespolenie kostek podudzia
  • Operacje biodra
  • Operacja korekcyjna osi kończyny dolnej metodą OSTEO + ARTHREX
  • Operacja korekcyjna osi kończyny dolnej metodą TOMOFIX
  • Operacja stawu rzekomego
  • Osteotomia kości ręki
  • Plastyka kikuta
  • Terapia czynnikami wzrostu
  • Usunięcie metalowych implantów
  • Usunięcie wyrośli kostnej
  • Uwolnienie ścięgna
  • Zdjęcie płytki paznokciowej – dwustronna, plastyka paznokcia
  • Zdjęcie płytki paznokciowej – jednostronna, plastyka paznokcia
  • Zespolenie małe
  • Zespolenie złamania obojczyka
  • Zespolenie złamania przedramienia – 1 kość
  • Zespolenie złamania przedramienia – 2 kość
 • Operacje ortopedyczne kończyny górnej

  • Artroskopia lecznicza z usunięciem ciał wolnych
  • Artroskopia zabiegowa stawu łokciowego z usunięciem osteofitów, synowektomia, operacja na chrząstce
  • Łokieć – operacja kaletki
  • Łokieć – operacja zespołu rowka nerwu łokciowego
  • Łokieć – synowektomia
  • Łokieć golfisty (zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego k.ramiennej)
  • Łokieć tenisisty (zapalenie nadkłykcia bocznego k.ramiennej)
  • Nadgarstek – usunięcie ganglionu w znieczuleniu regionalnym
  • Nadgarstek- tenosynowektomia
  • Operacja cieśni kanału Guyona
  • Operacja zespołu kanału nadgarstka o stopniu średniodniozawansowanym
  • Operacja zespołu kanału nadgarstka o stopniu zawansowanym
  • Operacja zespołu kanału nadgarstka reoperacja
  • Operacje nadgarstka_inne
  • Artroskopowe leczenie uszkodzenia chrząstki trójkątnej nadgarstka
  • Endoprotezoplastyka stawów ręki
  • Artrodeza stawów międzypaliczkowych bliższych
  • Leczenie operacyjne ch. De Quervaina
  • Operacja „palca zatrzaskującego”
  • Operacja przykurczu Dupuytrena 2 stopień
  • Operacja przykurczu Dupuytrena 3 stopień
  • Operacja przykurczu Dupuytrena 4 stopień (+plastyka lub przeszczep skóry)
  • Osteotomia korekcyjna paliczka z zespoleniem
  • Synowektomia pojedynczego stawu ręki
  • Synowektomia wielu stawów ręki
  • Szycie ścięgna prostownika ręki (palec „młoteczkowaty”)
  • Szycie ścięgna prostownika ręki (przeszczep, plastyka, palec „butonierkowaty” lub „łabędzia szyja”)
  • Szycie ścięgna zginacza lub prostownika ręki (do 4 tyg. od urazu)
  • Szycie ścięgna zginacza lub prostownika ręki (powyżej 4 tyg. od urazu) – plastyka, transpozycja – I etap zabiegu
  • Szycie ścięgna zginacza lub prostownika ręki (powyżej 4 tyg. od urazu) – wszycie przeszczepu ścięgna – II etap zabiegu
 • Operacje ortopedyczne kończyny dolnej

  • BIODRO
  • Artroskopia biodra – konflikt FAI
  • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego bezcementowa – CoCr
  • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego bezcementowa – Oxinium
  • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego bezcementowa – trzpień przynasadowy
  • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego cementowa
  • Endoprotezoplastyka stawu biodrowego hybrydowa
  • KOLANO
  • Artroskopia diagnostyczno-zabiegowa [0] „second look” (usunięcie ciała wolnego)
  • Artroskopia lecznicza uszkodzeń umiarkowanego stopnia [1]
  • Artroskopia lecznicza uszkodzeń dużego stopnia [2]
  • Artroskopia lecznicza uszkodzeń dużego stopnia z użyciem zszywek [3]
  • Artroskopowa naprawa więzadeł kolana (ACL) metodą „internal bracing”
  • Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego kolana ACL [1] – uszkodzenie częściowe
  • Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego kolana ACL [2] – uszkodzenie pełne
  • Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego kolana ACL [3] z dodatkowymi procedurami naprawczymi
  • Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego kolana (PCL)
  • Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego kolana z kompleksem tylno-bocznym (PCL + PLC)
  • Naprawa więzadeł kolana (MCL i LCL) metodą „internal bracing” z artroskopią
  • Naprawa więzadeł kolana (MCL i LCL) z użyciem kotwicy z artroskopią
  • Rekonstrukcja więzadła (MCL lub LCL) z artroskopią
  • Usunięcie torbieli łąkotki bez artroskopii
  • Usunięcie torbieli łąkotki z artroskopią
  • Usunięcie torbieli łąkotki z artroskopią i zszyciem łąkotki
  • Artroskopowe usunięcie torbieli dołu podkolanowego (Bakera)
  • Operacja kaletki przedrzepkowej dużej
  • Operacja kaletki przedrzepkowej małej
  • Operacje rekonstrukcyjne kolana wg definicji lekarza
  • Osteotomia DFO
  • Osteotomia HTO
  • Synowektomia stawu kolanowego artroskopowa
  • Synowektomia stawu kolanowego z artrotomią z pakietem rehabilitacyjnym
  • Usunięcie torbieli dołu podkolanowego (Bakera)
  • Zespolenie złamania kłykcia piszczelowego
  • Artroskopowa plastyka łąkotki
  • Artroskopowy przeszczep implantu łąkotki kolagenowej
  • Artroskopowy przeszczep łąkotki allogenicznej
  • Naprawa wiezadła rzepkowo-udowego (MPFL) z artroskopią
  • Rekonstrukcja wiezadła rzepkowo-udowego (MPFL) z artroskopią
  • Resekcja patologicznych tkanek więzadła rzepki
  • Transpozycja przyczepu więzadła rzepki (TTO)
  • Transpozycja przyczepu więzadła rzepki (TTO) z rekonstrukcją MPFL
  • Trochleoplastyka z artrotomią
  • MEDYCYNA REGENERACYJNA – odbudowa chrząstki
  • Implementacja przeszczepów biologicznych metodą SUCHEJ ARTROSKOPII
  • Artroskopowa naprawa uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego techniką autoprzeszczepów mozaikowych (OAT)
  • Artroskopowa naprawa uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego z implantacją pinów węglowych
  • Artroskopowa naprawa uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego z przeszczepem hodowli autologicznych chondrocytów (ACI) – I etap zabiegu
  • Artroskopowa naprawa uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego z przeszczepem hodowli autologicznych chondrocytów (ACI) – II etap zabiegu
  • Artroskopowa naprawa uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego z przeszczepem koncentratu komórek macierzystych na matrycy kolagenowej (AMIC+MSCs)
  • Artroskopowa naprawa uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego z przeszczepem matrycy kolagenowej (AMIC)
  • Artroskopowa reimplantacja fragmentu chrzęstno-kostnego (OCD)
  • ENDOPROTEZOPLASTYKA
  • Naprawa zmian zwyrodnieniowych przedziału przyśrodkowego metodą ARTHROSURFACE
  • Naprawa zmian zwyrodnieniowych przedziału przyśrodkowego z użyciem implantu PEEK MOBILITY IMPLANT
  • Naprawa zmian zwyrodnieniowych stawu rzepkowo-udowego metodą ARTHROSURFACE
  • Endoprotezoplastyka całkowita kolana – proteza CoCr
  • Endoprotezoplastyka całkowita kolana- proteza Oxinium
  • Endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa kolana – Oxinium
  • Endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa kolana- CoCr
  • Endoprotezoplastyka półzwiązana
  • STOPA
  • Artroskopia lecznicza i resekcja kości dodatkowej tyłostopia
  • Artroskopia stawu skokowego
  • Artroskopowa artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego górnego lub dolnego
  • Artroskopowa implantacja śruby w stawie skokowym
  • Artroskopowa naprawa uszkodzenia chrzęstnego stawu skokowego (technika AMIC)
  • Naprawa (klejenie lub szycie) świeżego uszkodzenia ścięgna Achillesa
  • Naprawa (klejenie lub szycie) zastarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa
  • Naprawa uszkodzenia chrzęstno-kostnego stawu skokowego z artrotomią (technika sandwich)
  • Naprawa uszkodzenia chrzęstno-kostnego stawu skokowego z osteotomią przyśrodkową (technika sandwich)
  • Tenoskopia ścięgien strzałkowych lub ścięgna piszczelowego tylnego
  • Tenoskopia ścięgna Achillesa
  • Zespół kanału stępu
  • Endoproteza stawu skokowego (Tournier-SALTO)
  • Artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego górnego lub dolnego artroskopowo
  • Artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego górnego lub dolnego na otwarto
  • Naprawa ubytku chrzęstno kostnego z matrycą Hyalofst i naprawa ATFL z kotwicą
  • Operacja OCD bloczka kości skokowej
  • Operacja stopy płaskiej (techniką zablokowania zatoki stępu)
  • Operacje rewizyjne stawu skokowego
  • Osteotomia guza piętowego z transpozycją przyśrodkową
  • Artrodeza potrójna
  • Artrodeza potrójna z operacją palucha koślawego
  • Cheilectomia palucha szytwnego
  • Endoprotezoplastyka stawów stopy
  • Leczenie stopy opadającej – transfer mięśniowy
  • Leczenie stopy reumatycznej – usztywnienie MTP I i resekcja głów kości śródstopia II – V
  • Operacja deformacji tyłostopia
  • Operacja innych nabytych deformacji przodostopia
  • Operacja palca młotkowatego
  • Operacja palucha koślawego – usztywnienie stawu śródstopno- paliczkowego
  • Operacja palucha koślawego bez osteotomii
  • Operacja palucha koślawego oraz operacja 2 palca młotkowatego (met. tradycyjna)
  • Operacja palucha koślawego oraz operacja 2 palca młotkowatego (płytka)
  • Operacja palucha koślawego z osteotomią – metoda tradycyjna
  • Operacja palucha koślawego z osteotomią z zastosowaniem płytki
  • Operacje palucha koślawego i palców szponiasto – młotkowatych
  • Osteotomia korekcyjna kości śródstopia
  • Osteotomia korekcyjna kości tyłostopia
  • Plastyka niestabilności stawu skokowego na otwarto
  • Usunięcie implantu stopy
  • Usunięcie torbieli kości lub wyrośli chrzęstno-kostnej
  • Usunięcie zmian tkanek miękkich (guzki) stopy – mnogich
  • Usunięcie zmian tkanek miękkich (guzki) stopy – pojedynczych
  • Zespolenie złamania kości piętowej płytka kątowo stabilna
 • Operacje kręgosłupa

  NUKLEOPLASTYKA- DEKOMPRESJA LĘDŹWIOWA

  Dekompresja przezskórna lędźwiowa jest małoinwazyjną techniką chirurgiczną powodującą wewnętrzne odbarczenie krążka międzykręgowego z minimalnym uszkodzeniem tkanek otaczających, prowadzi do odbarczenie przepukliny krążka międzykręgowego o charakterze ekstruzji, protruzji lub uwypuklenia uogólnionego typu bulging, które na podstawie wykonanych badań są uważane za przyczynę dolegliwości bólowych.
  Przezskórna dekompresja lędźwiowa jest techniką mniej inwazyjną niż tradycyjne chirurgiczne usunięcie krążka międzykręgowego.
  Używana do przezskórnej dekompresji głowica jest tak zbudowana, że urządzenie można wprowadzić do dysku przez kaniulę średnicy igły. Celem operacji usunięcie znacznej ilości materiału uszkodzonego dysku prowadzące w konsekwencji do zmniejszenia dolegliwości bólowych i zmniejszenia używania leków przeciwbólowych. Także przyspieszenie i ułatwienie osiągnięcie efektu leczenia rehabilitacyjnego i szybszy powrót do poprzedniego poziomu aktywności. Zastosowanie operacji w znieczuleniu miejscowym znacząco zmniejsza ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym.

  VERTEBROPLASTYKA PRZEZSKÓRNA

  Przezskórna wertebroplastyka jest obecnie szeroko stosowanym sposobem leczenia pacjentów z bolesnymi złamaniami trzonów kręgów w przebiegu osteoporozy. Przezskórna wertebroplastyka należy do grupy zabiegów małoinwazyjnych dających często, spektakularny efekt kliniczny, szybko uwalnia chorego od bólu spowodowanego złamaniem, zwiększa stabilność uszkodzonego odcinka kręgosłupa i pozwala na szybkie zwiększenie aktywności ruchowej chorego.
  Cementowanie wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym ,w sedacji zawsze pod kontrolą monitora rtg. Pacjent ułożony jest na specjalnym stole operacyjnym na brzuchu. Cement implantuje się do trzonu z dostępu tylnego przeznasadowego lub okołonasadowego, przez specjalny podajnik wprowadzony przezskórnie do kręgosłupa od tyłu.

W każdym przypadku lekarz przeprowadza kwalifikację do określonego zabiegu podczas konsultacji ambulatoryjnej. Po zakwalifikowaniu do zabiegu pacjent odbywa konsultację anestezjologiczną podczas której anestezjolog określa rodzaj znieczulenia oraz informuje pacjenta o szczegółach związanych z okresem okołooperacyjnym.

Przygotowanie przed zabiegami

4. fala pandemii- powrót do obostrzeń w Szpitalu św. Łukasza

Maseczki, pomiar temperatury ciała oraz dezynfekcja rąk to niektóre z obostrzeń, które są prowadzone w Szpitalu dla zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentom i Personelowi.

Zespół medyczny

Ortopedia

dr n. med.

Bienek Tomasz
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Ortopedia

dr n. med.

Błasiak Adrian
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Ortopedia

dr n.med.

Brzóska Roman
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Kierownik Ośrodka Kończyny Górnej
Ortopedia

lek. med.

Dajewski Zbigniew
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
lekarz ortopeda
Ortopedia

lek. med.

Laprus Hubert
w trakcie specjalizacji
lekarz ortopeda
Ortopedia

lek. med.

Mikusz Piotr
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Spondyloortopedia – chirurgia kręgosłupa

lek. med.

Pilarz – Mirocha Monika
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Ortopedia

lek. med.

Podsiadło Mikołaj
w trakcie specjalizacji
lekarz ortopeda
Ortopedia

dr n.med.

Podżorski Jerzy
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Kierownik oddziału ortopedyczno-urazowego Szpitala św. Łukasza
Ortopedia dziecięca

lek. med.

Ptaszkiewicz Jakub
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Ortopedia

lek. med.

Ring Rafał
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Ortopedia

dr n. med.

Solecki Andrzej
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Ortopedia

lek. med.

Solecki Wojciech
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Ortopedia

lek. med.

Tomaszewski Krzysztof
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Spondyloortopedia – chirurgia kręgosłupa

lek. med.

Wądek Tomasz
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Ortopedia

lek. med.

Warchał Bartłomiej
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Ortopedia

dr n.med.

Wiącek Roman
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
⌂ wróć do góry...

Facebook

YouTube