PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Projekty unijne

Szpital Świętego Łukasza S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
Wprowadzenie innowacyjnej i bezpiecznej metody leczenia przerostu prostaty.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej i bezpiecznej metody leczenia gruczołu krokowego (prostaty) u chorych z istotnymi obciążeniami zdrowotnymi oraz rozszerzenia możliwości diagnostyczno – terapeutycznych.

Efektem projektu będzie rozbudowa oferty medycznej o innowacyjne i skuteczne metody leczenia chorób prostaty.


Dofinansowanie projektu z UE: 739 994,00 PLN

Wartość projektu: 1 222 322,00 PLN

Projekty unijne RPO WSL 2014-2020

1. Szpital św. Łukasza S.A. realizuje projekt pt. „Wprowadzenie innowacyjnej i bezpiecznej metody leczenia przerostu prostaty w ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej i bezpiecznej metody leczenia gruczołu krokowego (prostaty) u chorych z istotnymi obciążeniami zdrowotnymi oraz rozszerzenia możliwości diagnostyczno – terapeutycznych.

Efektem projektu będzie rozbudowa oferty medycznej o innowacyjne i skuteczne metody leczenia chorób prostaty (szczegóły TUTAJ )

Dofinansowanie projektu z UE: 739 994,00 PLN

Wartość projektu: 1 222 322,00 PLN

2. Szpital św. Łukasza realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla SZPITAL ŚW. ŁUKASZA Spółka Akcyjna”

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej
działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie / wydającej decyzję: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Okres realizacji projektu:
od 2020-08-01 do 2020-10-31. Numer naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20.

Wartość ogółem
128 502,39
Wydatki kwalifikowane
128 502,39
Dofinansowanie Wkład UE
128 502,39

3. Szpital św. Łukasza realizuje projekt ” E-konsultacja telemedyczna jako element zintegrowanego Systemu Informatycznego Obsługi Pacjentów i obiegu dokumentów” w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, „Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP”, „działanie 3.3. Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej”

Projekt realizowany przez Szpital dotyczy wdrożenia konsultacji telemedycznej. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii informatyczno-telekomunikacyjnych i stworzeniu autorskich rozwiązań programistycznych zostaną dopasowane wszystkie procesy biznesowe w przedsiębiorstwie do nowej usługi jaką jest konsultacja telemedyczna. Inwestycja pozwoli na rozwinięcie funkcji zdalnego dostępu do usług e-rejestracji, poprawi szybkość i wygodę pacjenta.  Innowacja w technologię pozwoli na zwiększenie konkurencyjności  poprzez stworzenie nowego innowacyjnego procesu biznesowego (e-konsultacja).

Całkowita wartość projektu: 861 075,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich: 226 625,00 zł

4. Szpital św. Łukasza realizuje projekt „Wdrożenie innowacyjnej formy zabiegu implementacji przeszczepów biologicznych metodą suchej artroskopii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, „Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP”, „działanie 3.2. Innowacje w MŚP”.

Informacja o wyborze wykonawcy  do zamówienia numer 1/2016

Projekt realizowany przez Szpital św. Łukasza dotyczy wdrożenia innowacyjnej metody operacji kolana w zakresie rekonstrukcji uszkodzonej chrząstki stawu poprzez wszczepienie bioimplantu w miejscu uszkodzenia. W ramach projektu sala operacyjna zostanie wyposażona w sprzęt medyczny niezbędny do przeprowadzenia zabiegów rekonstrukcyjnych uszkodzonej chrząstki stawowej metodą suchej artroskopii. Elementem zabiegu będzie wykorzystanie narzędzi, opracowanych przez lekarzy szpitala, skonstruowanych pod kątem wykonania rekonstrukcji uszkodzonej chrząstki. Dzięki zastosowaniu tej metody uzyskamy możliwość wygojenia uszkodzonej chrząstki i poprawę funkcjonowania stawu kolanowego wraz z eliminacją bólu. Efektem nowych zabiegów, będzie przywrócenie pełnej sprawności kolana. Efektami projektu będą m. in.:

  • Wdrożenie innowacyjnej metody (niestosowanej dotychczas) leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej opracowanej przez lekarzy Szpitala;
  • Poprawa BHP w trakcie prowadzonego zabiegu
  • Zastosowanie rozwiązań technologii informacyjno – komunikacyjnej;
  • Wzrost konkurencyjności.

Całkowita wartość projektu: 2 200 487,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich: 917 100,00 zł

Facebook

YouTube