Projekty unijne RPO WSL 2014-2020

Szpital św. Łukasza realizuje projekt „Wdrożenie innowacyjnej formy zabiegu implementacji przeszczepów biologicznych metodą suchej artroskopii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, „Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP”, „działanie 3.2. Innowacje w MŚP”.

Projekty unijne RPO WSL 2014-2020

Szpital św. Łukasza realizuje projekt „Wdrożenie innowacyjnej formy zabiegu implementacji przeszczepów biologicznych metodą suchej artroskopii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, „Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP”, „działanie 3.2. Innowacje w MŚP”.

Informacja o wyborze wykonawcy  do zamówienia numer 1/2016

 

Projekt realizowany przez Szpital św. Łukasza dotyczy wdrożenia innowacyjnej metody operacji kolana w zakresie rekonstrukcji uszkodzonej chrząstki stawu poprzez wszczepienie bioimplantu w miejscu uszkodzenia. W ramach projektu sala operacyjna zostanie wyposażona w sprzęt medyczny niezbędny do przeprowadzenia zabiegów rekonstrukcyjnych uszkodzonej chrząstki stawowej metodą suchej artroskopii. Elementem zabiegu będzie wykorzystanie narzędzi, opracowanych przez lekarzy szpitala, skonstruowanych pod kątem wykonania rekonstrukcji uszkodzonej chrząstki. Dzięki zastosowaniu tej metody uzyskamy możliwość wygojenia uszkodzonej chrząstki i poprawę funkcjonowania stawu kolanowego wraz z eliminacją bólu. Efektem nowych zabiegów, będzie przywrócenie pełnej sprawności kolana. Efektami projektu będą m. in.:

  • Wdrożenie innowacyjnej metody (niestosowanej dotychczas) leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej opracowanej przez lekarzy Szpitala;
  • Poprawa BHP w trakcie prowadzonego zabiegu
  • Zastosowanie rozwiązań technologii informacyjno – komunikacyjnej;
  • Wzrost konkurencyjności.

 

Całkowita wartość projektu: 2 200 487,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich: 917 100,00 zł

efrr

Facebook

YouTube