PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

DLA AKCJONARIUSZY

Szpital Świętego Łukasza S. A.
43-309 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 94 B

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000656269  |  NIP: 5472145493  |  REGON: 243161232
Kapitał zakładowy: 176 500,00 PLN, w pełni opłacony.

Facebook

YouTube