Oferta współpracy w zakresie badań klinicznych.

Szanowni Państwo, Szpital św. Łukasza jest prywatną placówką medyczną, która realizuje usługi medyczne od 2000 roku, a od 2011 roku prowadzi działalność w nowo wybudowanym budynku spełniającym wszystkie najwyższe standardy.

W ramach Szpitala funkcjonuje:

  • Wielospecjalistyczna Poradnia świadcząca usługi leczenia ambulatoryjnego
  • Kompleksowy oddział diagnostyczny wyposażony w nowoczesny skaner MR 3.0T, Rtg, USG
  • Oddział Szpitalny z Blokiem Operacyjnym.

Szpital specjalizuje się w leczeniu ortopedycznym, a w szczególności w artroskopowych operacjach barku, stawu kolanowego, stopy oraz biodra. Szpital otrzymał od Ministra Zdrowia pozwolenie na: pobieranie od żywych dawców tkanki chrzęstnej (chondrocytów).pozwolenie Ministra Zdrowia

Ponadto szpital realizuje procedury z zakresu otolaryngologii, chirurgii i urologii. Tabela poniżej przedstawia ilość procedur operacyjnych (ICD – 9) wykonanych w oddziałach szpitalnych w 2018r.

poszukujecie Państwo ośrodka do realizacji projektów badawczych?

Jeżeli poszukujecie Państwo ośrodków do realizacji projektów badawczych w zakresie badań klinicznych zapraszamy do kontaktu: badania.kliniczne@lukasza.pl

Szpital św. Łukasza posiada certyfikat audytu BADAŃ KLINICZNYCH oceniającego systemy zarządzania procesów w badaniach klinicznych.

To wyróżnienie jest zasługą pracy ortopedycznego zespołu badań klinicznych Szpitala św. Łukasza pod przewodnictwem Głównego Badacza (PI) – dr n. med. Adriana Błasiaka. Pod przewodnictwem dr Błasiaka w Szpitalu od 2014 prowadzone są badania kliniczne oceniające skuteczność najnowszych innowacyjnych terapii w ortopedii. Ponadto, w Szpitalu św. Łukasza prowadzone są również z sukcesami badania kliniczne w zakresie okulistyki. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Szpitala św. Łukasza, dzięki współpracy ze światowymi firmami z zakresu CRO (Clinical Research Organisation) umożliwia pacjentom dostęp do wielu unikatowych, innowacyjnych terapii w zakresie ortopedii i okulistyki. Pacjenci korzystający z opieki medycznej w ramach prowadzonych badań klinicznych innowacyjnych terapii, mają dostęp do bezpłatnych usług medycznych i bezpłatnego leczenia w ramach protokołu klinicznego właściwego dla danego badania.

Certyfikat zakończenia audytu poprawności wszystkich procesów klinicznych i badawczych wydany jest przez firmę FORMALIS SA. To firma audytorska o globalnym zasięgu zlokalizowana w Luksemburgu. Zajmuje się walidacją jakości opieki w sektorze ochrony zdrowia. Firma certyfikuje placówki ochrony zdrowia na całym świecie. Formalis SA realizuje procesy nadzoru w dziedzinie jakości w ochronie zdrowia audytując szpitale i kliniki w różnych obszarach terapeutycznych. W czasie audytu weryfikują bezpieczeństwo procedur, prawidłową dokumentację procesu terapeutycznego oraz zgodność procesów w wysokimi standardami jakości (np. GCP, GMP, GLP).

BIEŻĄCE BADANIA KLINICZNE

Bieżące badania kliniczne prowadzone w Szpitalu św. Łukasza w Bielsku-Białej:

od 2019 – nadal„Wieloośrodkowe, randomizowane podwójnie maskowane badanie kontrolowane porównawczą substancją czynną w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania badanego produktu leczniczego u pacjentów z neowaskularnym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem”- [Badanie FAZA III]– w trakcie realizacji

od 2018nadal – „Okulistyczne badanie porównawcze w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania badanego produktu leczniczego u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki” – [Badanie FAZA III]– w trakcie realizacji

od 2018 – nadal – Badanie porównawcze skuteczności wraz z oceną bezpieczeństwa produktu u pacjentów z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą” – [Badanie FAZA III] – w trakcie realizacji

2017-2018 – ” Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z kontrolą aktywnego produktu porównawczego, badanie dotyczące podania w postaci pojedynczego wstrzyknięcia usieciowanego hialuronianu sodu w połączeniu z heksacetonidem triamcynolonu (Cingal) w celu złagodzenia objawów choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.” – [Badanie FAZA III] – zakończone

2015-2016 – „Wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w trzech grupach równoległych badanie z randomizacją i grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające równoważność kliniczną diklofenaku sodowego w postaci żelu do stosowania miejscowego 1% (Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.) wobec produktu Voltaren® żel (diklofenak sodowy, żel do stosowania miejscowego) 1% (Novartis) u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kolana.” – [Badanie FAZA III] – zakończone

2014-nadal – „Badanie kliniczne prowadzone w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu NOVOCART®3D plus w porównaniu z metodą mikrozłamań w leczeniu ubytków chrząstki stawowej stawu kolanowego”  – [Badanie FAZA III] – w trakcie realizacji

Poniżej najczęstsze rozpoznania na podstawie przyjęć szpitalnych w 2019 roku. Na życzenie udostępniamy szczegółowe statystyki w zakresie poszczególnych specjalności.

oddział | hospital wardilość zabiegów | quantity of treatments
Oddzial otolaryngologiczny dla dzieci | children’s laryngology721
Oddział chirurgiczny ogólny | surgery74
Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci | children’s surgery14
Oddział chirurgii naczyniowej | vascular surgery204
Oddział Chirurgii Plastycznej | cosmetic surgery54
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | orthopedics1195
Oddział ginekologiczny | gynecology5
Oddział otolaryngologiczny | laryngology597
Oddział urologiczny | urology81
Suma końcowa2945

 

ICD-9 orthopedics wardilość zabiegów | quantity of treatments
M75356
M23296
M20123
G5693
M1646
T9230
M1724
T9321
M6519
M2115
M2415
S6215
M7014
others128

 

ICD-9 laryngology wardilość zabiegów | quantity of treatments
J35719
J34311
G4775
J3244
R0436
D2121
J3321
others91

 

ICD-9 other wardsilość zabiegów | quantity of treatments
I83196
N4743
K4027
N4022
H0221
I8713
N6412
others98

Facebook

YouTube