PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Jeśli jesteś specjalistą i entuzjastą w swojej dziedzinie i chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy do złożenia aplikacji poprzez poniższy formularz aplikacyjny. Gwarantujemy współpracę w nowoczesnej i stale rozwijającej się placówce.

Aktualnie szukamy:

 • Lekarz anestezjolog

  Szpital św. Łukasza w Bielsku-Białej działa od 2000 roku. To wielospecjalistyczny ośrodek medyczny świadczący usługi w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zespół lekarzy tworzą specjaliści, wykonujący swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. Dzięki stałemu podwyższaniu kwalifikacji, w oparciu o szerokie zaplecze diagnostyczne i rehabilitacyjne zespół odnosi liczne sukcesy naukowe. Szpital organizuje liczne szkolenia i sympozja dla lekarzy ortopedów z Polski i zza granicy. Inwestycje w nowoczesną technologię oraz w nieustanne kształcenie całego zespołu powodują wyróżnianie się jakości świadczonych usług.

  W ramach rozwoju usług w zakresie hospitalizacji jednego dnia Szpital poszukuje lekarzy anestezjologów chętnych do nawiązania współpracy przy znieczuleniach pacjentów.

  Zakres usług to konsultacje anestezjologiczne kwalifikujące Pacjentów do zabiegów ortopedycznych, laryngologicznych, urologicznych, chirurgicznych. Jak również prowadzenie znieczulenia pacjenta w trakcie zbiegów operacyjnych.

  Wymagania na stanowisku:

  • Uprawnienia do realizacji specjalistycznych usług medycznych
  • Umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji, empatia w kontakcie z pacjentem
  • Obsługa programów informatycznych do obsługi świadczeń medycznych
  • Ważne ubezpieczenie OC

  Oferujemy zatrudnienie kontraktowe w stabilnej i rozwijającej się firmie, wynagrodzenie stosowne do zakresu obowiązków na zasadzie „fee for service”

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Szpital Św. Łukasza S.A. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.

 • Lekarz specjalista (różne specjalności) chętny do nawiązania współpracy na zasadach kontraktowych

  Szpital św. Łukasza w Bielsku-Białej działa od 2000 roku. To wielospecjalistyczny ośrodek medyczny świadczący usługi w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zespół lekarzy tworzą specjaliści, wykonujący swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. Dzięki stałemu podwyższaniu kwalifikacji, w oparciu o szerokie zaplecze diagnostyczne i rehabilitacyjne zespół odnosi liczne sukcesy naukowe. Szpital organizuje liczne szkolenia i sympozja dla lekarzy ortopedów z Polski i zza granicy. Inwestycje w nowoczesną technologię oraz w nieustanne kształcenie całego zespołu powodują wyróżnianie się jakości świadczonych usług.

  W ramach rozwoju poradni wielospecjalistycznej Szpital poszukuje lekarzy specjalistów (różne specjalności) chętnych do nawiązania współpracy na zasadach kontraktowych.

  Zakres usług to konsultacje specjalistyczne dla Pacjentów w poradniach. W przypadku specjalności zabiegowych istnieje możliwość przeprowadzania procedur chirurgicznych w wyróżniających się warunkach diagnostyczno – terapeutycznych.

  Wymagania na stanowisku:

  • Uprawnienia do realizacji specjalistycznych usług medycznych
  • Umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji, empatia w kontakcie z pacjentem
  • Obsługa programów informatycznych do obsługi świadczeń medycznych
  • Ważne ubezpieczenie OC

  Oferujemy zatrudnienie kontraktowe w stabilnej i rozwijającej się firmie, wynagrodzenie stosowne do zakresu obowiązków na zasadzie „fee for service”

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Szpital Św. Łukasza S.A. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.

Chcesz do nas dołączyć? Wypełnij formularz poniżej.

INFORMACJA

Informujemy, że w toku postępowań rekrutacyjnych administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital św. Łukasza S.A. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iodo@lukasza.pl lub telefonicznie: 33 819 95 69

Informujemy, iż ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przetwarzanie innych danych niż te , o których mowa w powyższej ustawie, jest możliwe na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Odbiorcami danych są osoby przeprowadzające postępowanie rekrutacyjne. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażenia zgody, osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy i spełniające kryteria określone w wymaganiach, prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego, jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Szpital Św. Łukasza S.A. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne.”

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z kontaktem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku–Białej przy ul. Bystrzańskiej 94B, numerem KRS 0000656269.

  Facebook

  YouTube