PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Innowacyjne operacje artroskopowe w Szpitalu św. Łukasza w Bielsku-Białej.

EFRR poziom kolorowy170110_img_1214

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnej formy zabiegu implementacji przeszczepów biologicznych metodą suchej artroskopii” Szpital św. Łukasza pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych na lata 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny województwa śląskiego wspiera inicjatywy lokalnych Przedsiębiorców wykazujących innowacyjne formy działania w poszczególnych sektorach gospodarki. Zdrowie i medycyna to jeden z sektorów priorytetowych w działaniach tego programu. Dzięki zaangażowaniu Zespołu Lekarzy Szpitala św. Łukasza oraz ich zaplecza naukowo-badawczego zakres merytoryczny projektu spotkał się z zainteresowaniem fachowców uzyskując wysoki poziom punktacji, w efekcie czego Szpital pozyskał dotację na wyposażenie pozwalające na prowadzenie innowacyjnej formy zabiegów metodą tzw. „suchej artroskopii”.

Szpital św. Łukasza w Bielsku-Białej w grudniu 2015 r. zgłosił wniosek dotyczący projektu „Wdrożenie innowacyjnej formy zabiegu implementacji przeszczepów biologicznych metodą suchej artroskopii”. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany, a wartość przyznanej dotacji wynosi 917,1 tys. zł (całkowity koszt projektu to nieco ponad 2,2 mln zł).

Szpital św. Łukasza od lat realizuje politykę wykorzystania innowacji w procesie leczenia pacjentów. Lekarze szpitala, dzięki swym bogatym kontaktom zawodowym w najlepszych klinikach w kraju i za granicą, mają dostęp do nowoczesnej wiedzy i w aktywny sposób wpływają na rozwój tej wiedzy. Lekarze prowadzą badania i eksperymenty medyczne, aktywnie działają w światowych strukturach towarzystw naukowych. Projekt, na realizację którego przyznane zostało dofinansowanie, jest bardzo złożony i nie sposób w krótkich słowach wyjaśnić jego wszystkich aspektów. Najprościej mówiąc, dotyczy on implementacji biologicznych przeszczepów tkanki chrzęstnej w strukturę uszkodzonego stawu przy pomocy mini-inwazyjnej metody artroskopowej. Proces implantacji odbywa się w środowisku bezwodnym, co stanowi o jego innowacyjności, gdyż klasyczna artroskopia dokonywana jest w środowisku soli fizjologicznej. Wprowadzenie tej modyfikacji wiąże się z największym wyzwaniem dla operatora, a dotyczy to nie tylko jego umiejętności, ale też jakości sprzętu, z którego korzysta.

Technika suchej artroskopii jest w Polsce nowością. W środowisku ortopedów wzbudza duże zainteresowanie. W Szpitalu św. Łukasza metodę tę wdraża dr n. med. Bogusław Sadlik. Dzięki temu projektowi Szpital będzie w stanie zaoferować pacjentom innowacyjne metody leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej kolana i innych stawów.* Warto pamiętać, że jest to bardzo częsta dolegliwość, szczególnie u osób uprawiających sport. Uszkodzenia chrzęstne eliminują takie osoby ze świata sportu, nawet tego uprawianego amatorsko.

*Uszkodzona chrząstka stawu kolanowego jest powodem dolegliwości bólowych i ograniczeń ruchomości w stawie. Jest to częsta przyczyna wizyt pacjentów u lekarzy ortopedów. Obecne metody terapeutyczne polegają na leczeniu zachowawczym ograniczającym dolegliwości lub leczeniu operacyjnym. Leczenie operacyjne polega na dojściu do uszkodzonych struktur poprzez wykonanie cięcia chirurgicznego. Alternatywną metodą dotarcia do uszkodzonej tkanki jest sposób mini inwazyjny. Metoda mini inwazyjna skraca okres rekonwalescencji po zabiegu i redukuje ból pooperacyjny. Metoda mini inwazyjna – Artroskopowa występuje w odmianie klasycznej – przeprowadzanej w środowisku wodnym oraz z odmianie suchej, przeprowadzanej w środowisku bezwodnym. Wszczepianie biologicznych implantów jest możliwe tylko w środowisku suchym. Opracowanie możliwości manipulacji narzędziami artroskopowymi w środowisku pozbawionym obecności roztworu NaCl (soli fizjologicznej) jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia skutecznego zabiegu wszczepienia bioimplantu. Pierwszym etapem zabiegu jest procedura usunięcia chrząstki stawowej (chondrektomia) czyli przygotowanie ubytku do zabiegów rekonstrukcyjnych. Obecnie funkcjonujące narzędzia nie pozwalają na uzyskanie zadowalającej jakości opracowania ubytku w technice artroskopowej. Opracowanie nowych narzędzi i metod pozwoliło na szybkie i skuteczne wytworzenie stabilnego, prostopadłego do powierzchni kości brzegu chrzęstnego ubytku podczas operacji. Kolejnym ważnym etapem jest wszczepienie bioimplantu. Bioimplant musi być wszczepiany w środowisku suchym bez obecności płynów. Należy zatem przy pomocy specjalistycznych narzędzi i opracowanej metody odsunąć rzepkę i stworzyć przestrzeń do. Następnie wszczepia się bioimplant.

Artykuł KRONIKA BESKIDZKA – „Artroskopia z dotacją”

170110_img_1220  170110_img_1197

 

Podoba się? Podziel się ze znajomymi.

Facebook

YouTube