SCIENTIFIC ACTIVITY
St. Luke’s Hospital conducts an intensive scientific activity.

St. Luke’s Clinic is the organizer of annual international symposia in Bielsko-Biała. The history of the Symposium goes back to 2006, when the first Bielsko Symposium orthopedics took place. Today, we have the eleventh edition of this well-known and respected medical event.

14th Orthopedic Congress in Bielsko- Biala

Shoulder Masterclass Workshop 2019

– WHAT COULD GO WRONG?

 

Learn more at: www.ortopedia-beskidy.pl

Thank you all for attending the 13th Ortopedic Congress F&ACC 2018.We invite you to check out the photoreports from the symposium. Check it on the website iortopedia.pl.

A LITTLE BIT OF HISTORY
We have already finished 12th edition of the International Orthopedic Symposium

10.2006 - 1st Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

New concepts in ACL reconstruction surgery.

7 października 2006 r. sala Bielskiego Centrum Kultury została zapełniona przez blisko 400 chirurgów-ortopedów z całej Polski, jak również lekarzy z Ukrainy, Niemiec i Włoch. Główną częścią Międzynarodowego Sympozjum "Nowe kierunki w chirurgii więzadła krzyżowego przedniego", zorganizowanego przez Klinikę św. Łukasza, była bezpośrednia transmisja z operacji, którą w Klinice przeprowadził światowej sławy chirurg, prof. Jurgen Eichhorn z Niemiec, w asyście dr Bogusława Sadlika.

10.2007 - 2nd Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

New concepts in the shoulder surgery.

W dniu 6 października 2007 po raz kolejny w Bielsku- Białej mieliśmy okazję i wielką przyjemność gościć kolegów ortopedów na Sympozjum Naukowym, tym razem poświęconym nowym kierunkom w chirurgii barku. Do Bielska zawitało niemal 400 chirurgów zainteresowanych tym tematem.Zaszczytem dla nas był przyjazd zaproszonych gości - doktorów Laurent Lafosse i Bruno Tussaint z Francji , dr Etienne Lejeune z Belgii,profesora Jarosława Fabisia z Łodzi i dr Henryka Nogi z Żor. Udział w Komitecie Naukowym profesora Wojciecha Marczyńskiego,profesora Jarosława Deszczyńskiego, profesora Tadeusza Szymona Gaździka, profesora Tadeusza Trzaski, potwierdził wysoki merytoryczny poziom spotkania.

Sympozjum rozpoczęło się wykładami na temat anatomii , badania i diagnostyki obrazowej chorób barku, które kolejno wygłosili lekarze naszej Kliniki: dr Roman Brzóska, dr Andrzej Solecki i dr Bogusław Sadlik. Następnie zebrani w Sali wykładowej Hotelu Vienna uczestnicy Sympozjum , obejrzeli animację komputerową obrazującą zasady wykonania zabiegu operacyjnego leczącego niestabilność przednią barku.

10.2008 - 3rd Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

Knee and shoulder diseases in the practice of family doctor.

sym08_07

W dniu 3 października 2008 roku na zaproszenie Kliniki św. Łukasza do uczestnictwa w Seminarium na na temat schorzeń kolana i barku odpowiedziało około 100 lekarzy rodzinnych. Pozwoliło to naszym lekarzom - specjalistom w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu podzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, tak aby ułatwić podejmowanie często trudnych decyzji dotyczących leczenia schorzeń narządu ruchu. Seminarium rozpoczęła razem z Prezesem Kliniki - dr Andrzejem Soleckim Przewodnicząca Beskidzkiej Izby Lekarskiej - dr Zyta Kaźmierczak -Zagórska wskazując na konieczność ciągłego doskonalenia wiedzy medycznej i wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami różnych specjalności. Dr Andrzej Solecki oraz dr Bogusław Sadlik w sposób bardzo szczegółowy omówili najczęstsze schorzenia urazowe i zwyrodnieniowe kolana, a dr Roman Brzóska podzielił się swoją wiedzą w zakresie diagnozowania i leczenia schorzeń barku. Swoim wieloletnim doświadczeniem w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych podzielił się również dr Jerzy Podżorski.

10.10.2009 - 4th Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

New concepts in the PCL reconstruction surgery.

01

W dniu 10 października 2009 roku na nasze zaproszenie dotyczące udziału w Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym: "Nowe kierunki w chirurgii więzadła krzyżowego tylnego" odpowiedziało około 230 lekarzy ortopedów z całego kraju. Dzięki udziałowi naszych gości z Niemiec - prof. Michaela J. Strobla oraz dr Thore Zantopa mogliśmy obejrzeć bezpośrednio z sali operacyjnej naszego Szpitala rekonstrukcję więzadła krzyżowego tylnego wg metody Prof. Strobla

Wykłady naszych zagranicznych gości oraz prof. Tadeusza Trzaski, dr Anny Korzonkiewicz, dr Andrzeja Soleckiego, a także dr Bogusława Sadlika również wzbudziły zainteresowanie i dyskusję. Tematy prezentacji poruszały wiele istotnych problemów dotyczących diagnostyki i metod leczenia tylnej niestabilności stawu kolanowego.

10.2010 - 5th Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

Osteochondral lesion of ankle joint- current treating concepts.

symp2

Sympozjum spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem - odwiedziło nas prawie 300 lekarzy i rehabilitantów. Nasz zagraniczny gość, profesor Niek van Dijk z Amsterdamu, przeprowadził 2 artroskopowe operacje stawu skokowego transmitowane na żywo do sali konferencyjnej oraz wygłosił 2 wykłady.

Ponadto mogliśmy wysłuchać wielu znanych specjalistów w leczeniu obrażeń stawu skokowego; naszymi goścmi byli m.in. profesor Tadeusz Trzaska oraz profesor Marek Napiontek z Poznania. Wszystkim wykładowcom i uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy!

10.2011 - 6th Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

Treatment of shoulder disorders in active people.

81

W dniach 13 - 14 października 2011 roku, w Park Hotel Vienna w Bielsku - Białej, odbyło się VI Bielskie Sympozjum naukowe dla Lekarzy Ortopedów i Rehabilitacji Medycznej oraz Fizjoterapeutów.

Temat: Leczenie schorzeń barku u osób aktywnych. Organizator: Klinika Św. Łukasza Bielsko-Biała Miejsce: Bielsko-Biała

5-6.10.2012 - 7th Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

Anatomy and biology in ACL reconstructions.

IMG_2918

W dniach 5-6 października 2012r Klinika św. Łukasza po raz kolejny zorganizowała Bielskie Sympozjum Naukowe, podczas którego rolę głównego organizatora, a zarazem przewodniczącego Komitetu Naukowego, objął dr n. med. Andrzej Solecki. W tym roku głównym tematem VII już kongresu była rola ‘Anatomii i biologii w rekonstrukcjach ACL’, co spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród kolegów ortopedów i fizjoterapeutów z Polski i Europy. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób.

Dzięki interesującym sesjom wykładowym prowadzonym przez cenionych ekspertów w zakresie chirurgii mało inwazyjnej oraz ciekawym przypadkom pacjentów operowanych w trakcie transmisji ‘live-surgery’, sala multimedialno-konferencyjna Kliniki wypełniona została po brzegi. Zabiegi operacyjne przeprowadzone na żywo stanowiły niebywałą okazję do zapoznania się z różnymi technikami rekonstrukcji stosowanymi obecnie przez najnowocześniejsze ośrodki ortopedyczne w Niemczech, Francji i Polsce.

4-5.10.2013 - 8th Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

Regenerative medicine in joint surgery.

sympozjum_06

Już po raz ósmy Szpital św. Łukasza gościł specjalistów z Polski i zza granicy. Tym razem, tematem wykładów wspartych profesjonalnym śródoperacyjnym materiałem filmowym były zagadnienia związane z Medycyną Regeneracyjną. Zagadnienia omawiane przez prelegentów Sympozjum spotkały się z zainteresowaniem słuchaczy. Sympozjum zgromadziło ponad dwustu uczestników zainteresowanych tą innowacyjną metodologią zabiegową. Komitet organizacyjny sympozjum składa podziękowania dla zespołu wykładowców za zaangażowanie w proces popularyzacji tej unikatowej wiedzy.

W dniach 4 – 5 października w Bielsku-Białej odbyło się kolejne Sympozjum organizowane przez zespół lekarzy ortopedów Kliniki św. Łukasza. To ósme z kolei Sympozjum świadczy o niesłabnącej popularności cyklicznych spotkań. Tegoroczne sympozjum przy znakomitej frekwencji dotyczyło tematów związanych z zabiegami chirurgicznymi, które wykorzystują bioimplanty pochodzące z hodowli własnych komórek pacjenta. Wykładowcy z ośrodków krajowych i zagranicznych przedstawiali swoje obserwacje w leczeniu pacjentów z wykorzystaniem bioimplantów. Program konferencji zawierał wykłady omawiające problemy diagnostyczne związane z tą terapią. Uczestnicy spotkania zapoznali się z doświadczeniami praktyków, poznali różne metody realizowania tych skomplikowanych procedur medycznych. Różne opinie i doświadczenia prelegentów w zakresie wykorzystania zdobyczy Medycyny Regeneracyjnej były okazją do wielu cennych dyskusji, które dały słuchaczom możliwość zgłębienia tematu w sposób wielowątkowy i przekrojowy. Organizatorzy Sympozjum dziękują wykładowcom za przybycie do stolicy Podbeskidzia oraz przygotowanie interesujących obserwacji; zaś słuchaczom za aktywne uczestnictwo w obradach.

9-11.10.2014 -9th Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

From arthroscopy to endoprosthetics LIVE SURGERY

IMG_2898

IX Bielskie Sympozjum Ortopedyczne zgromadziło około 300 uczestników. W ciągu trzech dni sesji, uczestnicy obserwowali pokazowe operacje, wysłuchali wykładów oraz uczestniczyli w dyskusjach. Tegoroczne Sympozjum w całości zostało poświęcone zagadnieniom związanym z chirurgią barku i kończyny górnej. W pierwszym dniu Sympozjum, pod patronatem sekcji Chirurgii Barku i Łokcia PTOiTr zorganizowany został pierwszy polski kurs instruktażowy na temat współczesnych terapii w leczeniu schorzeń w obrębie kończyny górnej

Bielskie Sympozjum Ortopedyczne zorganizowane zostało przez Zespół Kliniki św. Łukasza po raz dziewiąty. W tym roku tematem przewodnim Sympozjum była chirurgia barku – od artroskopii po endoprotezoplastykę. Międzynarodowy charakter konferencji został opisany tytułem „West meets East”. Specjaliści z 12 krajów Europy, dyskutowali wspólnie nad aktualną wiedzą w zakresie ortopedii obręczy barkowej. Międzynarodowe grono lekarzy oraz otwarta wymiana doświadczeń i praktyk chirurgicznych stanowiło podstawę do uzyskania wysokiego poziomu merytorycznego tego spotkania. W ciągu trzech dni Sympozjum, wykładowcy zaprezentowali wykłady oraz 12 operacji, transmitowanych „na żywo” do Sali wykładowej. W trakcie Sympozjum sekcja Chirurgii Barku i Łokcia PTOiTr zorganizowała pierwszy polski kurs instruktażowy w całości poświęcony aktualnym zagadnieniom leczenia chorób kończyny górnej. W trakcie sesji panelowej Sympozjum, odbył się kurs rehabilitacji barku dla Fizjoterapeutów. Kierownikiem merytorycznym Sympozjum był dr n. med. Roman Brzóska. Sympozjum zgromadziło ponad 300 uczestników, lekarzy ortopedów oraz fizjoterapeutów.

2-3.10.2015 - 10th Orthopedic Congress in Bielsko- Biała

Patello-femoral joint

IMG_5253

W dniach 2 – 3 października br. odbyło się kolejne międzynarodowe sympozjum ortopedyczne organizowane przez Zespół Szpitala św. Łukasza. Tegoroczne jubileuszowe dziesiąte Sympozjum odbyło się pod przewodnim tytułem STAW RZEPKOWO-UDOWY. Przewodniczący komitetu organizacyjnego dr n. med. Andrzej Solecki zadbał o zaproszenie wielu znakomitych wykładowców. Tematyka Sympozjum spotkała się z zainteresowaniem uczestników. Sympozjum zgromadziło ponad 300 uczestników.

Dwudniowe Sympozjum odbywało się w Sali konferencyjnej bielskiego hotelu Vienna. W czasie dwóch dni sesji uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji oraz przyglądać się filmom z operacji prezentującym najnowsze światowe techniki operacyjne.

Sesję inauguracyjną Sympozjum uświetnił wykład byłego prezesa NFZ – Andrzeja Sośnierza oraz prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta. W części merytorycznej prezentowane były m. in. najnowsze doniesienia w zakresie biomechaniki stawu kolanowego. Wystąpił znany w środowisku specjalistycznym profesor Imperial College of London – Andrew Amis. Grono specjalistów w zakresie operacji w obrębie stawu kolanowego zaszczycił międzynarodowy autorytet - dr David Dejour z lyońskiej Kliniki ortopedycznej. Ponadto swoimi doświadczeniami dzielili się lekarze praktycy z Austrii i Niemiec. Wśród polskich autorytetów w dziedzinie stawu kolanowego wykłady prowadzili szefowie klinik i oddziałów ortopedycznych oraz specjaliści w tym zakresie. Uzupełnieniem treści ortopedycznych były wykłady i prezentacje przypadków prezentowane przez fizjoterapeutów. Fizjoterapeuci i lekarze ortopedzi mieli możliwość dyskusji nad tymi obszarami w terapii pacjentów, w których kluczowe znaczenie ma współpraca i połączone działania lekarza i rehabilitanta. Po raz kolejny pogodna jesienna atmosfera Podbeskidzia wspierała ideę wymiany nowoczesnej myśli ortopedycznej. Dziękujemy wykładowcom, słuchaczom oraz partnerom za uczestnictwo w tym wydarzeniu naukowym. Zapraszamy na kolejne XI Sympozjum Ortopedyczne – Medycyna Regeneracyjna, zaplanowane w dniach 7 -8 października 2016 roku.

7-8.10.2016 11th Orthopedic Congress in Cracow

KNEE AND ANKLE CURRENT CONCEPT CRACOW 2016

43

Organizacja Sympozjum „Knee and Ankle Current Concept KRAKÓW 2016” przez lekarzy z oddziału ortopedii Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie oraz oddziału ortopedii Szpitala św. Łukasza w Bielsku-Białej pozwoliła na wielopłaszczyznowe spojrzenie na modną w ostatnim czasie tematykę zdrowia u ludzi sportowo aktywnych. Biegacze, narciarze, rowerzyści czy inni aktywni sportowo ludzie poszukują rozwiązania swoich problemów z mocno eksploatowanymi kolanami czy stawami skokowymi. Współczesna medycyna oferuje szereg rozwiązań terapeutycznych, ale precyzyjne określenie terapii w danym przypadku wymaga od lekarza dużego doświadczenia i precyzyjnej diagnostyki.

Konferencja odpowiadała właśnie na te problematyczne zagadnienia. Lekarz ortopeda wysłuchując wykładów miał możliwość prześledzenia procesu diagnostycznego rekomendowanego przez zróżnicowane grono wykładowców krajowych i zagranicznych. Wśród wykładowców konferencji było wiele uznanych światowych autorytetów w tym v-prezydent ICRS – światowego towarzystwa leczenia chrząstki stawowej Alberto Gobbi.

Obecnie w świecie naukowym coraz częstszym zainteresowaniem cieszą się komórki macierzyste, pozwalające na odbudowę naturalnych struktur organizmu. Komórki macierzyste znajdują zastosowanie w neurologii czy innych obszarach medycyny. Do tej pory ortopedzi nie sięgali po te nowatorskie metody w tych wskazaniach. Komórki macierzyste wszczepiane w małoinwazyjny sposób, przy pomocy metody suchej artroskopii mogą pomóc w regeneracji zużytej chrząstki stawowej i stworzyć Pacjentom możliwość alternatywnego leczenia. Podczas konferencji, dr n. med. Bogusław Sadlik wykonał zabieg suchej artroskopii z implantacją matrycy hialuronowej z komórkami macierzystymi z galarety Whartona sznura pępowinowego niespokrewnionego dawcy.

5-7.10.2017 - 12th Orthopedic Congress

2nd BIENNIAL ESA MEETING,

360°  AROUND SHOULDER INSTABILITY

ESSKA-159-768x512

Współorganizatorem międzynarodowego wydarzenia ortopedycznego był zespół lekarzy ortopedów Szpitala Świętego Łukasza. Trzy dni wykładów, siedem sesji chirurgii na żywo, 41 wykładowców z 18 krajów oraz ponad 300 uczestników.

W dniach 5-7 października br., w Krakowie i Bielsku-Białej odbyło się sympozjum Europejskiego Stowarzyszenia Ortopedii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii. Przewodniczącym sekcji barkowej stowarzyszenia jest dr Roman Brzóska, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Szpitalu Św. Łukasza. W organizowanym po raz pierwszy w Polsce kongresie tego europejskiego stowarzyszenia wzięli udział lekarze z całego świata specjalizujący się w leczeniu niestabilności barku. Program naukowy sympozjum wzbogacony był sesjami chirurgii na żywo, transmitowanymi z sal operacyjnych Szpitala Św. Łukasza i przyciągnął uwagę specjalistów tej dziedziny ortopedii. Grono kilkuset specjalistów w trakcie sympozjum uczestniczyło w siedmiu transmisjach operacji, przeprowadzanych w bielsko-bialskim szpitalu.

19-20.10.2018 - 13th Orthopedic Congress

FOOT & ANKLE Current Concept

 

Współorganizatorem międzynarodowego wydarzenia ortopedycznego był zespół lekarzy ortopedów Szpitala Świętego Łukasza. Trzy dni wykładów, siedem sesji chirurgii na żywo, 41 wykładowców z 18 krajów oraz ponad 300 uczestników.

W dniach 5-7 października br., w Krakowie i Bielsku-Białej odbyło się sympozjum Europejskiego Stowarzyszenia Ortopedii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii. Przewodniczącym sekcji barkowej stowarzyszenia jest dr Roman Brzóska, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Szpitalu Św. Łukasza. W organizowanym po raz pierwszy w Polsce kongresie tego europejskiego stowarzyszenia wzięli udział lekarze z całego świata specjalizujący się w leczeniu niestabilności barku. Program naukowy sympozjum wzbogacony był sesjami chirurgii na żywo, transmitowanymi z sal operacyjnych Szpitala Św. Łukasza i przyciągnął uwagę specjalistów tej dziedziny ortopedii. Grono kilkuset specjalistów w trakcie sympozjum uczestniczyło w siedmiu transmisjach operacji, przeprowadzanych w bielsko-bialskim szpitalu.

Facebook

YouTube