PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Endoprotezoplastyka małoinwazyjna stawu biodrowego MIS

CZYM JEST ENDOPROTEZA?


Endoprotezoplastyka jest zabiegiem operacyjnym mającym na celu zastąpienie naturalnego stawu zmienionego chorobowo elementem sztucznym tzw. endoprotezą, która przejmuje funkcję uszkodzonej struktury. Endoprotezoplastyka, czyli wymiana "biodra", jest stosowana w leczeniu zmian zwyrodnieniowych oraz w urazach, którym towarzyszy ból oraz ograniczona aktywność fizyczna Pacjenta.

NOWOCZESNA ORTOPEDIA

Jakie są zalety endoprotezoplastyki małoinwazyjnej (MIS)?

W Szpitalu Świętego Łukasza w Bielsku-Białej stosujemy metodę endoprotezoplastyki stawu biodrowego z dostępu małoinwazyjnego przedniego, która umożliwia implantację sztucznego stawu biodrowego bez naruszania mięśni otaczających staw biodrowy. Przyśpiesza to powrót pacjenta do domu oraz całościowy okres rekonwalescencji.

napis_versus
General Surgery

Dużo mniejszy rozmiar cięcia operacyjnego

Hematology

Mniejsze krwawienie i ból pooperacyjny

Chronic Pain

Mniejsze ryzyko powikłań oraz mniejsze restrykcje

sad

Krótszy pobyt w Szpitalu
(3-5 dni)

Physiotherapy

Znacząco krótszy okres rehabilitacji

 • Prostokąt 29 kopia 7
  Cięcie do klasycznego zabiegu założenia endoprotezy stawu biodrowego wynosi około 15-20cm. W technice małoinwazyjnej tylko 7-9 cm
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Brak uszkodzenia mięśni otaczających staw biodrowy
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Mniejsze krwawienie i ból pooperacyjny
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Mniejsze ryzyko powikłań związanych ze zwichnięciem endoprotezy
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Mniej restrykcyjne zalecenia pooperacyjne dla pacjenta
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Łatwiejsza ocena długości kończyn, a więc mniejsze ryzyko powstania nierówności długości kończyn po zabiegu
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Krótszy pobyt w szpitalu
 • Prostokąt 29 kopia 7
  Znacząco krótszy okres rehabilitacji po zabiegu, zaledwie 6-8 tygodni i szybszy powrót do sprawności i aktywności zawodowej

Potrzeby i oczekiwania Pacjentów się zmieniają!

Coraz większa grupa młodych, aktywnych ludzi, którzy borykają się z problemami ortopedycznymi, chce powrócić do swojego normalnego trybu życia. Szybciej i bez kompromisów. Pacjenci ci wymagają implantu, który pokonuje ograniczenia konwencjonalnej wymiany stawu biodrowego.

Jak wygląda konsultacja i kwalifikacja do zabiegu endoprotezoplastyki?

Lekarz specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad z Pacjentem oraz badanie fizykalne, podczas którego ocenia ruchomość stawu biodrowego. Kluczowe jest również wykonanie odpowiednich badań obrazowych (najczęściej RTG, RM). Badanie obrazowe pozwalają ocenić stopień zaawansowania choroby zwyrodnieniowej oraz wykonać indywidualne planowanie przedoperacyjne (dobór rozmiaru panewki oraz trzpienia elementu udowego endoprotezy biodra). Nowoczesne panewki biodrowe są anatomiczne, dopasowane do kształtu panewki stawu biodrowego Pacjenta. W Szpitalu Świętego Łukasza stosujemy trzpień, który jest nowoczesną konstrukcją dostosowaną do wymogów współczesnych pacjentów. Zakotwiczony w szyjce kości udowej trzpień obciąża w sposób anatomiczny, inaczej niż standardowe proste trzpienie mocowane w trzonie kości. Dzięki temu zapobiega zanikowi kości w nasadzie bliższej uda. To implant, który legitymuje się znakomitymi wynikami klinicznymi. W rejestrze angielskim klasyfikowany jest w grupie A+, o najlepszym wskaźniku przeżywalności. Jest też jednym z pięciu trzpieni najlepiej odtwarzającym anatomię pacjenta.

Jak wygląda rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego metodą małoinwazyjną?

Pacjent już następnego dnia po wykonaniu zabiegu jest pionizowany i porusza się o kulach, co pozwala uniknąć powikłań po zabiegu i na szybki powrót do pełnej sprawności. W trakcie pobytu szpitalnego, który trwa średnio 3-4 dni prowadzona jest rehabilitacja pod okiem wykwalifikowanego zespołu fizjoterapeutów. Każdy pacjent przed wyjściem do domu otrzymuje kartę informacyjną dotyczącą zabiegu oraz postępowania pooperacyjnego. Przez 2-3 tygodnie po operacji należy prowadzić oszczędzający tryb życia, ograniczyć wysiłek fizyczny. W dniu usunięcia szwów przeprowadzana jest również konsultacja rehabilitacyjna, w trakcie której fizjoterapeuta przekazuje wskazówki co do dalszej rehabilitacji. W przypadku metody małoinwazyjnej cały okres powrotu do sprawności trwa zaledwie około 6-8 tygodni.

Image

 • Uwaga! Nie każdy pacjent z każdym typem zwyrodnienia kwalifikuje się do leczenia endoprotezą z dojścia MIS. Ostateczną decyzję, czy można zastosować ten typ protezy podejmuje lekarz kwalifikujący.

 • Protokół rehabilitacyjny w uzgodnieniu z lekarzem operującym.

Małoinwazyjna endoprotezoplastyka stawu biodrowego krok po kroku


 • Kwalifikacja do zabiegu
 • określenie metody przeprowadzenia operacji, kwalifikacja do metody tradycyjnej lub małoinwazyjnej – nie każdy pacjent kwalifikuje się do operacji małoinwazyjnej
 • Wybór określonego rodzaju endoprotezy
 • Przekazanie dokumentów informacyjnych o zabiegu i możliwych powikłaniach,
 • Pełna informacja dla Pacjenta o przebiegu operacji,
 • Rekomendacja skorzystania z konsultacji Fizjoterapeuty w ramach tzw. pre-rehabilitacji
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Przed konsultacją lekarską wykonujemy badania laboratoryjne krwi określające parametry morfologiczne, czas krzepnięcia i inne badania podstawowe wg karty zleceń
 • W czasie konsultacji lekarz anestezjolog ocenia warunki do przeprowadzenia znieczulenia, określa optymalny profil znieczulenia (pacjenci do operacji endoprotezoplastyki najczęściej kwalifikowani są do znieczulenia regionalnego-podpajęczynówkowego, tzw. „do kręgosłupa”, lub znieczulenia ogólnego)
 • Podczas przyjęcia do szpitala personel zbiera wstępny wywiad, wykonywane jest wstępne badanie, kompletowana i uzupełniana jest dokumentacja lekarska
 • Pacjent udaje się na salę chorych (sale 2 osobowe)
 • Pozostałe czynności pielęgniarskie i przygotowanie do zabiegu
 • Rozmowa z lekarzem operatorem
 • Rozmowa z lekarzem anestezjologiem i przygotowanie do znieczulenia oraz podanie znieczulenia
 • Wdrożenie postępowania przeciwbólowego zgodnie ze standardami „SZPITAL BEZ BÓLU”
 • Ułożenia pacjenta na stole operacyjnym
 • Podłączenie płynów infuzyjnych i aparatury do pomiaru parametrów życiowych
 • Przeprowadzenie zabiegu z dostępu małoinwazyjnego np. z tzw. „cięcia bikini”
 • Monitorowanie parametrów życiowych
 • Postępowanie przeciwbólowe
 • Monitorowanie parametrów życiowych
 • Postępowanie przeciwbólowe
 • Rozmowa z lekarzem operatorem po zabiegu i ustalenie postępowania rehabilitacyjnego oraz terminu wypisu
 • Monitorowanie parametrów życiowych
 • Postępowanie przeciwbólowe
 • Postępowanie rehabilitacyjne:
  • wizyty instruktażowe fizjoterapeuty
  • uruchomienie pacjenta, praca nad ruchami biernymi i czynnymi kończyny
  • ćwiczenie techniki chodu
  • samodzielne ćwiczenia pacjenta wg instruktażu przekazanego przez rehabilitanta
 • Przekazanie dokumentów wypisowych
 • Ustalenie dalszych kroków leczenia (wizyta kontrolna po zabiegu)

Całkowity koszt endoprotezy MIS

23 000

Badania laboratoryjne
Konsultacja anestezjologiczna
Zabieg operacyjny
Hospitalizacja
Całodobowa opieka lekarska
Całodobowa opieka pielęgniarska
Zalecenia postępowania przy wypisie

 

Endoprotezoplastyka biodra - cena

Jaki jest całkowity koszt zabiegu małoinwazyjnej endoprototezoplastyki stawu biodrowego MIS?


W Szpitalu św. Łukasza cena zabiegu, którą przedstawiamy Pacjentowi zawiera wszystkie konieczne składowe bezpiecznego i profesjonalnego przeprowadzenia operacji.
Cena ta zawiera:

 • Podstawowy panel badań laboratoryjnych do znieczulenia
 • Konsultacja anestezjologiczna i kwalifikacja do rodzaju znieczulenia
  • U pacjentów obciążonych chorobami wspóistniejącymi konieczne mogą być dodatkowe konsultacje specjalistyczne (np. kardiolog, endokrynolog, hematolog, pulmonolog,…) oraz dodatkowe badania laboratoryjne bądź obrazowe. (dodatkowo płatne) - ustalane
 • Przyjęcie do szpitala
 • Zabieg operacyjny w nowoczesnym ośrodku chirurgii małoinwazyjnej
 • Hospitalizacja na Sali 2 osobowej z pełnym węzłem sanitarnym, klimatyzacją, TV i dostępem do WiFi – ilość dni hospitalizacji jest ustalona indywidualnie z lekarzem prowadzącym
 • Całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska, postępowanie przeciwbólowe zgodnie ze standardem „SZPITAL BEZ BÓLU”
 • Wypis ze szpitala z zaleceniami co do dalszego postępowania

Najczęściej zadawane pytania

Trzeba zacząć od tego, że mamy dużo możliwości wyboru protezy biodra u pacjenta. Wskazania do konkretnego rodzaju protezy, są zależne od wieku, kondycji, stanu biologicznego ogólnego pacjenta oraz miejscowego stanu kości. Oczywiście dla pacjenta młodego ze zmianami zwyrodnieniowymi oraz dla grupy chorych starszych, (tutaj kierujemy się oceną wieku biologicznego) optymalne są protezy bezcementowe, z krótkim trzpieniem, zakładane z dostępu przedniego między-mięśniowego (MIS).
Dostęp ten zapewnia oszczędzenie mięśni otaczających staw biodrowy – nie trzeba ich przecinać. Przy innych dostępach np. w dostępie przednio-bocznym, odcinany jest mięsień pośladkowy średni, zaś przy dostępie tylno-bocznym odcinane są mięśnie rotatory zewnętrzne. Ponowne przyszycie mięśni ogranicza tempo rehabilitacji, powoduje dolegliwości bólowe, może też predysponować np. do zwichnięć endoprotezy.

Podziałów jest bardzo dużo, pierwszy to podział ze względu na sposób osadzenia protezy w kości. Czyli proteza cementowa i bezcemetowa. Inna kwestia to użycie materiałów, które tworzą powierzchnie bezpośredniego kontaktu czyli głowa i panewka stawu. Te mogą byc wykonane z różnych materiałow, np. z polietylenu, stali, ceramiki,…

Po okresie 5-6 tygodni, w którym pacjent stosuje się do pewnych schematów postępowania, odbywa się wizyta kontrola u ortopedy, gdzie wykonywane jest badanie rtg, które ocenia asymilację i funkcjonowanie protezy. Po tym czasie można wdrażać intnesywną rehabilitację.
Po 3 miesiącach od zabiegu badamy pacjenta, wykonujemy rtg i najczęściej pacjent jest już prawie zdrowy z pełnym zakresem ruchomości w stawie.
Co można robić z protezą biodra? - można robić wszystko, z ostrożnością aby nie doszło do urazu. Niestety przy leczeniu po urazie około protezy (najczęściej przy złamaniu okołoprotezowym, które jest następstwem urazu wysokoenergetycznego) postępowanie chirurgiczne jest bardzo rozszerzone i wymaga użycia zdecydowanie większego zakresu operacyjnego oraz żmudnej i długotrwałej rehabilitacji.

Wszystko zależy od dostępu z jakiego wykonano zabieg endoprotezoplastyki, stabilności założonej protezy, od jakości kości, którą oceniał operator. Ze względu na możliwość zwichnięcia stawu i naturalne rozluźnienie mięśni podczas snu, przez pierwsze tygodnie zaleca się spanie na wznak. Jednakże po uzyskaniu dużej stabilności może pacjent leżeć na boku, najlepiej z rozwórka między nogami, w praktyce zwykle wystarczy duża poduszka.

Okołooperacyjny ból trwa ok. 5-7 dni, zdecydowanie zmniejsza się w czasie, ale może trwać do 3 miesięcy, szczególne w proteach z rozległych dostępów.

Najlepiej kierować się doświadczeniem lekarza operatora. Założenie endoprotezy powinno odbywać się w ośrodkach ortopedycznych, gdzie personel lekarski i pielęgniarski ma doświadczenie w tego typu zabiegach. Warto zapytać lekarza ile takich operacji osobiście przeprowadził.

Sprawa jest zawsze osobniczo zmienna, czołowi producenci protez zapiewniają, że przy spokojnym trybie życia do 25 lat

O tym decyduje lekarz, ale przy dobrym osadzeniu protezy do 6 tygodni chodzi się z asekuracją kul, obciążając obydwie kończyny.

Zależy od dostępu z jakiego wykonywana jest operacja. Najczęsciej rany po protezach z małoinwazyjnych dostępów (MIS – mini invasive surgery) sa zdecydowanie mniejsze niż po klasycznych protezach, szwy usuwa się w 12-14 dobie po zabiegu.

Pełny zestaw i instruktaż ćwiczeń, pacjent powinien otrzymać od swojego lekarza przeprowadzającego zabieg, oraz o opiekującego się nim rehabilitanta. Warto też skorzystać z tzw. pre-rehabilitacji, gdzie rehabilitant tłumaczy przed zabiegiem, jak będzie wyglądała nauka chodzenia po zabiegu. Podstawowy zakres ćwiczeń po zabiegu to nauka chodu poprawnego, z kontrolą postawy ciała. Postawa ciała osoby z chorym biodrem, zazwyczaj ulega zmianie z powodu bólu chorego biodra, po zabiegu należy odwrócić stare nawyki i wypracować poprawną postawę ciała. Poza tym to ćwiczenia mięśniowe stabilizujące miednicę jak również ćwiczenia mobilności operowanego stawu.

To zależy od protezy i od motywacji pacjenta do regularnych ćwiczeń, oraz od bólu, który jest główną przyczyną wydłużenia rehabilitacji.

Szpital św. Łukasza

Poradnia Ortopedyczna
ul. Bystrzańska 94B
43-300 Bielsko-Biała

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNY

Facebook

YouTube