PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Godziny pracy
Umów się na wizytę
Neurologopeda
mgr Wróblewska Ewelina
Neurologopedia

Zajmuje się badaniem zaburzeń przetwarzania słuchowego – jest certyfikowanym Providerem metody Neuroflow ATS, terapią logopedyczną z pacjentem przed i po zabiegu adenotomii.

Zainteresowania zawodowe to głównie wspieranie rozwoju mowy i funkcji słuchowych dzieci, migdałki w praktyce logopedycznej.

 • Kariera
 • Kursy i szkolenia

Wykształcenie:

Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – odbyła studia magisterskie na kierunku pedagogika rewalidacyjna – specjalizacja: oligofrenopedagogika (2002-2007).

Absolwentka studiów podyplomowych:

 • 2018-2019: Neurologopedia, Akademia WSB w Cieszynie
 • 2013-2015: Logopedia z Komunikacją Alternatywną, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • 2010-2011: Pedagogika Przedszkolna z Zarządzaniem Przedszkolem, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Doświadczenie zawodowe:

 • 2012-2022: Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu” z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie – nauczyciel
 • 2019-2021: Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie
  logopeda
 • 2015-2020: Niepubliczne Przedszkole Twórcze „To Tu” z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie – logopeda
 • 2009-2010: Samorządowe Przedszkole nr 14 w Krakowie – nauczyciel wspomagający
 • 2008-2009: Przedszkola St-Jean-Baptiste i Marie Immaculee w Valenciennes (Francja) nauczyciel wspomagający
 • 2008-2009: Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP
  w Lille (Francja) – nauczyciel nauczania zintegrowanego
 • 2007-2008: Przedszkole TPD „Chatka Puchatka” w Krakowie – nauczyciel specjalny
 • Szkolenie „Migdałki w praktyce logopedycznej. Praca z pacjentem przed i po zabiegu” (2022)
 • Szkolenie „Migdałki – terapia przed i po zabiegu” (2022)
 • Szkolenie „Skrócone wędzidełko wargi i języka. Interwencja terapeutyczna niemowląt i dzieci starszych” (2022)
 • Szkolenie „Muzyczny masaż logopedyczny” (2022)
 • „Bez bazy ani rusz” – bazowe umiejętności komunikacyjne i funkcje prymarne (2022)
 • Szkolenie doskonalące Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy (Update 2021, Update 2019)
 • Trening Umiejętności Społecznych (2019)
 • Kluczowe zadania treningu umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera lub autyzmem (2019)
 • Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego Metodą Neuroflow
  – Aktywny Trening Słuchowy (2018)
 • Szkolenie I i II stopnia Makaton (2016, 2018)
 • „Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE – do diagnozy dzieci w wieku
  od 1.miesiąca do 16.roku życia” (2018)
 • „Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – test do badania słuchu fonemowego
  u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Ocena prawidłowego
  i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka” (2018)
 • „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP do diagnozy dzieci
  w wieku od 1.miesiąca do końca 9.roku życia” 9 (2018)
 • „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku
  od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego
  i zaburzonego rozwoju mowy dziecka” (2018)
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych” (2018)
 • Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych (2016)
 • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7
  – Palin PCI (2016)
 • Masaż logopedyczny (2015)
 • Kurs wprowadzający Handle (2015)
 • Szkolenie I i II stopnia „Diagnoza i terapia stymulacyjna wg założeń Carla Delacato” (2015)
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison (2014)
 • Kurs III-stopniowy w zakresie Stosowanej Analizy Behawioralnej w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi (2007)

Facebook

YouTube