Godziny pracy
Poniedziałek
09:30 - 16:00
Wtorek
9:00 - 14:00
Czwartek
08:30 - 12:30
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
dr n. med. Sadlik Bogusław
Ortopedia

Specjalizuje się w chirurgii stawu kolanowego, skokowego oraz stopy.

Do szczególnych swoich osiągnięć zalicza własne modyfikacje anatomicznej dwupęczkowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oraz opracowanie metody implantacji bioimplantów w leczeniu ubytków chrząstki stawowej techniką artroskopii suchej.

Organizator i współorganizator specjalistycznych kursów dla chirurgów w dziedzinie leczenia chrząstki stawowej, artroskopii stawu kolanowego i skokowego oraz chirurgii stopy i stawu skokowego.

  • Kariera
  • Członkostwo w towarzystwach naukowych
  • Publikacje
  • Kongresy i sympozja

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1995).

Specjalizacja I stopnia (1999) oraz II stopnia (2005) w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

W 2009 roku obrona pracy doktorskiej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym pt. „Znaczenie jakości i sposobu przygotowania przeszczepu ze ścięgien zginaczy podudzia w leczeniu niestabilności przedniej stawu kolanowego techniką czterotunelową” ; promotor: prof. Tadeusz Szymon Gaździk.

Prezydent PFAS (Polish Foot and Ankle Society);

Członek zarządu Sekcji Chirurgii Kolana i Artroskopii PTOiTr (Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii).

Członek: ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine), ESSKA (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy),PTOiTr (Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii).

  • Sadlik Boguslaw and Martin Wiewiorski, „Implantation of a collagen matrix for an AMIC repair during dry arthroscopy. „ Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 23.8 (2015): 2349-2352
  • Puszkarz M., B. Sadlik and A. Solecki, ” Chondrectomy-Review of Surgical Instrumentation and its Effectiveness.” Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 17.4 (2015): 333-342.
  • B. Sadlik, et al.” Dry Arthroscopy With a Retraction System for Matrix-Aided Cartilage Repair of Osteochondral Lesions of the Talus.” Foot & ankle international, 2014, 1071100714557521.
  • Adrian Błasiak, Bogusław Sadlik, Roman Brzóska, „Uszkodzenia więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.” Polish Orthopedics and Traumatology, 2013; 78: 139-150 – 06/2013
  • Ł. Kołodziej, K. Dobiecki, B. Sadlik. „Surgical treatment of advanced, stiff neurologic cavovarus foot in adults.” Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja, 2012, 15.4: 325-333.

Wybrane wystąpienia krajowe:

Wczesne wyniki leczenia uszkodzeń chrzęstnych stawu skokowo-goleniowego – XXXIX Zjazd PTOiTr – Rzeszów 2012

Techniki artroskopowe w rekonstrukcji chrząstki stawowej – II Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej – Warszawa 2011

Rekonstrukcja dwupęczkowa więzadła krzyżowego przedniego – II Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej – Warszawa 2011

Repair of Achilles tendon rupture microsurgical technique with layers gluing – Konferencja PKOl, Warszawa 2011

Artroskopowe leczenie ogniskowej chondronekrozy tylno-przyśrodkowej powierzchni bloczka kości skokowej z dojścia tylnego.” – Konferencja PFAS – Jastarnia 2010.

Własna modyfikacja hybrydowej stabilizacji odcinka piszczelowego przeszczepu w rekonstrukcji ACL techniką czterotunelową – Konferencja PFAS – Jastarnia 2010.

Wystąpienia zagraniczne:

Dry arthroscopy for matrix-aided cartilage repair of football players patellofemoral lesions” – XXII International Conference of Sport Rehabilitation and Traumatology Milano – 03.2014.

Dry arthroscopy for cartilage defect repair on the patella using AMIC procedure enhanced with BMCA – 2 years follow-up ICRS Congres Izmir 09.2013.

Biological reconstruction of a chondral defect of the patellofemoral joint using dry arthroscopy. ICRS Congress w Sitges/Barcelona 09.2010.

Double bundle ACL reconstruction – does ST tendon quality and grafts preparation influence the results? ESSKA Congress Innsbruck 05.2006.

Facebook

YouTube