Dietetyk kliniczny
dr n. hum. Różycka Jagoda
Dietetyka
  • Kariera
  • Publikacje

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz Uniwersytetu SWPS. Zawodowo związana z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 7 w Katowicach-Ochojcu, wcześniej pracownik innych jednostek klinicznych i poradni zdrowia ogólnego. Praktyk specjalizujący się w pomocy psychologicznej osobom z nadwagą i otyłością, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w zmianie nawyków i dotychczasowego stylu życia. Zajmuje się interdyscyplinarną terapią osób z chorobami przewlekłymi, w których zmiana zachowania jest kluczem do sukcesu zdrowotnego.  Wykładowca akademicki na uczelniach państwowych i prywatnych. Zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki indywidualnych cech pacjentów, które wspomagają ich w radzeniu sobie z chorobą. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej i psychodietetyki. Członek Zarządu Fundacji Zdrowego Życia zajmującej się interdyscyplinarną opieką nad pacjentami z cukrzycą i otyłością.

Różycka, J. (2016). Człowiek, choroba i stres. O roli zasobów osobistych w doświadczaniu stwardnienia rozsianego. W: H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barankiewicz (red.). Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty. Warszawa: Difin.s. 166-180.

Lasek-Bal, A., Jędrzejowska., Różycka, J., Bal, W., Holecki, M., Duława, J., & Lewin-Kowalik, J. (2016). The presence of tau protein in blood as a potential prognostic factor in stroke patients. Tau protein in the ischemic acute stroke. Journal of Physiology and Pharmacology, 67(5), 691-696.

Lasek-Bal, A., Jędrzejowska., Różycka, J., Bal, W., Holecki, M., Duława, J., & Lewin-Kowalik, J. (2015). Low Concentration of BDNF in the Acute Phase of Ischemic Stroke as a Factor in Poor Prognosis in Terms of Functional Status of Patients. Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research21, 3900–3905.

Pilecka, K. Sekuła, A., Różycka, J. (2014). Obserwacja poprawy funkcji umysłowych metodą Mini-Mental u chorych Oddziały Geriatrycznego po zaprotezowaniu niedosłuchu. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 68,3.

Prochwicz, K., Różycka, J.(2013). Poznawcze mechanizmy powstawania urojeń. Rola zjawiska przedwczesnego wnioskowania. Psychiatria Polska, 47(6), 1041-1050.

Prochwicz, K., Różycka, J. (2013). The neutral stimuli detection deficits in delusion-prone individuals. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 15(1).p.5-10.

Prochwicz, K., Rożycka, J. (2012). Semantic satiation of faces in individuals with subclinical forms of delusions. European Psychiatry, Volume 27, Supplement 1, 2012, pp.1, P-1291.

Prochwicz, K., Różycka, J. (2012). Rozpoznawanie emocjonalnej ekspresji mimicznej przez osoby chore na schizofrenię. Psychiatria Polska, 6, 1073–1088.

K. Prochwicz, J. Rozycka, A. Rataj, D. Skrzypinska, I. Nowak, (2012). Deficits in facial affect recognition in schizophrenia. The role of semantic satiation in fear and happiness perception, European Psychiatry, Volume 27, Supplement 1, 2012, Page 1, P-1289.

Różycka, J. (2012). Aspekty pomocy terapeutycznej w transseksualizmie. W: Mechanizmy przestępczości. Psychologiczne aspekty seksualności (red.). M. Perz, T. Zawadzki. Kraków: Koło Nauk Psychologicznych Pragma, Instytut Psychologii Stosowanej UJ, s.71-81.

Różycka, J. (2012). Udar mózgu i jego konsekwencje jako następstwa choroby naczyniowej mózgu i zaburzeń rytmu pracy serca. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, 9(1), Supl. 1, s. 63.

Facebook

YouTube