PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Godziny pracy
Poniedziałek
15:00 - 18:45
Umów się na wizytę
Specjalista neurolog
dr n. med. Porębska Beata
Neurologia

Przyjmuje Pacjentów z dolegliwościami ze strony centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Zajmuje się leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa, padaczki, chorobami układu pozapiramidowego, powikłaniami neurologicznymi w chorobach somatycznych.

W Szpitalu św. Łukasza prowadzi leczenie pacjentów z migreną przewlekłą z wykorzystaniem iniekcji toksyny botulinowej (BOTOX). Więcej informacji na temat tej metody leczenia migreny można znaleźć TUTAJ.

  • Kariera
  • Członkostwo w towarzystwach naukowych
  • Publikacje
  • Kongresy i sympozja

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1995).

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – kierunek psychologia (1998)

Specjalizacja I stopnia w dziedzinie Neurologi (1999)

Specjalizacja II stopnia w dziedzinie Neurologii (2004)

Certyfikat z zakresu Elektroencefalografii (2007)

Tytuł Doktora Nauk Medycznych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach uzyskała w 2018r.

Studia podyplomowe Medycyna bólu prowadzone przez ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Lekarskim UJ CM (2023)

Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN), Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii oraz polskiego Towarzystwa Badań Bólu.

Franek A, Tanasiewicz M, Król P, Wiercigroch L, Porębska B, Franek E,  Dolibog P, Dolibog P, Zinka W, Król T. Wpływ zogniskowanej fali uderzeniowej na środowisko jamy ustnej w odniesieniu do możliwości niwelowania czynnościowych zaburzeń układu ruchowego żucia. Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa: „Środowisko jamy ustnej problemem interdyscyplinarnym”. 2012

Król P, Franek A, Wiercigroch L, Porębska B, Franek E, Dolibog P, Dolibog P, Zinka W, Król T. Aktualny stan wiedzy na temat zogniskowanej i radialnej fal uderzeniowej w ortopedii i fizjoterapii. Cz.1. Fizjoterapia Polska. 2012: 12(2): 83-100. Punkty ministerstwa: 5.000

Król P, Franek A, Wiercigroch L, Porębska B, Franek E, Dolibog P, Dolibog P, Zinka W, Król T. Aktualny stan wiedzy na temat zogniskowanej i radialnej fal uderzeniowej w ortopedii i fizjoterapii: nowe zastosowania. Cz. 2. Fizjoterapia Polska. 2012: 12(3): 191-200. Punkty ministerstwa 5.000

Franek A, Marta Tanasiewicz, Król P, Wiercigroch L, Dolibog P, Porębska B, Dolibog P, Błaszczak E, Taradaj J. Infliuence of a focused shock wave on the environment of the oral cavity in relation to a possibility to eliminate functional disorder In the locomotor system of the chewing apparatus. Pol. J. Environ. Stud. 2012; 21(6A): 45- 48. Czasopiso umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0,462                                                                                       Punktaja ministerialna: 15.000

Porębska B. Winpocetyna nie tylko w zaburzeniach krążenia mózgowego. Evidence Based Medicine. Biblioteka Medycyny  faktów. 2013(1) : 44- 50

Wystąpienia na Zjazdach Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

  1. „ Ocena poczucia koherencji u chorych z rozpoznaną padaczką”
  2. „ Współczesne metody leczenia Choroba Parkinsona” listopad 2013

Ból krzyża – diagnostyka i leczenie w podstawowej opiece zdrowotnej (Ogólnopolskie warsztaty edukacyjne)

Facebook

YouTube