PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Godziny pracy
Czwartek
10:00 - 19:00
Umów się na wizytę
Specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii
dr n. med. Libionka Witold
Neurochirurgia

Główne zainteresowania zawodowe

 • Neurochirurgia czynnościowa – leczenie neurochirurgiczne chorób pozapiramidowych, w tym: choroby Parkinsona, dystonii, drżenia, choroby Huntingtona. Leczenie bólu pochodzenia ośrodkowego i obwodowego oraz migrenowych bólów głowy z wykorzystaniem neurostymulacji kory ruchowej, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Leczenie neurochirurgiczne neuralgii trójdzielnej i neuralgii językowo-gardłowej (mikrodekompresje naczyniowo-nerwowe). Psychoneurochirurgia. Poznanie mechanizmów działania neuromodulacji na poziomie komórkowym (układy neuroprzekaźników, populacje komórek efektorowych).
 • Neurochirurgia naczyniowa – leczenie neurochirurgiczne i skojarzone wad naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego (tętniaki, naczyniaki tętniczo-żylne, naczyniaki jamiste).
 • Neuroonkologia – leczenie guzów pierwotnych i przerzutowych mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i podstawy czaszki oraz kręgosłupa z zastosowaniem śródoperacyjnego monitorowania elektrofizjologicznego, wybudzenia śródoperacyjnego, śródoperacyjnego obrazowania rezonansu magnetycznego, technik mikrochirurgicznych i endoskopowych.
 • Neurochirurgia kręgosłupa – mikrochirurgiczne leczenie dyskopatii, zmian zwyrodnieniowych oraz urazów kręgosłupa z zastosowaniem implantów oraz technik minimalnie inwazyjnych i przezskórnych.
 • Neurotraumatologia, w tym kompleksowe zabiegi rekonstrukcyjne po urazach czaszkowo-mózgowych.
 • Kariera
 • Członkostwo w towarzystwach naukowych
Międzynarodowy konsultant, nauczyciel i wykładowca w zakresie neurochirurgii czynnościowej i onkologicznej z zastosowaniem mapowania czynnościowego. Posiada eksperckie doświadczenie w zakresie stymulacji głębokiej mózgu, stymulacji rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, dokanałowego leczenia baklofenem za pomocą pomp oraz resekcji guzów glejowych mózgu w okolicach elokwentnych prowadzonych z wybudzeniem śródoperacyjnym i monitorowaniem elektrofizjologicznym funkcji mowy, ruchu, wzroku, słuchu i czucia dotyku (łącznie ponad tysiąc przeprowadzonych tego typu zabiegów).
Wykształcenie
 • 2011 Obrona pracy doktorskiej: Rola adenozyny w mechanizmie stymulacji mózgu prądem o wysokiej częstotliwości
 • 2008-2011 Europejska Szkoła Neurochirurgii organizowana przez Europejskie Towarzystwo Neurochirurgów EANS
 • 2010 Egzamin z neurochirurgii
 • 2005-2006 Stypendium naukowo-kliniczne w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Rochester, USA, z zakresu neurochirurgii czynnościowej i stereotaktycznej
 • 2004 Stypendium Konferencyjne Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej (III edycja)
 • 2002-2006 Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2000-2001 Stypendium Ministra Zdrowia
 • 1998-2001 Praca naukowa i Studia Indywidualne w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Collegium Medicum UJ w Krakowie
 • 1995-2001 Studia medyczne – Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ w Krakowie

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2021 Ordynator Oddziału Neurochirurgii w Vital Medic w Kluczborku
 • 2011-2020 Oddział Neurochirurgii Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku
 • 2005-2006 – Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu w Rochester, USA
 • 2001-2011 – Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii Collegium Medicum UJ w Krakowie

Prezes Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji INS, Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNCh)

Facebook

YouTube