PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Godziny pracy
Czwartek
16:00 - 19:00
Umów się na wizytę
Specjalista neurochirurgii
dr n. med. Czerwiński Krzysztof
Neurochirurgia

Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznych schorzeń naczyniowych i nowotworowych układu nerwowego, chirurgii zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa.

Konsultacje i leczenie chorych z nieprawidłowościami w zakresie unaczynienia mózgu i rdzenia kręgowego, nowotworami układu nerwowego, po urazach czaszkowo-mózgowych, zaburzeniami krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego, dyskopatiami i zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa potwierdzonymi badaniami (tomografii komputerowej i/lub rezonansem magnetycznym)

  • Kariera
  • Członkostwo w towarzystwach naukowych
  • Publikacje
  • Kongresy i sympozja

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (1977).

Specjalizacja I stopnia (1981) oraz II stopnia (1984) z Neurochirurgii.

Studium Podyplomowe Zarządzania w Ochronie Zdrowia, ­Akademia Medyczna i Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (2003)

W 2003 roku obrona pracy doktorskiej na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, pt.„Diagnostyka i leczenie nowotworów neuroepitelialnych w jednym ośrodku w latach 1976-1995”.  Promotor prof.dr hab.med. Tomasz Trojanowski .

Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL), Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNCh), Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii, Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologicznego (PTNE).

  • Neurologia i Neurochirurgia, Przegląd Lekarski, Przegląd Pediatryczny, Spotkania Śląskiego Oddziału PTNCh.

Wystąpienia zagraniczne:

6th Cuban Congress and 1-st Virtual Meeting On Neurosurgery, Havana, Cuba, December 13-17th 1999

Wystąpienia krajowe:

Zjazd PTNCh Bydgoszcz 2002

II Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo­Twarzowej – Szczecin 2001

Zjazd PTNCh, Warszawa 1984

Facebook

YouTube