PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Godziny pracy
Poniedziałek
8:00 - 14:00
Środa
12:00 - 18:00
Czwartek
8:00 - 14:00
Umów się na wizytę
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
dr n. med. Błasiak Adrian
Ortopedia

 

Specjalizuję się w leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu, związanych ze sportem oraz chorób zwyrodnieniowych narządu ruchu, a w szczególności tych, dotyczących barku i stawu kolanowego, ale także stawu łokciowego, skokowego czy nadgarstka.

Wykonuje operacje rekonstrukcyjne stożka rotatorów stawu ramiennego, rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego oraz więzadeł stawu skokowego. Od wielu lat prowadzi aktywną działalność naukową obejmującą wystąpienia naukowe w kraju i zagranicy oraz publikacje w czasopismach naukowych. Uczestniczy w wielu badaniach klinicznych dotyczących regeneracji uszkodzonej chrząstki stawowej, aby zwiększyć szansę pacjentów na powrót pełnej sprawności.

Szczególnym zainteresowaniem darzy staw ramienny i problem jego niestabilności. Tematem pracy doktorskiej było operacyjne leczenie niestabilności tego stawu ramiennego z zastosowaniem dwóch technik. Jedną z nich jest mało rozpowszechniona technika remplissage, natomiast drugą jest opracowana w Szpitalu Św. Łukasza w Bielsku-Białej nowatorska technika BLS, która jako jedyna może chronić delikatną chrząstkę stawową. Poza tym zajmuje się leczeniem operacyjnym często występujących schorzeń barku, jakimi są uszkodzenia lub zwapnienia stożka rotatorów, zmiany zwyrodnieniowe czy uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego.

Współpracując z najwyższej klasy specjalistami w dziedzinie ortopedii, stosuje nowoczesne, dostępne metody, aby przywrócić sprawność pacjenta. W swojej pracy kieruje się zawsze starożytną maksymą Salus aegroti suprema lex tzn. iż wartością najwyższą jest zdrowie pacjenta oraz indywidualne podejście do każdego z nich.

 • Kariera
 • Członkostwo w towarzystwach naukowych
 • Kongresy i sympozja
 • Publikacje

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001). 

W 2014 roku obrona pracy doktorskiej  na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Wydział Lekarski  pt. Ocena wyników leczenia operacyjnego niestabilności przedniej stawu ramiennego stabilizacją zewnątrzstawową z zastosowaniem technik BLS i „remplissage”; Praca doktorska oceniona z wyróżnieniem.  promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Andrzej Grzegorzewski. Pracę wykonano w Szpitalu Św. Łukasza w Bielsku- Białej,  Kierownik jednostki: dr n. med. Jerzy Podżorski

Badania kliniczne:

2015 – nadal   N3D Study (A prospective randomized controlled multicenter Phase-III  clinical study to evaluate the safety and effectiveness of NOVOCART® 3D plus compared to the standard procedure microfracture in the  treatment of articular cartilage defects of the knee) – główny badacz

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Barku i Łokcia (PTBŁ)
 • European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)
 • European Shoulder Associates (ESSKA-ESA)
 • sekcja Chirurgii Barku Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr)

Wystąpienia i postery na konferencjach krajowych i zagranicznych

2018

Błasiak A., Powikłania infekcyjne w artroskopii rekonstrukcyjnej stawu ramiennego – 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 20-22 września, Kraków – wystąpienie

Brzóska R., Laprus H., Błasiak A., Solecki W., Arthroscopic treatment of anterior shoulder instability using extracapsular stabilization technique, 2-9 years follow-Up, 19-22 września, Genewa, Szwajcaria – wystąpienie (współautor)

Błasiak A., Sadlik B., Matlak A., Brzóska R., Whyte G., Arthroscopic Cartilage Lesion Debridement in the Knee in Preparation for Cartilage Repair: Morphologic Properties of Lesions Prepared by Standard Curette Technique are Inferior to Lesions Prepared by Specialized Chondrectomy Instruments – 18th ESSKA Congress, 9-12 maja, Glasgow, Wielka Brytania – wystąpienie

Błasiak A., Sadlik B., Matlak A., Klon W., Puszkarz M., Whyte G., Arthroscopic Cartilage Lesion Preparation in the Human Knee Using Standard Curette Technique: Morphologic Variations and Location-Dependent Qualitative Differences Demonstrated by Histologic Examination – 18th ESSKA Congress, 9-12 maja, Glasgow, Wielka Brytania – poster

Sadlik B., Błasiak A., Whyte G., Matlak A., Comparison of Cartilage Lesions Morphologic Properties Prepared by Standard Curette and Specialized Chondrectoms – 14th ICRS World Congress, 9-12 kwietnia, Makau – wystąpienie (współautor)

Sadlik B., Laprus H., Klon W., Błasiak A., Puszkarz M., Knee Cartilage Regeneration With Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Using Dry Arthroscopy In 1 Year Follow-Up – 14th ICRS World Congress, 9-12 kwietnia, Makau – poster

2017

Błasiak A., Benign hypermobility joint syndrome, BHJS – 2nd Biennial ESSKA-ESA Meeting, 4-7 paździenika, Kraków, Bielsko-Biała – wystąpienie

Błasiak A., Glenoid fractures – Arthroscopic techniques – 2nd Biennial ESSKA-ESA Meeting, 4-7 paździenika, Kraków, Bielsko-Biała – wystąpienie

Błasiak A., RHAGL lesion – open or arthroscopic? – 2nd Biennial ESSKA-ESA Meeting, 4-7 paździenika, Kraków, Bielsko-Biała – wystąpienie

Błasiak A., Revisions after failed posterior instability case presentation – 2nd Biennial ESSKA-ESA Meeting, 4-7 paździenika, Kraków, Bielsko-Biała – wystąpienie

Sadlik B., Wiewiórski M., Barg A., Błasiak A., Puszkarz M., Valderrabano V. Dry Arthroscopy With A Retraction System For Matrix-Aided Cartilage Repair Of Osteochondral Lesions Of The Talus – 11th Biennial ISAKOS Congress, 4-8 czerwca, Szanghaj, Chiny – poster

2016

Błasiak A., Czy to już schyłek ery autologicznych chondrocytów (ACI)? ­– Knee & Ankle Current Concept, Kraków, 7-8 października – wystąpienie

Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Mojżesz M., Grzegorzewski A., Application of the BLS and „remplissage” techniques in treatment of the anterior shoulder instability – 17th ESSKA Congress, 4-7 maja, Barcelona, Hiszpania – wystąpienie

Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Mojżesz M., Grzegorzewski A., Outcomes evaluation of arthroscopic treatment of the anterior shoulder instability with use of extracapsular stabilization by using the BLS and „remplissage” techniques – 17th ESSKA Congress, 4-7 maja, Barcelona, Hiszpania – poster

Błasiak A., Złamanie guzków kości ramiennej – leczenie w asyście artroskopowej – XV Bieszczadzka Konferencja Naukowa Bark: artroskopia i artroplastyka, 14-16 kwietnia, Rzeszów – wystąpienie

Błasiak A., Uszkodzenia przewlekłe stawu barkowo-obojczykowego – XV Bieszczadzka Konferencja Naukowa Bark: artroskopia i artroplastyka, 14-16 kwietnia, Rzeszów – wystąpienie

Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Mojżesz M., The results of treatment of anterior shoulder instability using arthroscopic extracapsular BLS procedure – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17-19 marca, Poznań – wystąpienie

Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Mojżesz M., Arthroscopic treatment of glenoid rim fractures in acute anterior shoulder instability – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17-19 marca, Poznań – wystąpienie

Brzóska R., Błasiak A., Solecki W., Mojżesz M., Arthroscopic of failed posterior traumatic shoulder instability treatment – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17-19 marca, Poznań – wystąpienie (współautor)

Solecki W., Brzóska R., Błasiak A., Ranosz P., Mojżesz M., The results of treatment of anterior shoulder instability using arthroscopic Latarjet procedure – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17-19 marca, Poznań – wystąpienie (współautor)

Brzóska R., Solecki W., Ranosz P., Błasiak A., Arthroscopic management of posttraumatic compression related brachial plexus palsy – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17-19 marca, Poznań – wystąpienie (współautor)

2015

Błasiak A., Ogrodowicz P, Jak poprawić wyniki chirurgicznego leczenia niestabilności przedniej na tkankach miękkich – procedury dodatkowe – I Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 20-21 listopada, Ożarów Mazowiecki – wystąpienie

Błasiak A., Grater tuberosity fractures – arthroscopic fixation – International Shoulder, Elbow, Wrist Conference, 22-24 października, Józefów – wystąpienie

Brzóska R., Błasiak A., Shoulder stabilization – indications, prcedures – Shoulder Advanced Course, 23-24 kwietnia, Česke Budejovice, Republika Czeska – wystąpienie i live surgery

Błasiak A., Najczęstsze patologie stawu kolanowego – Przygotowanie pacjenta do zabiegu artroskopii – Kurs artroskopii stawu kolanowego, 24-25 marca, Bielsko-Biała – wystąpienie

2014

Sadlik B., Błasiak A., Technika suchej artroskopii w leczeniu uszkodzeń chrzęstnych stawu rzepkowo-udowego – Leczenie uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stawu kolanowego z zastosowaniem technik małoinwazyjnych – Kurs dla zaawansowanych, 25-26 listopada, Bielsko-Biała – wystąpienie

Sadlik B., Błasiak A., Etiologia uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stawu kolanowego – Leczenie uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stawu kolanowego z zastosowaniem technik małoinwazyjnych – Kurs dla zaawansowanych, 25-26 listopada, Bielsko-Biała – wystąpienie

Maiotti M., Błasiak A., mini Battle III: SSC for instability/BLS – IX Bielskie Sympozjum Ortopedyczne, 9-11 października, Bielsko-Biała – wystąpienie

Błasiak A. Pierwszy epizod zwichnięcia – IX Bielskie Sympozjum Ortopedyczne, 9-11 października, Bielsko-Biała – wystąpienie

Kapuścińska K., Błasiak A., Diagnostyka kliniczna i radiologiczna u chorych z niestabilnością stawu ramiennego – IX Bielskie Sympozjum Ortopedyczne, 9-11 października, Bielsko-Biała – wystąpienie

Brzóska R., Solecki W., Błasiak A., Osteoarthritis in Young Patients and Current Treatments – 16th ESSKA Congress – Instructional Course Lecture, 14-17 maja, Amsterdam, Holandia – wystąpienie (współautor)

Sadlik B., Błasiak A., Warchal B., Kotajny P., Wiewiorski M., Dry Arthroscopy for matrix-aided cartilage repair of patellofemoral lesions in soccer players, XXIII International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology. Football Medicine Strategies for Joint & Ligament Injuries, 22-23 marca, Mediolan, Włochy – wystąpienie

Błasiak A., Brzóska R., Mojżesz M., Solecki W., Remplissage technique – can we improve shoulder stabilization? – VIIth International Course in Shoulder, Elbow and Hand Surgery, 6-8 marca, Poznań – wystąpienie

Mojżesz M., Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Calcyfying tendinitis – treatment options and comparision of the techniques – VIIth International Course in Shoulder, Elbow and Hand Surgery, 6-8 marca, Poznań – wystąpienie

2013

Sadlik B, Błasiak A., Trzaska T., Dry arthroscopy for cartilage defect repair on the patella using AMIC procedure enhanced with BMAC – 2 years follow-up – 11th ICRS World Congress, 15-18 września, Izmir, Turcja – wystąpienie

2012

Błasiak A., Brzóska R., Full extracapsular anterior instability treatment – combined BLS and remplissage technique/Combinaison BLS et remplissage dans le traitement extra-capsulaire de l’instabilité antérieure – SFA Congress Annuel, 6-8 grudnia, Lille, Francja – wystąpienie

Błasiak A., Brzóska R., Kordasiewicz B., The arthroscopic Latarjet procedure – early results of Polish experience/Latarjet arthroscopique – premiers résultats d’une série polonaise – SFA Congress Annuel, 6-8 grudnia, Lille, Francja – wystąpienie

Brzóska R., Błasiak A., Can double row technique be applied in massive RC tears? – 15th ESSKA Congress – Instructional Course Lecture, 2-5 maja, Genewa, Szwajcaria – wystąpienie (współautor)

Brzóska R., Błasiak A., Suprascapular nerve neuropathy – VIth International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, 29-30 marca, Poznań – wystąpienie

Brzóska R., Błasiak A., Solecki W., Extracapsular suture in treatment of anterior instability – BLS technique, VIth International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, 29-30 marca, Poznań – wystąpienie

Brzóska R., Błasiak A., Solecki W., Early results after arthroscopic Latarjet procedure – VIth International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, 29-30 marca, Poznań – wystąpienie

Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Arthroscopic Treatment for Greater Tuberosity Avulsion Fractures case series of 7 patients – Best Paper Award – VIth International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, 29-30 marca, Poznań – wystąpienie

2011

Brzóska R., Błasiak A., Solecki W., Arthroscopic repair of small and medium subscapularis tear – SECEC-ESSSE Congress 2011, 15-17 września, Lyon, Francja – wystąpienie (współautor)

Brzóska R., Błasiak A., Why athletes have problems on AC joint? Anatomy, 12th EFORT Congress, 1-4 czerwca, Kopenhaga, Dania – wystąpienie (współautor)

Brzóska R., Błasiak A., Complementary soft tissue procedure for cuff pathologies including degenerative acromioclavicular joint changes – AC joint; Acromioclavicular joint instability: Treatment for acute instability – presentation, comparison and portal; Treatment for chronic instability – presentation and proposal, First International Congress ASTAOR, 12-13 maja, Moskwa, Rosja – wystąpienie (współautor)

Błasiak A., Wiącek R., Technika BLS w leczeniu niestabilności przedniej – VI Bielskie Sympozjum naukowe dla Lekarzy Ortopedów i Rehabilitacji Medycznej oraz Fizjoterapeutów, 13-14 października, Bielsko-Biała – wystąpienie

Błasiak A., Wiącek R., Powikłania po leczeniu operacyjnym – przegląd przypadków – VI Bielskie Sympozjum naukowe dla Lekarzy Ortopedów i Rehabilitacji Medycznej oraz Fizjoterapeutów, 13-14 października, Bielsko-Biała – wystąpienie

Brzóska R., Błasiak A., Arthroscopic repair of rotator cuff tears – V International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, 17-19 stycznia, Poznań – wystąpienie (współautor)

Sadlik B., Błasiak A., Warchal B., Naprawa ubytku chrząstki kości skokowej techniką AMIC w artroskopii suchej – IV Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowego, Jastarnia – wystąpienie

2010

Sadlik B., Błasiak A., Trzaska T., Biological reconstruction of a chondral defect of the patellofemoral joint using dry arthroscopy – 9th ICRS Congress, 26-29 września, Sitges/Barcelona, Hiszpania – wystąpienie

Sadlik B., Solecki A., Brzóska R., Błasiak A., Solecki W., The role of hamstrings quality and graft preparing method in anatomic double bundle ACL reconstruction – 14th ESSKA Congress, 9-12 czerwca, Oslo, Norwegia – poster

Solecki A., Sadlik B., Brzóska R., Błasiak A., Solecki W., A review of 7 years Experience in double bundle ACL reconstruction technique – 14th ESSKA Congress, 9-12 czerwca, Oslo, Norwegia – poster

Publikacje

Artykuły:

 1. Brzóska R., Laprus H., Błasiak A., Solecki W., Anterior shoulder instability. I treat most patients with latarjet. “Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion”. 2018; 24: 91-97; ISSN: 2300-0767; DOI: 10.19271/IRONS-00068-2018-24
 2. Sadlik B., Matlak A., Błasiak A., Klon W., Puszkarz M., Whyte G.P., Arthroscopic Cartilage Lesion Preparation in the Human Cadaveric Knee Using a Curette Technique Demonstrates Clinically Relevant Histologic Variation. “Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery”. 2018; Jul; 34(7): 2179–2188; ISSN: 1526-3231; DOI: 10.1016/j.arthro.2018.01.049
 3. Błasiak A., Whyte G., Matlak A., Brzóska R., Sadlik B., Morphologic Properties of Cartilage Lesions in the Knee Arthroscopically Prepared by the Standard Curette Technique Are Inferior to Lesions Prepared by Specialized Chondrectomy Instruments. “The American Journal of Sports Medicine”. 2017; Dec; 46(4): 908-914; ISSN: 1552-3365; DOI:1177/0363546517745489
 4. Sadlik B., Jaroslawski G., Puszkarz M., Błasiak A., Oldak T., Gładysz D., Whyte G., Cartilage Repair in the Knee Using Umbilical Cord Wharton’s Jelly–Derived Mesenchymal Stem Cells Embedded Onto Collagen Scaffolding and Implanted Under Dry Arthroscopy. “Arthroscopy Techniques”. 2017; Dec; 7(1): e57-e63; ISSN: 2212-6287; DOI: 1016/j.eats.2017.08.055
 5. Sadlik B., Kołodziej Ł., Błasiak A., Szymczak M., Warchał B., Biological reconstruction of large osteochondral lesions of the talar dome with a modified “sandwich” technique: Midterm results, “Foot and Ankle Surgery”. 2016; Sep; 23(4): 290-295; ISSN: 1268-7731; DOI: 10.1016/j.fas.2016.09.001
 6. Brzóska , Błasiak A., Solecki W., Ranosz P., Mojżesz M., Arthroscopic treatment of proximal humeral fractures. “Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion”. 2016; 15: 39-45; ISSN: 2300-0767; DOI: 10.19271/IRONS-00012-2016-15
 7. Sadlik B., Błasiak A., Barg A., Valderrabano V., Wiewiorski M., Dry Arthroscopy With a Retraction System for Matrix-Aided Cartilage Repair of Osteochondral Lesions of the Talus.Foot and Ankle International”. 2015; Mar; 36(3): 339-343; ISSN: 1071-1007; DOI: 1177/1071100714557521
 8. Błasiak A., Mojżesz M., Brzóska R., Solecki W., Binkowska A. Results of arthroscopic treatment of rotator cuff tear with the resection of symptomatic acromioclavicular joint with degenerative changes. “Polish orthopaedics and traumatology”. 2013; Nov; 78(4): 229-234; ISSN: 0009-479X; DOI: —
 9. Błasiak A., Sadlik B., Brzóska R. Injuries of the distal tibio-fibular syndesmosis. “Polish orthopaedics and traumatology”. 2013; Jun; 78(17): 139-150; ISSN: 0009-479X; DOI: —
 10. Sadlik B., Błasiak A., Biological reconstruction of osteochondral defects in the talar dome: Early results. “Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research”. 2013; Jan; 8(1): 42-50; ISSN: 1897-2276; DOI: —
 11. Błasiak A., Brzóska R., Full extra-capsular anterior instability treatment – combined BLS and remplissage technique. “Revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique”. 2012; Dec; 98(8): S454; ISSN: 1877-0517; DOI: 10.1016/j.rcot.2012.10.046
 12. Błasiak A., Brzóska R., Kordasiewicz B., The arthroscopic Latarjet procedure – early results of Polish experience. “Revue de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique”. 2012; Dec; 98(8): S454-S455; ISSN: 1877-0517; DOI: 10.1016/j.rcot.2012.10.047
 13. Brzóska R., Błasiak A., Hldaki W., Streit J.J., Toussain B., Solecki W., Arthroscopic Bankart Repair Using Extracapsular Suture Between the Glenohumeral Ligaments and Subscapularis Tendon (BLS Technique). “Techniques in Shoulder & Elbow Surgery”. 2012; Jun; 13(2): 86-89; ISSN: 1523-9896; DOI: 10.1097/BTE.0b013e3182499ee2

Rozdziały w monografiach:

 1. Sadlik B., Puszkarz, Błasiak A., Biological Reconstruction in Patients with Osteochondral Defects: Postoperative Management and MRI Monitoring. In: Gobbi A., Esperegueira-Mendes J., Lane J.G., Karahan M. (eds.), Bio-orthopaedics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelerg 2017, pp. 587-598, ISBN: 978-3-662-54180-7, e-ISBN: 978-3-662-54181-4; DOI: 10.1007/978-3-662-54181-4_47
 2. Brzóska R., Solecki W., Błasiak A., Arthroscopic Anatomy of the Shoulder. In: Randelli P., Dejour D., van Dijk C., Denti M., Seil R. (eds.), Arthroscopy: Basic to Advanced. Springer, Berlin, Heidelberg 2016, pp. 431-440, ISBN: 978-3-662-49374-8; DOI: 10.1007/978-3-662-49376-2_33

Rozdziały w podręcznikach:

 1. Brzóska R., Błasiak A., Solecki W., Osteoarthritis in Young Patients and Current Treatments. In: Zafagnini S., Becker R, Kerkoffs G.M.M.J., Espregueira-Mendes J., van Dijk C.N. (eds.), ESSKA Instructional Course Lecture Book: Amsterdam 2014. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2014, pp. 3-17, ISBN: 978-3-642-53982-4, e-ISBN: 978-3-642-53983-1; DOI: 10.1007/978-3-642-53983-1
 2. Cartucho A., Gleyze P., Van Raebroeckx A., Toussaint B., Brzóska R., Błasiak A., van der List M., van der Zwaal P., Senekovic V., Poberaj B., Kovacic L., Sluga B., Mikek M., Atoun E., Adar E., Dekel A., Jermolajevas V., Battistella F., Taverna E., Korolev A., Khasanshin M., Valenti P., Kamineni S., Chae J., Massive Rotator Cuff Tears and Rotator Cuff Arthropathy. In: Menetrey J., Zaffagnini S., Fritschy D., Dijk C.N. (eds.), ESSKA Instructional Course Lecture Book: Geneva 2012, Springer, Berlin, Heidelberg 2012, pp. 97-137, ISBN: 978-3-642-29445-7; DOI: 10.1007/978-3-642-29446-4_8

 

Facebook

YouTube