PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Archives

Michalik Jerzy

KarieraCzłonkostwo w towarzystwach naukowych Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP).

Brzuchanski Martin

KarieraCzłonkostwo w towarzystwach naukowych Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Specjalizacja z zakresu Chirurgii plastycznej (2000).

Paździora Jerzy

KarieraCzłonkostwo w towarzystwach naukowychPublikacjeKongresy i sympozja Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalizacja I stopnia (1994) oraz II stopnia (1999) z zakresu Chirurgii ogólnej. Tytuł specjalisty w dziedzinie Chirurgii naczyniowej (2010).

Korzonkiewicz Jacek

KarieraCzłonkostwo w towarzystwach naukowychPublikacje Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (1990). Specjalizacja I stopnia (1995) oraz II stopnia (2003) w zakresie Chirurgii dziecięcej. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych (PTChD).

Szczelina Grażyna

KarieraCzłonkostwo w towarzystwach naukowychPublikacjeKongresy i sympozja Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalizacja I i II stopnia z dziedziny Chirurgii ogólnej.

Konior Arkadiusz

KarieraCzłonkostwo w towarzystwach naukowych Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1997) Specjalizacja z zakresu Chirurgii ogólnej (2007) Specjalizacja z zakresu Chirurgii naczyniowej

Loranc Paweł

KarieraCzłonkostwo w towarzystwach naukowych Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalizacja I stopnia (2000) oraz  II stopnia (2006) z Chirurgii ogólnej. Tytuł specjalisty w zakresie Chirurgii Naczyniowej (2014). Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP).

Kawulok Mirosław

KarieraCzłonkostwo w towarzystwach naukowych Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1981). Specjalizacja I stopnia (1985) oraz  II stopnia (1992) z zakresu Chirurgii ogólnej. Członek TChP ( Towarzystwa Chirurgów Polskich)

Leśniak Tadeusz

KarieraCzłonkostwo w towarzystwach naukowychPublikacjeKongresy i sympozja Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w (1978). Specjalizacja II stopnia z zakresu Chirurgii ogólnej (1987) oraz II stopień z dziedziny Chirurgii onkologicznej (1989). Tytuł naukowy dr nauk medycznych (2000). Zaangażowanie w projekty naukowe- udział w badaniu randomizowanym wieloośrodkowym - Radio i Chemioterapia Przedoperacyjna Raka Odbytnicy. Członek Polskiego Towarzystwa

Facebook

YouTube