W pracowni Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu św. Łukasza działa pierwszy w Polsce cyfrowy wysokopolowy Rezonans Magnetyczny Ingenia 3,0 T.

Nowoczesne skanery MR pozwalają na diagnostykę obrazową w bardzo wysokiej rozdzielczości. Dokonujący się postęp w tej dziedzinie obrazowania otwiera nową epokę diagnostyki obrazowej. W Pracowni MR wykonywane są badania głowy, przysadki mózgowej, kręgosłupa szyjnego, lędźwiowo-krzyżowego, stawów, miednicy oraz serca i naczyń. Dzięki obrazowi w wysokiej rozdzielczości można wykryć niektóre patologie, które do tej pory były niewidoczne w standardowych urządzeniach.

Wróć do listy

Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku oraz w jedną sobotę w miesiącu.

 • badania NFZ 07.00 – 11.00
 • badania odpłatne 11.30 – 20.00

Rejestracja Pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem osób trzecich.

W przypadku badań refundowanych przez NFZ konieczne jest dostarczenie oryginału skierowania w  terminie 14 dni od dnia rejestracji.

W celu zaoszczędzenie czasu i zapewnienia Państwu komfortu podczas badania, poniżej znajdują się linki do pobrania ankiety kwalifikacyjnej do badania. Wydrukowanie i wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej pomoże Państwu lepiej przygotować się do badania.

Ankieta do badania MR
Ankieta do badań MR w ramach kontraktu NFZ
Podaj preferowaną data badania*
*Biuro Obsługi Pacjenta sprawdzi możliwość rejestracji w podanym terminie, następnie skontaktuje się w celu potwierdzenie daty, lub zaproponowania innego terminu.

WIĘCEJ O MR
Dowiedz się więcej o rezonansie magnetycznym

 • Przygotowanie do badania

  Do badania należy zgłosić się na czczo (ok. 4-5 godzin od posiłku). W dniu badania należy posiadać skierowanie lub notatkę od lekarza kierującego dotyczącą rodzaju i przyczyny badania.  Badanie trwa zwykle od 30 – 45 minut w zależności od zleconej do badania okolicy anatomicznej.  Badanie serca trwa około godziny. W niektórych sytuacjach konieczne jest podanie w czasie badania preparatu kontrastowego. Jest to iniekcja dożylna preparatu GADOVIST. Kontrast ten wywołuje znacznie mniej działań ubocznych niż kontrast do badań radiologicznych. Chorzy z zaawansowaną niewydolnością nerek nie mogą otrzymać kontrastu dożylnego, dlatego wymagane jest aby na badanie zgłosić się z aktualnym wynikiem stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Ważna jest współpraca ze strony chorego – w czasie badania należy pozostawać w bezruchu, zgodnie z instrukcją technika. W trakcie badania pacjent leży na automatycznym stole, który następnie wsuwa się do magnetycznego korpusu. Średnica obszaru w którym znajduje się Pacjent to 70 cm (średnica typowej kabiny prysznicowej to 80-90 cm).

  Wyniki badań po opisie przez lekarza Radiologa, wydawane są w Biurze Obsługi Pacjenta w terminie po 7 dniach roboczych od badania.

  Rezonans magnetyczny jest ryzykowny u chorych z ferromagnetycznymi wszczepami metalowymi jak na przykład stymulator/kardiowerter, niektóre stenty, zastawki serca, metalowe szwy, protezy stawów. W takiej sytuacji należy sprawdzić informacje podawane przez  producenta na temat bezpieczeństwa  w polu magnetycznym. Większość  współczesnych implantów produkowane jest z bezpiecznych materiałów nie reagujących na pole magnetyczne.

 • Rezonans magnetyczny - jak działa?

  Rezonans magnetyczny tworzy obraz na podstawie rozmieszczenia jąder atomowych cząsteczek wodoru. Wodór jest składnikiem wody, która występuje obficie w każdym organizmie. Pole magnetyczne generowane przez urządzenie porządkuje rozmieszczenie tych cząsteczek w tkankach. W celu stworzenia obrazu skanowany jest sygnał emitowany przez wibrujące w polu magnetycznym jądra wodoru. Jakakolwiek różnica w zawartości wody w strukturze tkankowej powoduje różnicę emitowanego sygnału. Skaner rezonansu magnetycznego rejestruje energię przetwarzając ją  następnie w obraz tkanki.  Obrazy mają formę przekrojów w wybranych płaszczyznach lub rekonstrukcji trójwymiarowej. Obrazy mogą być statyczne lub w postaci filmu. Wysokie pole magnetyczne trzech Tesli oraz w pełni cyfrowe przesyłanie obrazu z cewki skanera do komputera pozwala na obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości. Umożliwia to rozpoznanie patologii we wcześniejszym niż inne metody stadium zaawansowania choroby.

 • Rezonans magnetyczny - historia postepu

  Rezonans Magnetyczny jest wykorzystywany w diagnostyce medycznej od 1977. Obecnie stał się podstawową metodą w diagnostyce neurologicznej i ortopedycznej.  Dzięki zaawansowaniu technologii można wykonywać badania w bardzo silnym polu magnetycznym. Urządzenie pracujące w pracowni MR w Szpitalu św. Łukasza generuje pole magnetyczne trzech Tesli. Dodatkowo rozwiązanie wprowadzone do tego modelu aparatu pozwala na digitalizowanie danych bezpośrednio w cewce urządzenia. Dzięki temu powstaje obraz o bardzo wysokiej rozdzielczości. Niewątpliwą zaletą każdego badania MR jest możliwość obrazowania bez ekspozycji pacjenta na szkodliwe promieniowanie jonizujące jak w przypadku TK, Rtg.

 • Rezonans magnetyczny - nowości

  Rozwój technologii wprowadza możliwości wykorzystania Rezonansu w obszarach gdzie wcześniej nie był wykorzystywany. Do niedawna zastosowanie Rezonansu Magnetycznego  w diagnostyce kardiologicznej było niemożliwe. Głównie  ze względu na utrudnienia w obrazowaniu ruchomego organu czyli bijącego serca. Duża szybkość skanera Rezonansu, ze względu na wczesne ucyfrowienie sygnału pozyskanego w wysokim polu magnetycznym  umożliwiły obrazowanie serca. Wykonane badania pozwalają na ocenę morfologii, funkcji, przepływu krwi w sercu i otaczających go dużych naczyniach. Dzięki temu badaniu uzyskujemy możliwość pełnej oceny kardiologicznego stanu zdrowia Pacjenta.

 • Rezonans magnetyczny serca i naczyć - przełom w obrazowaniu

  Rezonans serca pozwala zidentyfikować uszkodzenia mięśnia serca po przebytym zawale. Badanie umożliwia rozpoznanie wrodzonych wad serca i chorób dużych naczyń. Badanie można wykorzystać do wykonania badania obciążeniowego i oceny ukrwienia mięśnia serca w spoczynku i po obciążeniu. Dzięki obrazowaniu  można określić  czy zwężenie naczynia wieńcowego stwierdzone np w koronarografii jest istotne lub nieistotne. W badaniu MR można obrazować wszystkie części układu sercowo-naczyniowego  (żyły, przedsionki, zastawki przedsionkowo-komorowe, komory serca, tętnice)  Rezonans jest użytecznym badaniem w ocenie skomplikowanych i złożonych chorób serca.

Cennik badań:

NAZWA BADANIA cena
PODANIE KONTRASTU DOŻYLNEGO [Gadovist 5 ml] 160 zł
PODANIE KONTRASTU DOŻYLNEGO [Gadovist 7,5ml] 220 zł
BADANIE GŁOWY (przysadka, zatoki, oczodoły) 550 zł
ANGIO-MR GŁOWY 500 zł
BADANIE UKŁADU MIĘŚNIOWO – SZKIELETOWEGO (wszystkie stawy, kręgosłup) 600 zł
BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ (jama brzuszna, miednica) 650 zł
REZONANS MAGNETYCZNY GRUCZOŁU PIERSIOWEGO [MAMMO MR] 800 zł
REZONANS MAGNETYCZNY SERCA i NACZYŃ 1 000 zł
PODANIE KONTRASTU DOŻYLNEGO [Gadovist 7,5ml]do badania kardiologicznego 250 zł
POOPERACYJNE BADANIE MONITORUJĄCE
(ocena wiązadeł, przeszczepów chrząstki i łąkotki)
300 zł

Facebook

YouTube