PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Nowoczesne skanery MR pozwalają na diagnostykę obrazową w bardzo wysokiej rozdzielczości. Dokonujący się postęp w tej dziedzinie obrazowania otwiera nową epokę diagnostyki obrazowej. W Pracowni MR wykonywane są badania głowy, przysadki mózgowej, kręgosłupa szyjnego, lędźwiowo-krzyżowego, stawów, miednicy oraz serca i naczyń. Dzięki obrazowi w wysokiej rozdzielczości można wykryć niektóre patologie, które do tej pory były niewidoczne w standardowych urządzeniach.

Wróć do listy

W celu zaoszczędzenie czasu i zapewnienia Państwu komfortu podczas badania, poniżej znajdują się linki do pobrania ankiety kwalifikacyjnej do badania. Wydrukowanie i wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej pomoże Państwu lepiej przygotować się do badania.

Ankieta do badania MR

Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku, rejestracja Pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem osób trzecich.
  Podaj preferowaną data badania*

  *Biuro Obsługi Pacjenta sprawdzi możliwość rejestracji w podanym terminie, następnie skontaktuje się w celu potwierdzenie daty lub zaproponowania innego terminu.

  WIĘCEJ O MR
  Dowiedz się więcej o rezonansie magnetycznym

  • Przygotowanie do badania

   Do badania należy zgłosić się na czczo (ok. 4-5 godzin od posiłku). W dniu badania należy posiadać skierowanie lub notatkę od lekarza kierującego dotyczącą rodzaju i przyczyny badania.  Badanie trwa zwykle od 30 - 45 minut, w zależności od zleconej do badania okolicy anatomicznej.  Badanie serca trwa około godziny. W niektórych sytuacjach konieczne jest podanie w czasie badania preparatu kontrastowego. Jest to iniekcja dożylna preparatu GADOVIST. Kontrast ten wywołuje znacznie mniej działań ubocznych niż kontrast do badań radiologicznych. Chorzy z zaawansowaną niewydolnością nerek nie mogą otrzymać kontrastu dożylnego, dlatego wymagane jest, aby na badanie zgłosić się z aktualnym wynikiem stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Ważna jest współpraca ze strony chorego – w czasie badania należy pozostawać w bezruchu, zgodnie z instrukcją technika. W trakcie badania pacjent leży na automatycznym stole, który następnie wsuwa się do magnetycznego korpusu. Średnica obszaru w którym znajduje się Pacjent to 70 cm (średnica typowej kabiny prysznicowej to 80-90 cm).

   Rezonans magnetyczny jest ryzykowny u chorych z ferromagnetycznymi wszczepami metalowymi jak na przykład stymulator/kardiowerter, niektóre stenty, zastawki serca, metalowe szwy, protezy stawów. W takiej sytuacji należy sprawdzić informacje podawane przez  producenta na temat bezpieczeństwa w polu magnetycznym. Większość  współczesnych implantów produkowane jest z bezpiecznych materiałów niereagujących na pole magnetyczne.

  • Rezonans magnetyczny - jak działa?

   Rezonans magnetyczny tworzy obraz na podstawie rozmieszczenia jąder atomowych cząsteczek wodoru. Wodór jest składnikiem wody, która występuje obficie w każdym organizmie. Pole magnetyczne generowane przez urządzenie porządkuje rozmieszczenie tych cząsteczek w tkankach. W celu stworzenia obrazu skanowany jest sygnał emitowany przez wibrujące w polu magnetycznym jądra wodoru. Jakakolwiek różnica w zawartości wody w strukturze tkankowej powoduje różnicę emitowanego sygnału. Skaner rezonansu magnetycznego rejestruje energię przetwarzając ją  następnie w obraz tkanki.  Obrazy mają formę przekrojów w wybranych płaszczyznach lub rekonstrukcji trójwymiarowej. Obrazy mogą być statyczne lub w postaci filmu. Wysokie pole magnetyczne trzech Tesli oraz w pełni cyfrowe przesyłanie obrazu z cewki skanera do komputera pozwala na obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości. Umożliwia to rozpoznanie patologii we wcześniejszym niż inne metody stadium zaawansowania choroby.

  • Rezonans magnetyczny - historia postepu

   Rezonans Magnetyczny jest wykorzystywany w diagnostyce medycznej od 1977 roku. Obecnie stał się podstawową metodą w diagnostyce neurologicznej i ortopedycznej.  Dzięki zaawansowaniu technologii można wykonywać badania w bardzo silnym polu magnetycznym. Urządzenie pracujące w pracowni MR w Szpitalu św. Łukasza generuje pole magnetyczne trzech Tesli. Dodatkowo rozwiązanie wprowadzone do tego modelu aparatu pozwala na digitalizowanie danych bezpośrednio w cewce urządzenia. Dzięki temu powstaje obraz o bardzo wysokiej rozdzielczości. Niewątpliwą zaletą każdego badania MR jest możliwość obrazowania bez ekspozycji pacjenta na szkodliwe promieniowanie jonizujące jak w przypadku TK, RTG.

  • Rezonans magnetyczny - nowości

   Rozwój technologii wprowadza możliwości wykorzystania Rezonansu w obszarach gdzie wcześniej nie był wykorzystywany. Do niedawna zastosowanie Rezonansu Magnetycznego w diagnostyce kardiologicznej było niemożliwe. Głównie ze względu na utrudnienia w obrazowaniu ruchomego organu czyli bijącego serca. Duża szybkość skanera Rezonansu, ze względu na wczesne ucyfrowienie sygnału pozyskanego w wysokim polu magnetycznym  umożliwiły obrazowanie serca. Wykonane badania pozwalają na ocenę morfologii, funkcji, przepływu krwi w sercu i otaczających go dużych naczyniach. Dzięki temu badaniu uzyskujemy możliwość pełnej oceny kardiologicznego stanu zdrowia Pacjenta.

  • Rezonans magnetyczny serca i naczyć - przełom w obrazowaniu

   Rezonans serca pozwala zidentyfikować uszkodzenia mięśnia serca po przebytym zawale. Badanie umożliwia rozpoznanie wrodzonych wad serca i chorób dużych naczyń. Badanie można wykorzystać do wykonania badania obciążeniowego i oceny ukrwienia mięśnia serca w spoczynku i po obciążeniu. Dzięki obrazowaniu można określić czy zwężenie naczynia wieńcowego stwierdzone np. w koronarografii jest istotne lub nieistotne. W badaniu MR można obrazować wszystkie części układu sercowo-naczyniowego (żyły, przedsionki, zastawki przedsionkowo-komorowe, komory serca, tętnice). Rezonans jest użytecznym badaniem w ocenie skomplikowanych i złożonych chorób serca.

  REZONANS MAGNETYCZNY PROSTATY

  Wieloparametryczny rezonans magnetyczny gruczołu krokowego – to badanie wykonywane w pracowni rezonansu magnetycznego po podaniu dożylnym środka kontrastowego. Badanie przebiega podobne do badania RM brzucha. W trakcie badania dzięki użyciu specjalistycznych protokołów badania oceniana jest tkanka gruczołu krokowego. Na badanie pacjent powinien przynieść komplet swoich dotychczasowych wyników badań prostaty w celu udostępnienia lekarzowi radiologowi. Wszystkie dodatkowe wynik badań będą zwrócone pacjentowi w momencie odbioru opisu badania.

  Wyniki badań laboratoryjnych koniecznych do przeprowadzenia badania wieloparametrycznego prostaty:

  • PSA
  • poziom kreatyniny
  Więcej informacji na ten temat...
  REZONANS MAGENTYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ W PROMOCYJNEJ CENIE

  Cennik badań:

  NAZWA BADANIA cena    
  PODANIE KONTRASTU DOŻYLNEGO [Gadovist 7,5ml] 190 zł
  BADANIE GŁOWY (przysadka, zatoki, oczodoły)* 550 zł
  ANGIO-MR GŁOWY 500 zł
  BADANIE UKŁADU MIĘŚNIOWO - SZKIELETOWEGO (wszystkie stawy, kręgosłup)* 700 zł
  BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ (jama brzuszna, miednica, poza prostatą)* 750 zł
  REZONANS MAGNETYCZNY SERCA i NACZYŃ 1 000 zł
  WIELOPARAMETRYCZNY REZONANS MAGNETYCZNY PROSTATY 1 200 zł

  *Cena dotyczy jednego stawu, odcinka lub okolicy

  Facebook

  YouTube