PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

W Szpitalu św. Łukasza jest możliwość pogłębienia diagnostyki laryngologicznej o specjalistyczne badania słuchu i aparatu równowagi.

W Pracowni Audiologicznej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt audiometryczny pacjenci w ramach jednej wizyty mogą odbyć konsultację laryngologiczną z pogłębioną diagnostyką. W pracowni diagnostycznej wyposażonej w sprzęt i kabinę ciszy jest możliwe wykonanie kompleksowej diagnostyki audiologicznej i otoneurologicznej.

Wróć do listy

W ramach Pracowni Badań Audiologicznych wykonuje się poniższy zakres badań:

 • Otoemisja akustyczna

  Otoemisja akustyczna, nazywana również badaniem przesiewowym słuchu, ocenia reakcję pacjenta na dźwięk oraz stan ślimaka w uchu wewnętrznym. Pozwala wykryć niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego.

  Badanie polega na umieszczeniu w uchu badanego dziecka sondy i włączeniu odpowiedniego testu dźwiękowego. Do ucha podawane są odpowiednie delikatne tony wysokie (dźwięki piszczące) i niskie (dźwięki buczące). Urządzenie samoczynnie dokonuje pomiaru bardzo cichego zwrotnego sygnałuakustycznego, który powstaje w ślimaku pod wpływem podawanych dźwięków. Otoemisja przeprowadzana jest osobno dla ucha prawego i lewego.

 • Tympanometria

  Tympanometria (audiometria impedancyjna) polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej i określa sztywność tej błony. Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia różnych rodzajów niedosłuchu oraz niedowładu nerwu twarzowego. Pozwala ocenić stan ucha środkowego i wewnętrznego:

  • sztywność układu kosteczek,
  • istnienie bezpowietrzności lub płynu w jamie bębenkowej,
  • odruch z mięśnia strzemiączkowego,
  • niedosłuch ślimakowy.
 • Audiometria tonalna

  Audiometria tonalna jest to metoda badania słuchu, służąca do oceny progu słyszenia. To badanie słuchu pozwala określić rodzaj i głębokość upośledzenia tego zmysłu – określa stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku i pozwala ustalić, czy niedosłuch jest odbiorczy czy przewodzeniowy.

  Przebieg badania:

  Audiometria tonalna to badanie słuchu, dzięki któremu można dowiedzieć się, czy przyczyna niedosłuchu jest zlokalizowana w uchu środkowym, wewnętrznym, czy dalszych odcinkach drogi słuchowej. Badania można wykonać również, jeśli osoba w pracy jest narażona na czynniki uszkadzające narząd słuchu (hałas, wibracje, związki chemiczne). Audiometria określa próg słyszenia tonów o różnej częstotliwości.

 • BADANIE VNG

  Videonystagmografia (VNG) to badanie błędnika pozwalające wyjaśnić, dlaczego pacjent ma zawroty głowy. Badanie VNG jest niezbędnym elementem diagnostyki zawrotów głowy i zaburzeń równowagi o różnej etiologii, dlatego na to badanie chorych mogą kierować laryngolodzy, neurolodzy i w niektórych przypadkach lekarze rodzinni. Videonystagmografia polega na rejestracji ruchów oczopląsowych za pomocą kamery umieszczonej w masce, przypominającej gogle narciarskie, które podczas badania pacjent zakłada na oczy. Ruchy gałek ocznych, rejestrowane przez kamerę, przekazywane są do komputera, a następnie wyświetlane w postaci wykresu na monitorze.

  Przygotowanie do badania VNG

  Wynik badania może być zaburzony u pacjentów przyjmujących na stałe leki o działaniu sedatywnym (leki uspakajające, niektóre leki stosowane w leczeniu zawrotów głowy), dlatego na około 10 dni przed badaniem pacjent proszony jest, po uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym, o odstawienie tych leków.

 • Badanie ABR (w tym badanie ABR u dzieci w czasie snu fizjologicznego)

  Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ang. ABR – AuditoryBrainstemResponse, BERA) to badanie, które polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej w wyższych piętrach drogi słuchowej (w pniu mózgu), w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane do ucha. Więcej na temat badania ABR poniżej.

BADANIE ABR – CO TO TAKIEGO?

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ang. ABR – AuditoryBrainstemResponse, BERA) to badanie, które polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej w wyższych piętrach drogi słuchowej (w pniu mózgu), w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane do ucha.

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu to najpopularniejsze, nieinwazyjne badanie słuchu, z grupy badań obiektywnych. Badanie wykonuje się w celu określenia progu słyszenia pacjenta (stopień ubytku słuchu) oraz miejsca wystąpienia niedosłuchu (rodzaj niedosłuchu, np. odbiorczy, przewodzeniowy, mieszany).

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR, BERA) to badanie słuchu, które można wykonywać u wszystkich pacjentów, bez względu na wiek.

Badanie wykonujemy:

 • kiedy podejrzewany jest niedosłuch,
 • u noworodków i niemowląt w celu diagnostycznym, w przypadku negatywnego wyniku badania słuchu przesiewowego,
 • u dzieci małych, niewspółpracujących w badaniach słuchu w słuchawkach, np. audiometria tonalna / zabawowa (do 4-5 roku życia) w celu wykluczenia lub potwierdzenia wady słuchu,
 • u dzieci, które nie wykształciły mowy do 3 roku życia lub później (dzieci w terapii neurologopedycznej, nie współpracujące w badaniach audiometrycznych),
 • po podaniu leków ototoksycznych (np. gentamycyna, streptomycyna),
 • u dzieci i osób niewspółpracujących przy tradycyjnych badaniach audiometrycznych (np. dzieci z niepełnosprawnością, dzieci ze stwierdzonym autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną),
 • w przypadku podejrzenia guza nerwu słuchowego,
 • w przypadku podejrzenia symulacji głuchoty lub niedosłuchu.

Informacja dla Rodziców:


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
w związku z badaniem ABR na które jesteście Państwo umówieni proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami odnośnie przygotowania dziecka do badania. 

Opis badania:

Badanie ABR, czyli badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu jest badaniem obiektywnym obrazującym funkcje drogi słuchowej aż do pnia mózgu, oraz  umożliwiającym ocenę progu słyszenia, zarówno u dzieci, jak dorosłych.

Badanie jest bezinwazyjne, nie wymagające współpracy pacjenta w trakcie badania.

Przygotowanie do badania ABR:

Przed przystąpieniem do badania na czole i za uszami gazikiem przeciera się skórę, odtłuszczając ją, co zapewnia lepszą impedancję elektrod. W uszach umieszczane są słuchawki, przez które emitowane są dźwięki. Elektrody przyklejone do skóry głowy skomunikowane są z systemem komputerowym, umożliwiającym rejestrację potencjałów słuchowych z pnia mózgu. Odpowiedź na bodziec dźwiękowy zostaje zapisana, obrazując ocenę czułości słuchu. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, w bezruchu. Podczas badania pacjent powinien być odprężony i spokojny.

U niemowląt i małych dzieci badanie ABR wykonuje się w czasie snu fizjologicznego, bardzo istotna jest zatem rola rodziców lub opiekunów w prawidłowym przygotowaniu dziecka do badania.

W celu prawidłowego przygotowania dziecka do badania należy:

 1. Dzień przed badaniem położyć dziecko spać później niż zwykle.
 2. W dniu badania wybudzić dziecko wcześniej i nie pozwolić mu zasnąć przed badaniem.
 3. Zadbać by dziecko przed badaniem było nakarmione i przebrane.

PROTOKÓŁ PRZYGOTOWANIA DO BADANIA ABR u dzieci w czasie snu fizjologicznego:

 1. Dziecko powinno przyjechać do pracowni w stanie czuwania. Usypianie dziecka przez rodzica odbywa się w pracowni audiologicznej po przyklejeniu elektrod
  i przygotowaniu dziecka do badania przez personel pracowni.
 2. Nie wolno dopuścić do drzemki dziecka na kilka godzin przed badaniem.
 3. Jeżeli dziecko nie uśnie opłata za przygotowanie do badania wynosi 100zł (w formie zadatku) i ustalany jest nowy termin badania.
 4. W trakcie badania rodzic ma 45 minut czasu na uśpienie dziecka.
 5. Jeżeli dziecko obudzi się w trakcie badania i wystąpi konieczność powtórzenia badania w innym terminie, pobierana jest pełna opłata za badanie. W przypadku kiedy nie udało się określić parametrów diagnostycznych ustalany jest nowy termin badania przy którym obowiązują zasady jak przy nowej rejestracji na badanie.
 6. Płatność zadatku jest obowiązkowa aby zapisać dziecko na listę badań w danym dniu. Płatność za badanie dokonywana jest z góry w dniu badania.
 7. W razie niemożności przybycia na umówione badanie należy telefoniczne ustalić nowy termin badania minimum 24 godziny przed ustalonym terminem badania. Brak informacji o odwołaniu terminu badania oznacza przepadek zadatku.
 8. Rodzic może zabrać ze sobą wszystkie przedmioty ułatwiające uśpienie dziecka (wózek, nosidełko, pokarm dla dziecka lub ulubione kocyki i przytulanki, etc.).

CENTRALNE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO – CO TO TAKIEGO?

CAPD to zespół objawów, będących efektem zaburzeń na poziomie centralnego układu nerwowego, potocznie nazywany „niedosłuchem centralnym”, choć w istocie nie mający wiele wspólnego ze słyszeniem. Są to zaburzenia związane z przetwarzaniem bodźców na poziomie kory słuchowej. Efektem tych zaburzeń są problemy w nauce, koncentracji, utrzymaniu uwagi, rozumieniu złożonych poleceń, czytaniu i pisaniu jak również nadwrażliwość słuchowa i emocjonalna.

Powyższe objawy lub tylko część z nich występują mimo normy intelektualnej.

Celem stwierdzenia zaburzeń przetwarzania słuchowego, wykonuje się specjalistyczne testy APD poprzedzone badaniami słyszenia obwodowego.
W skład prawidłowo przeprowadzonej diagnostyki CAPD wchodzą następujące badania:

 • audiometria,
 • tympanometria,
 • otoemisja akustyczna,
 • ABR latencje,
 • testy APD.

Informacja dla Rodziców:


Testy przetwarzania słuchowego wykonuje się u dzieci powyżej 6 roku życia
z prawidłowym słuchem obwodowym i normą intelektualną.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego są problemem rzutującym na całe życie edukacyjne i społeczne dziecka. Dlatego wczesne postawienie diagnozy umożliwia podjęcie terapii, która pomaga zniwelować i naprawić dysfunkcje oraz dostosować sposób nauczania i sprawdzania wiedzy dziecka.
W celu poprawy funkcjonowania stosuje się terapię profesora Henryka Skarżyńskiego SPPS. SPPS-S czyli Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego, to nowa metoda rehabilitacji  stosowana w wielu grupach zaburzeń wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego takich jak:

 • problemy z rozumieniem mowy,
 • trudności w nauce,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • jąkanie,
 • zaburzenia głosu,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej,
 • zagapianie się,
 • trudności w nauce języków obcych,
 • trudności w rozumieniu złożonych poleceń.

Facebook

YouTube