PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Diagnostyka snu i chrapania – Polisomnografia lub limitowana poligrafia

W Szpitalu św. Łukasza istnieje możliwość wykonania diagnostyki chrapania i bezdechu sennego u dorosłych pacjentów. Badanie snu wykonuje się w celu analizy zaburzeń oddychania w czasie snu. W procesie diagnostycznym zawsze konieczne jest wykonanie badania polisomnograficznego lub limitowanej poligrafii, dlatego zalecamy aby wykonać je już przed konsultacją z lekarzem. Więcej o różnicach między polisomnografią i limitowaną poligrafią w dalszej części tego artykułu.

Bezdech senny polega na powtarzających się ograniczeniach przepływu powietrza w drogach oddechowych podczas snu. Objawy, które temu towarzyszą to: głośne chrapanie, chwilowe nocne wybudzenia, niedotlenienie. W konsekwencji bezdech prowadzi do nadciśnienia tętniczego, chorób serca i innych powikłań.

Wróć do listy

Szpital św. Łukasza oferuje nowoczesne metody diagnostyki i leczenia chrapania. W trakcie procesu diagnostycznego – lekarz wykonuje badania oceniające morfologię górnych dróg oddechowych. W trakcie badań oceniana jest dokładnie tkanka podniebienia miękkiego i ściany gardła.  Oceniana jest również ruchomość i wiotkość tkanek gardła.

Do pełnej diagnostyki bezdechu sennego potrzebne jest badanie snu, dlatego zalecamy jego wykonanie jeszcze przed konsultacją z lekarzem.

Główne cele diagnostyki to:

  • wykrycie zaburzeń oddychania podczas snu
  • ustalenie stopnia ich nasilenia
  • identyfikacja miejsca ich występowania.

Szpital św. Łukasza wykonuje 2 rodzaje badań –  limitowaną poligrafię oraz polisomnografię.

Limitowana poligrafia jest badaniem, które można przeprowadzić w domu. Jest to uproszczona wersja polisomnografii. Badanie jest mniej dokładne niż polisomnografia, ponieważ nie obejmuje oceny EEG, elektrookulogramu i napięcia mięśni, zwykle jednak wystarcza do ustalenia właściwego rozpoznania.

W niektórych przypadkach konieczne może być wykonanie pełnej polisomnografii, która przeprowadzana jest podczas pobytu w szpitalu.

Leczenie chrapania i bezdechu sennego jest operacyjne albo za pomocą protezy powietrznej CPAP – w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia.

Facebook

YouTube