PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Borelioza – diagnostyka, leczenie, objawy.

Borelioza – wszystko co musisz wiedzieć o tej chorobie.

Borelioza (Choroba z Lyme) to wielonarządowa choroba zakaźna. Dochodzi do niej najczęściej w wyniku ukłucia przez kleszcze (Ixodes ricinus).

„Ixodes ricinus” czyli  Kleszcz pospolity lub Kleszcz Pastwiskowy czy Kleszcz Psi  to gatunek pajęczaka z rodziny kleszczowatych. Kleszcze żyją głównie w lasach, na paprociach, trawach i innych roślinach leśnych. Pajęczaki te atakują ssaki, ptaki i człowieka. Nienassana samica osiąga długość 4 mm

Ssąca samica może zwiększyć swoją masę 200 razy!

Boreliozę wywołuje ukłucie przez kleszcza zakażonego krętkami Borrelia burgdorferi.

Duża różnorodność obrazów klinicznych i serologicznych boreliozy stwarza istotne trudności diagnostyczne. Diagnostykę boreliozy podzielono na wykonywaną standardowo oraz wysoce specjalistyczną, przeprowadzaną w przypadkach szczególnych.

Za rozwój boreliozy z Lyme odpowiedzialne są 3 różne gatunki krętka. Wszystkie mogą powodować wystąpienie objawu w postaci rumienia wędrującego, natomiast za zapalenie stawów najczęściej odpowiedzialny jest gatunek Borrelia burgdorferii. Z objawami neurologicznymi wiąże się Borrelia  garinii. Z  kolei przewlekłe zanikowe zapalenie skóry i chłoniak limfatyczny skóry występuje w przebiegu zakażenia Borrelia afzelii. Po ukłuciu przez kleszcza do rozsiewu krętków w  organizmie dochodzi poprzez krew, chłonkę oraz wzdłuż nerwów obwodowych.

Podział objawów zgodnie z Polskim Towarzystwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Postać wczesna – trwającą do 6 miesięcy od ukłucia

  • Postać ograniczona/zlokalizowana. Pojawia się do 8 tygodni od momentu ukłucia przez kleszcza w postaci objawów jak: rumień wędrujący, chłoniak limfatyczny skóry, miejscowa limfadenopatia oraz objawy ogólnoustrojowe o łagodnym przebiegu
  • Postać rozsiana. Pojawia się od 6–26 tygodni od ukłucia przez kleszcza w postaci objawów jak: rumień wędrujący mnogi, neuroborelioza, zapalenie serca, zapalenie stawów, postaci oczne, jak zapalenie siatkówki i  naczyniówki

Postać późna – trwającą powyżej 6 miesięcy od ukłucia

  • Wśród objawów postaci późnej należy wymienić takie objawy jak  przewlekłe zanikowe zapalenie skóry, zapalenie stawów, oraz przewlekła neuroborelioza.

Objawy chorobowe

Charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący, występujący u  50-90% zakażonych pacjentów. Powstaje w  3–30  dni od momentu ukłucia przez kleszcza. Zmiana przyjmuje zabarwienie czerwone do czerwono-sinego i  jest wyraźnie odgraniczona od otaczającej ją zdrowej skóry. Skóra w obrębie rumienia nie jest obrzęknięta, ale występuje charakterystyczne przejaśnienie w  środku przebarwienia.

Diagnostyka

W przebiegu zakażenia boreliozą wyniki podstawowych badań laboratoryjnych są na ogół prawidłowe lub ich wartości mogą być trochę podwyższone. Diagnozując boreliozę należy zawsze uwzględnić konsultację lekarza specjalisty, która składa się z:

  1. Badania podmiotowego
  2. Weryfikacji obecności rumienia wędrującego
  3. Badań serologicznych

Badania laboratoryjne mają na celu stwierdzenie występowania w surowicy krwi przeciwciał w klasach IgM i IgG przeciwko antygenom krętków. Badanie to wykonuje się dwuetapowo, najpierw wykonywany jest test przesiewowy tzw. test Elisa. W  przypadku dodatniego wyniku w teście Elisa należy wykonać test potwierdzenia, którym jest test Western-blot.

Leczeniem Boreliozy zajmuje się nasza Poradnia Chorób Zakaźnych

Podoba się? Podziel się ze znajomymi.

Facebook

YouTube