Oferta współpracy w zakresie badań klinicznych.

Szanowni Państwo, Szpital św. Łukasza jest prywatną placówką medyczną, która realizuje usługi medyczne od 2000 roku, a od 2011 roku prowadzi działalność w nowo wybudowanym budynku spełniającym wszystkie najwyższe standardy.

W ramach Szpitala funkcjonuje:

  • Wielospecjalistyczna Poradnia świadcząca usługi leczenia ambulatoryjnego
  • Kompleksowy oddział diagnostyczny wyposażony w nowoczesny skaner MR 3.0T, Rtg, USG
  • Oddział Szpitalny z Blokiem Operacyjnym.

Szpital specjalizuje się w leczeniu ortopedycznym, a w szczególności w artroskopowych operacjach barku, stawu kolanowego, stopy oraz biodra. Szpital otrzymał od Ministra Zdrowia pozwolenie na: pobieranie od żywych dawców tkanki chrzęstnej (chondrocytów).pozwolenie Ministra Zdrowia

Ponadto szpital realizuje procedury z zakresu otolaryngologii, chirurgii i urologii. Tabela poniżej przedstawia ilość procedur operacyjnych (ICD – 9) wykonanych w oddziałach szpitalnych w 2018r.

poszukujecie Państwo ośrodka do realizacji projektów badawczych?

Jeżeli poszukujecie Państwo ośrodków do realizacji projektów badawczych w zakresie badań klinicznych zapraszamy do kontaktu: badania.kliniczne@lukasza.pl

Szpital św. Łukasza posiada certyfikat audytu BADAŃ KLINICZNYCH oceniającego systemy zarządzania procesów w badaniach klinicznych.

To wyróżnienie jest zasługą pracy ortopedycznego zespołu badań klinicznych Szpitala św. Łukasza pod przewodnictwem Głównego Badacza (PI) – dr n. med. Adriana Błasiaka. Pod przewodnictwem dr Błasiaka w Szpitalu od 2014 prowadzone są badania kliniczne oceniające skuteczność najnowszych innowacyjnych terapii w ortopedii. Ponadto, w Szpitalu św. Łukasza prowadzone są również z sukcesami badania kliniczne w zakresie okulistyki. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Szpitala św. Łukasza, dzięki współpracy ze światowymi firmami z zakresu CRO (Clinical Research Organisation) umożliwia pacjentom dostęp do wielu unikatowych, innowacyjnych terapii w zakresie ortopedii i okulistyki. Pacjenci korzystający z opieki medycznej w ramach prowadzonych badań klinicznych innowacyjnych terapii, mają dostęp do bezpłatnych usług medycznych i bezpłatnego leczenia w ramach protokołu klinicznego właściwego dla danego badania.

Certyfikat zakończenia audytu poprawności wszystkich procesów klinicznych i badawczych wydany jest przez firmę FORMALIS SA. To firma audytorska o globalnym zasięgu zlokalizowana w Luksemburgu. Zajmuje się walidacją jakości opieki w sektorze ochrony zdrowia. Firma certyfikuje placówki ochrony zdrowia na całym świecie. Formalis SA realizuje procesy nadzoru w dziedzinie jakości w ochronie zdrowia audytując szpitale i kliniki w różnych obszarach terapeutycznych. W czasie audytu weryfikują bezpieczeństwo procedur, prawidłową dokumentację procesu terapeutycznego oraz zgodność procesów w wysokimi standardami jakości (np. GCP, GMP, GLP).

BIEŻĄCE BADANIA KLINICZNE

Bieżące badania kliniczne prowadzone w Szpitalu św. Łukasza w Bielsku-Białej:

od 2019 – nadal„Wieloośrodkowe, randomizowane podwójnie maskowane badanie kontrolowane porównawczą substancją czynną w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania badanego produktu leczniczego u pacjentów z neowaskularnym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem”- [Badanie FAZA III]– w trakcie realizacji

od 2018nadal – „Okulistyczne badanie porównawcze w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania badanego produktu leczniczego u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki” – [Badanie FAZA III]– w trakcie realizacji

od 2018 – nadal – Badanie porównawcze skuteczności wraz z oceną bezpieczeństwa produktu u pacjentów z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą” – [Badanie FAZA III] – w trakcie realizacji

2017-2018 – ” Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z kontrolą aktywnego produktu porównawczego, badanie dotyczące podania w postaci pojedynczego wstrzyknięcia usieciowanego hialuronianu sodu w połączeniu z heksacetonidem triamcynolonu (Cingal) w celu złagodzenia objawów choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.” – [Badanie FAZA III] – zakończone

2015-2016 – „Wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w trzech grupach równoległych badanie z randomizacją i grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające równoważność kliniczną diklofenaku sodowego w postaci żelu do stosowania miejscowego 1% (Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.) wobec produktu Voltaren® żel (diklofenak sodowy, żel do stosowania miejscowego) 1% (Novartis) u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kolana.” – [Badanie FAZA III] – zakończone

2014-nadal – „Badanie kliniczne prowadzone w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu NOVOCART®3D plus w porównaniu z metodą mikrozłamań w leczeniu ubytków chrząstki stawowej stawu kolanowego”  – [Badanie FAZA III] – w trakcie realizacji

Poniżej najczęstsze rozpoznania na podstawie przyjęć szpitalnych w 2019 roku. Na życzenie udostępniamy szczegółowe statystyki w zakresie poszczególnych specjalności.

oddział | hospital ward ilość zabiegów | quantity of treatments
Oddzial otolaryngologiczny dla dzieci | children’s laryngology 721
Oddział chirurgiczny ogólny | surgery 74
Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci | children’s surgery 14
Oddział chirurgii naczyniowej | vascular surgery 204
Oddział Chirurgii Plastycznej | cosmetic surgery 54
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | orthopedics 1195
Oddział ginekologiczny | gynecology 5
Oddział otolaryngologiczny | laryngology 597
Oddział urologiczny | urology 81
Suma końcowa 2945

 

ICD-9 orthopedics ward ilość zabiegów | quantity of treatments
M75 356
M23 296
M20 123
G56 93
M16 46
T92 30
M17 24
T93 21
M65 19
M21 15
M24 15
S62 15
M70 14
others 128

 

ICD-9 laryngology ward ilość zabiegów | quantity of treatments
J35 719
J34 311
G47 75
J32 44
R04 36
D21 21
J33 21
others 91

 

ICD-9 other wards ilość zabiegów | quantity of treatments
I83 196
N47 43
K40 27
N40 22
H02 21
I87 13
N64 12
others 98

Facebook

YouTube