PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Day: 28 września 2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI

Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna ul. Bystrzańska 94B, 43-309 Bielsko-Biała KRS: 0000656269, NIP: 5472145493, REGON: 243161232 kapitał zakładowy: 176.500,00 zł wpłacony w całości SR Bielsko-Biała Wydział VIII Gospodarczy KRS Bielsko-Biała, dnia 28 września 2020 r. Do: Akcjonariusze Spółki Szpital Świętego Łukasza S.A. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI Zarząd spółki pod firmą Szpital Świętego Łukasza Spółka

Facebook

YouTube