Dla pacjenta

LECZENIE SZPITALNE

LECZENIE SZPITALNE W TRYBIE CHIRURGII KRÓTKOTERMINOWEJ

W oddziale szpitalnym wykonywane są zabiegi mini inwazyjne w zakresie ortopedii i traumatologii, laryngologii i laryngologii dziecięcej, chirurgii, chirurgii dziecięcej, naczyniowej, plastycznej, onkologicznej i twarzowo-szczękowej.

Chirurgia dziecięca
Chirurgia naczyniowa
Chirurgia ogólna
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia plastyczna
Ginekologia – oddział szpitalny
Neurochirurgia
Otolaryngologia
Otolaryngologia dziecięca