Dla lekarza

KARIERA

KARIERA
Dołącz do naszego zespołu.

happydoctor

Jeśli jesteś specjalistą i entuzjastą w swojej dziedzinie i chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy do złożenia aplikacji poprzez poniższy formularz aplikacyjny. Gwarantujemy współpracę w nowoczesnej i stale rozwijającej się placówce.

Aktualnie szukamy:

 • Lekarz rezydent specjalizujący się w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

  Szpital św. Łukasza w Bielsku-Białej działa od 2000 roku. To specjalistyczny ortopedyczny ośrodek medyczny świadczący usługi w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zespół lekarzy tworzą specjaliści, wykonujący swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. Dzięki stałemu podwyższaniu kwalifikacji, w oparciu o szerokie zaplecze diagnostyczne i rehabilitacyjne zespół odnosi liczne sukcesy naukowe. Szpital organizuje liczne szkolenia i sympozja dla lekarzy specjalistów z Polski i zza granicy. Inwestycje w nowoczesną technologię oraz w nieustanne kształcenie całego zespołu powodują wyróżnianie się jakości świadczonych usług.

  Obecnie szpital prowadzi otwartą rekrutację na stanowisko lekarza rezydenta specjalizującego się w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

  Kryteria konkursu na stanowisko rezydenta

  Wymagania

  1. Zainteresowanie w kształceniu w chirurgii rekonstrukcyjnej stawów kończyny dolnej
  2. Znajomość języka angielskiego (alternatywnie hiszpańskiego lub niemieckiego) na poziomie zaawansowanym
  3. Dyspozycyjność i elastyczność w kwestii czasu pracy, czas pracy zadaniowy
  4. Umiejętność samodzielnego przedstawiania prezentacji naukowych
  5. Determinacja w realizowaniu planu osobistej kariery chirurgicznej i naukowej
  6. Pozytywna weryfikacja przez kierownika specjalizacji i zespół ortopedyczny po 3 miesięcznym okresie próbnym.

   

  Korzyści

  1. Możliwość uzyskania specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  2. Nabycie umiejętności kompleksowego leczenia schorzeń narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem technik małoinwazyjnych z uwzględnieniem współczesnych biologicznych metod rekonstrukcji stawów.
  3. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach badawczych, owocujących publikacjami naukowymi oraz możliwością szybkiego rozwoju kariery naukowej
  4. Kształcenie i zdobywanie praktycznych umiejętności w trakcie staży zagranicznych w renomowanych ośrodkach, z którymi Szpital utrzymuje kontakty partnerskie
  5. Osoby odznaczające się wybitnym zaangażowaniem w pracę szpitala i cechujące się motywacją do pracy naukowej, mogą liczyć na stalą współpracę ze Szpitalem po zakończeniu specjalizacji

  Zapraszamy do współpracy osoby po stażu podyplomowym, zmotywowane do pracy nad samodoskonaleniem i rozwojem myśli ortopedycznej. Oferujemy pracę w wąskospecjalistycznych zespołach, dogłębnie i na najwyższym poziomie zajmujących się problematyką leczenia poszczególnych stawów i okolic ciała.

  Aplikację w języku polskim formie CV i listu motywacyjnego proszę przesłać na adres: stankowski@lukasza.pl

  Skontaktujemy się w wybranymi kandydatami.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Szpital św. Łukasza BGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Bielsko-Biała.”

 • Lekarz specjalista (różne specjalności) chętny do nawiązania współpracy na zasadach kontraktowych

  Szpital św. Łukasza w Bielsku-Białej działa od 2000 roku. To wielospecjalistyczny ośrodek medyczny świadczący usługi w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zespół lekarzy tworzą specjaliści, wykonujący swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. Dzięki stałemu podwyższaniu kwalifikacji, w oparciu o szerokie zaplecze diagnostyczne i rehabilitacyjne zespół odnosi liczne sukcesy naukowe. Szpital organizuje liczne szkolenia i sympozja dla lekarzy ortopedów z Polski i zza granicy. Inwestycje w nowoczesną technologię oraz w nieustanne kształcenie całego zespołu powodują wyróżnianie się jakości świadczonych usług.

  W ramach rozwoju poradni wielospecjalistycznej Szpital poszukuje lekarzy specjalistów (różne specjalności) chętnych do nawiązania współpracy na zasadach kontraktowych.

  Zakres usług to konsultacje specjalistyczne dla Pacjentów w poradniach. W przypadku specjalności zabiegowych istnieje możliwość przeprowadzania procedur chirurgicznych w wyróżniających się warunkach diagnostyczno – terapeutycznych.

  Wymagania na stanowisku:

  • Uprawnienia do realizacji specjalistycznych usług medycznych
  • Umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji, empatia w kontakcie z pacjentem
  • Obsługa programów informatycznych do obsługi świadczeń medycznych
  • Ważne ubezpieczenie OC

  Oferujemy zatrudnienie kontraktowe w stabilnej i rozwijającej się firmie, wynagrodzenie stosowne do zakresu obowiązków na zasadzie „fee for service”

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Szpital św. Łukasza BGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA. z siedzibą w Bielsko-Biała.”

 • Candidates seeking a residency position in the field of orthopedics and traumatology

  St. Luke’s Hospital is a multispecialty facility established in 2000. We perform specialist medical procedures within inpatient and outpatient care providing our patient with the highest quality of treatment. Our team of doctors is composed of experienced specialists who perform their duties with passion and commitment. Thorough a constant increase in qualifications, with the help of diagnostic and rehabilitation units, our team has received a lot of scientific achievements. We run numerous medical training programmes for specialists from Poland and other countries.

  We are currently looking for candidates seeking a residency position in the field of orthopedics and traumatology.

  Position Requirements Include

  1. Interest in exploring the surgery of lower limb.
  2. Good knowledge of English (Alternatively, Spanish or German) – CAE level
  3. Availability to work a flexible schedule
  4. Capacity to deliver effective scientific oral presentations
  5. Determination in pursuing professional career development
  6. Approval of a registrar and orthopedic team after a three month probation period

  Benefits Include

  1. Opportunity to obtain specialization in the field of orthopedic surgery and musculoskeletal traumatology
  2. Opportunity to acquire key skills and experience in complex treatment of disorders of locomotor system using minimally invasive techniques, including modern methods of biological joint reconstruction.
  3. Active participation in national and international clinical research programmes, opportunity for scientific publications as well as professional development
  4. Comprehensive training and improvement of practical skills through undertaking international internships at world renowned medical institutions
  5. Successful candidates may receive a formal offer of employment

  We invite applications from motivated candidates holding postgraduate degrees, with a strong interest in developing practical skills as well as specialist knowledge concerning the field of orthopedics. We provide an excellent opportunity to work and cooperate with a dedicated team of specialists who deal with clinical problems involving joint disorders and other injuries.

  Please send your application (CV and Cover Letter) in English to: stankowski@lukasza.pl

  Please kindly note we will only contact selected candidates.

  When applying please enclose the below statement: ‘ I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process in accordance with the Personal Data Protection Act, pursuant to the act of August 29, 1997 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2002, No. 101, item 926 with amendments) by St. Luke’s Hospital BGL Sp. z o.o.

Chcesz do nas dołączyć? Wypełnij formularz poniżej.