Dla pacjenta

ŚWIADCZENIA W RAMACH NFZ

ŚWIADCZENIA NFZ
Świadczenia wykonywane przez Szpital w ramach kontraktu z NFZ

NFZ_logo.svg

SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA BGL SP. Z O.O. S.K.A. z siedzibą w Bielsku- Białej (ul. Bystrzańska 94b) aktualnie realizuje umowę zawartą ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach w poniższych rodzajach udzielania świadczeń:

leczenie szpitalne

„chirurgia jednego dnia” w zakresie:

 • ortopedii i traumatologii
 • otolaryngologii dzieci
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii naczyniowej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

w zakresie:

 • poradnia chirurgii ogólnej
 • poradnia okulistyczna
 • poradnia ortopedii i traumatologii
 • poradnia otolaryngologiczna
 • poradnia neurologiczna

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

w zakresie:

 • poradnia zdrowia psychicznego
 • leczenie środowiskowe
 • oddział dzienny psychiatryczny
dilo_logo_flat

W ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Szpital św. Łukasza, realizuje PAKIET ONKOLOGICZNY w zakresie chirurgii ogólnej.
Aby otworzyć indywidualną szybką ścieżkę onkologiczną pacjent przedstawia „Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego” sporządzoną przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę z poradni specjalistycznej, posiadającej Umowę z NFZ.
Leczenie w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej jest prowadzone zgodnie z zaleceniami lekarza i wymogami terminowymi NFZ.

INFORMACJE DODATKOWE

Uprzejmie informujemy, że zapisów na świadczenia zdrowotne, można dokonać: w godzinach 7:00 – 19:00:

 

Podstawą do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ jest skierowanie. W przypadku skierowań do poradni specjalistycznych i szpitala, dokument wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista. W przypadku skierowań na rezonans magnetyczny – lekarz specjalista. Aby uniknąć kłopotów z realizacją świadczenia zdrowotnego, prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność wydawanego skierowania lekarskiego. Skierowanie powinno zawierać: pieczęć nagłówkową podmiotu kierującego (wraz z kodami resortowymi) i pieczęć lekarza kierującego wraz z podpisem, datę wystawienia, numer umowy jednostki kierującej z Narodowym Funduszem Zdrowia, dane pacjenta (imię, nazwisko, adres, telefon, PESEL), pełne rozpoznanie (nazwa+ pięcioznakowy kod ICD-10).

W przypadku zapisów, na listę oczekujących na świadczenie w ramach Umowy z NFZ po raz pierwszy, pacjent zobowiązany jest dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.”