Dla pacjenta

PRZYGOTOWANIE PRZED ZABIEGAMI

PRZYGOTOWANIE PRZED ZABIEGAMI
Poniżej można znaleźć informacje jak należy przygotować się do planowanych zabiegów

Świadczenia refundowane przez NFZ

W przypadku świadczeń refundowanych przez NFZ, należy zapisać się na listę oczekujących, prowadzoną przez dział statystyki medycznej na terenie Szpitala. Konieczne jest dostarczenie skierowania w terminie 14 dni roboczych.

Podczas konsultacji, lekarz prowadzący wykonuje badanie, zapoznaje się z badaniami dodatkowymi lub zleca ich wykonanie. Omawia szczegóły planowanego postępowania. Porady specjalistyczne udzielane na zasadach komercyjnych są odpłatne.

Przed planowanym zabiegiem operacyjnym zalecane jest wykonanie szczepień ochronnych przeciw WZW (żółtaczce zakaźnej) co najmniej na 6 tygodni przed planowaną operacją.

Po kwalifikacji do zabiegu operacyjnego, należy wykonać zlecone podczas konsultacji badania laboratoryjne, wypełnić ankietę anestezjologiczną oraz zapoznać się z informacjami zawartymi w dokumentach z listy obok.

W przypadku świadczeń komercyjnych, ostateczne ustalenie terminu i godziny zabiegu należy potwierdzić telefonicznie lub osobiście na tydzień przed planowaną operacją.

Przed każdym zabiegiem, poznają Państwo nazwisko lekarza anestezjologa, który będzie prowadził znieczulenie. Po wypełnieniu ankiety anestezjologicznej prosimy skontaktować się telefonicznie ze wskazanym lekarzem celem ustalenia terminu konsultacji anestezjologicznej.

W przypadku braku potwierdzenia pacjenta na 6 dni przed planowaną operacją termin zabiegu zostanie anulowany.

W DNIU ZABIEGU

Prosimy zabrać ze sobą:

 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • dokumenty wraz z nr PESEL oraz ew. NIP zakładu pracy,
 • wypełnioną ankietę anestezjologiczną wraz z wynikami badań laboratoryjnych,
 • przybory do higieny osobistej i obuwie zmienne.

Prosimy pamiętać:

 • leki, które Pani/Pan/dziecko przyjmuje codziennie prosimy wziąć o zwykłej porze popijając tylko jednym łykiem czystej wody, o ile lekarz nie zalecił inaczej. W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z anestezjologiem.
 • nie wolno żuć gumy ani pić napojów gazowanych.

Przed zabiegiem i znieczuleniem konieczne jest przestrzeganie następujących zaleceń:

 • należy przez minimum 6 godzin przed zabiegiem nie jeść i nie pić, aby uniknąć niebezpieczeństwa zachłyśnięcia się treścią pokarmową,
 • należy wstrzymać się od palenia tytoniu, tak wcześnie jak to tylko możliwe,
 • należy koniecznie zabezpieczyć sobie, transport do domu po zabiegu (zabieg w trybie chirurgii jednego dnia)
 • nie można prowadzić pojazdów, obsługiwać skomplikowanych urządzeń, podejmować ważnych życiowo decyzji, w dniu zabiegu - po znieczuleniu.
 • w razie wystąpienia jakichkolwiek, niepokojących objawów należy natychmiast zatelefonować do anestezjologa pod wskazany w wypisie numer.

W przypadku planowanego wypisu ze Szpitala w dniu zabiegu prosimy Państwa o zapewnienie towarzystwa osoby dorosłej w drodze do domu i przez 24 godziny od zakończenia operacji w domu.

Szczegóły dotyczące badań dodatkowych, terminu przyjęcia, konsultacji anestezjologicznej można ustalać telefonicznie ( tel. 33 815 11 13 ) w godzinach od 8:00 do 20:00.

Szpital pełni całodobowy dyżur lekarski.