Bez kategorii

Kolejne Sympozjum Ortopedyczne współorganizowane przez Szpital św. Łukasza zakończone sukcesem.

W minionym tygodniu odbyło się Sympozjum Ortopedyczne „KNEE AND ANKLE CURRENT CONCEPT KRAKÓW 2016”. Sympozjum zgromadziło blisko 400 uczestników i wykładowców, lekarzy z Polski i zagranicy. Lekarze obserwowali pokazy chirurgii na żywo oraz wysłuchali wykładów, po każdej sesji w ramach paneli dyskusyjnych, była możliwość interaktywnej wymiany myśli i poglądów. Kierownictwo merytoryczne konferencji objęli Prof. Julian Dutka, dr n. med. Paweł Skowronek i dr n. med. Bogusław Sadlik.

Sucha Artroskopia w naprawie uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego tematem kolejnej międzynarodowej publikacji lekarza z Zespołu Szpitala św. Łukasza.

Dr n. med. Bogusław Sadlik jest współautorem międzynarodowej publikacji w czasopiśmie „Arthroscopy Techniques” pod tytułem: „Jednostopniowa implantacja komórek mezenchymalnych na matrycy kolagenowej w ubytku chrzęstnym stawu kolanowego metodą suchej artroskopii”

SPORTOWA PRZYGODA BEZ RYZYKA – to tytuł akcji społecznej organizowanej we wrześniu przez Zespół Szpitala św. Łukasza.

Zanim poślesz dziecko do szkółki sportowej sprawdź jego naturalne predyspozycje do uprawiania danej dyscypliny. Ortopedzi i Okuliści Szpitala św. Łukasza zaangażowali się w społeczną akcję wykrywającą wczesne postaci uogólnionej wiotkości stawowej.

Klinika św. Łukasza co roku jest organizatorem międzynarodowych konferencji ortopedycznych. Znany jest już kalendarz konferencji ortopedycznych na najbliższe 2 lata.

Konferencje ortopedyczne organizowane przez Klinikę św. Łukasza od lat cieszą się uznaniem ortopedów z kraju i za granicy. W tym roku Sympozjum organizowane jest po raz jedenasty. Po raz pierwszy w historii wydarzenie naukowe będzie zrealizowane poza Bielskiem, we współpracy z lekarzami oddziału ortopedii Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie.