Day: 8 maja 2016

Dr n. med. Bogusław Sadlik – Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS)

28 kwietnia 2016
Podczas siódmego Kongresu Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, wybrano aktualny Zarząd Towarzystwa. Prezesem Zarządu na aktualną kadencję został kierownik Ośrodka Biologicznej Rekonstrukcji Stawów Szpitala św. Łukasza – dr n. med. Bogusław Sadlik.